neděle 27. května 2012

Vandalismy v přírodní učebně

článek pro Chotěbořské Echo

Od podzimu do jara se vše v Ekoklubu Gymnázia Chotěboř točilo kolem příprav na plánovaném geoparku a přírodní zahradě, jež se v budoucnu měly stát přírodní učebnou, kterou budou moci využívat studenti (i veřejnost) při výuce či volném čase. Při budování této expozice nám byli nápomocni například odborníci z Vodních zdrojů Chrudim, ekologické centra Chaloupky či finanční podpora nadace Thing Big. Expozice byla slavnostně otevřena 12. května, který se nesl ve znamení radosti nad vyvrcholením dlouhodobé práce na celé přírodní učebně, na které se nemalým dílem podíleli i samotní studenty.

Naši radost však zanedlouho přerušila smutná realita. Ani ne dva týdny po otevření celé expozice totiž někdo jednu z informačních tabulí zničil. Tato zlomená tabule však nebyla první případ. Po závěrečných pracích, kdy byly instalovány informační panely, zas někdo úvodní cedulku ke geoparku odtrhl a ohnul.

Velmi nás to mrzí, ale abychom alespoň z části mohli zabránit těmto incidentům, nechávám celou expozici, která byla dříve přístupná i pro veřejnost, od nynějška zamčenou. Případní zájemci o prohlídku geoparku a přírodní zahrady si mohou od 8-15 hodin vypůjčit klíče od této expozice v kanceláři gymnázia. Je nám to líto, ale hlouposti některých jedinců nelze zabránit…

Ekoklub Gymnázia Chotěboř

Zlomená a opravená tabule.

sobota 26. května 2012

Slavnostní den na gymnáziu

článek pro Chotěbořské Echo

Ve znamení přírody se neslo sobotní odpoledne na chotěbořském gymnáziu. Právě 12. května vyvrcholily na gymnáziu hned tři projekty. Na návštěvníky čekaly rozsáhlé prezentace, příjemná atmosféra a spousta nových poznatků.

Největší událostí bylo slavnostní otevření Geoparku Gymnázia Chotěboř. Zde byl návštěvníkům průvodcem geolog  RNDr.Daniel Smutek z Vodních zdrojů Chrudim, který se také spolu se starostkou Eliškou Pavlíkovou, ředitelem gymnázia Mgr. Vladislavem Smejkalem a organizátorkou celé akce Mgr.Evou Jirsovou ujal slavnostního přestřihávání pásky. Samotné ceremonii však předcházely i motivační proslovy těchto osobností,ale zejména prezentace studentů o složité a dlouhé cestě, po které  prošli při tvorbě celého areálu. Geopark je zaměřen zejména na lokální horniny a je součástí Národního geoparku Železné hory.

Dalším projektem, který byl slavnostně ukončen, byl projekt Chotěbořská zeleň, během kterého studenti mapovali, dokumentovali, fotili, ale také uklízeli parky, zahrady a další zelené plochy ve městě i v jeho blízkém okolí. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si několik doprovodných výstav fotografií a výtvarných prací dětí a odnést si např. pexeso, či informační brožury vytvořené samotnými studenty.

V neposlední řadě Gymnázium Chotěboř obdrželo certifikát přírodní zahrady, protože se studentům podařilo na „své“ zahradě vytvořit takové podmínky, které požadavky certifikace splňují.

Nejvýjimečnější na všech těchto projektech však je, že na jejich plánování i vlastní realizaci se podíleli přímo sami studenti. Kopali, betonovali a vyráběli dřevěné stojany na informační tabule, přiváželi půdu, připravovali záhony a sázeli květiny. Snad jen s velkými horninami jim musela pomoci těžká technika.

Zde je na místě znovu poděkovat všem sponzorům a pomocníkům, mezi které patří jak výše uvedené Vodní zdroje Chrudim, CEV Chaloupky, Nadace O2, majitelé lomů, odkud pocházejí horniny, nebo naši patroni z ČSOP Chotěboř a mnoho dalších.
Základem přírodní zahrady se stalo již dříve vybudované jezírko. 

Prostor za novou halou gymnázia „u platanu“ se však rozrostl o další zajímavosti. Kromě již zmíněného geoparku, zde nalezneme také divoký koutek, záhonky s bylinkami, živý plot z planě rostoucích keřů a bobulovin, mechové zahrádky, hmyzí hotely a mnoho dalšího.

Celý areál je doplněn informačními tabulemi. Tento komplex, a především samotný geopark, si klade za cíl zejména vzdělávat, ale také zaujmout a přiblížit živou i neživou přírodu v celé její bohatosti a kráse. Na vzdělání však mají právo všichni a nejen studenti gymnázia. Proto je geopark otevřen každý všední den od 8 do 15 hodin také veřejnosti.

Nikol Dobrá, septima (2011/12) Gymnázia Chotěboř

autor všech fotografií: Mgr. Tomáš Scholz

Podpořeno z programu Think Big
zprava: Mgr.  Jan Doucek, Mgr. Eva Jirsová a RNDr. Daniel Smutek
 


Mgr. Eva Jirsová - učitelka biologie
 

Mgr. Vladislav Smejkal - ředitel gymnázia
Eliška Pavlíková, starostka města Chotěboř
Ing. Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina
Prezentace projektu Geopark Chotěboř. Matěj Man
Prezentace projektu Přírodní zahrada
Prezentace projektu Chotěbořská zeleň
RNDr. Daniel Smutek, geolog 


Předání certifikátu "Přírodní zahrada"

pátek 25. května 2012

Zelená stezka – Zlatý list 2012


Zelená stezka – Zlatý list 2012 – krajské kolo 18. – 20 .5. 2012
Kategorie mladší – PRIMÁTI:
1)      Anna Boháčová
2)      Radim Jirsa
3)      Michaela Mrázková
4)      Josef Sabol
5)      Anna Štorková
6)      Jiří Trojan

1.    místo a postup do Národního kola ZS – ZL, které se uskuteční ve dnech 4. – 10. června 2012

Kategorie starší – KVAK - TEAM:
1)      Tadeáš Brabec
2)      Jaroslav Havlíček
3)      Michaela Chalupová
4)      Tereza Ondráčková
5)      Adam Sedlák
6)      Michal Vomela

2.      místo

Kategorie starší – POTKANOVCI:
1)      Lukáš Freibauer
2)      Pavla Henzlová
3)      Markéta Karlíková
4)      Veronika Nosilová
5)      Michaela Simonová
6)      Simona Uchytilová

3.      místo

Ke krásnému umístění moc blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy  a našim PRIMÁTŮM držíme palce, ať se jim daří i v kole národním!!

Mgr. Eva Jirsová, učitelka biologie

Den Země 2012 v Sobíňově

článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo

V Sobíňově se 28. dubna již tradičně oslavoval Den Země. Od desáté hodiny ranní přicházely první děti, které si chtěli zasoutěžit společně s vílami, skřítky, čarodějnicemi a dalšími pohádkovými bytostmi, ve které se opět proměnili studenti z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř a zároveň se také dozvědět nové věci. První nadšenci, kteří se nemohli dočkat, dokonce dorazili o hodinu dříve.

Na trase, která se táhla přes louky a pole přemýšlely nad různými otázkami a také vyzkoušely svou šikovnost. Zatloukání řebíků, poznávání stromů či vodních živočichů jim šlo velice dobře. Většina úkolů prozkoušela především jejich znalosti právě o přírodě a našem životním prostředí. Zamyslely se nad tříděním odpadu a samozřejmě nemohla chybět ani poznávačka lučního kvítí.

Velice mě překvapilo, že se malé děti skvěle orientují v nejrůznějších druzích koření, které velice úspěšně poznávaly podle čichu či podle hmatu.

Jako odměna za skvělé zvládnutí celé trasy, čekaly na vylosované tři soutěžící hodnotné ceny. Ostatní však také nepřišly zkrátka, jelikož pro ně bylo připravené lanové centrum. Aby se po náročném putování lesní říší posilnily, mohli si také opéct buřta, udělat si na ohni placky, nebo si pochutnat na skvělém cukroví z „ perníkové chaloupky.“

Slunce chtělo Den Země pravděpodobně oslavit s námi, a tak se na nás celé dopoledne smálo a provázelo všechny soutěžící dnem, který byl zasvěcen naší matičce Zemi.                                  
          
Nikol Dobrá – „Tropaslík ze sobíňovských lesů“
sobota 5. května 2012

Ekologický program třídy sexty

V pondělí, 23. dubna, kdy na gymnáziu probíhaly přijímací zkoušky, se třída sexta (2011/12) zapojila do ekologického programu na zahradě gymnázia pod dohledem Mgr. Jirsové. Pracovalo se na posledních úpravách geoparku: byly připevněny panely s informaci k jednotlivým horninám, vyčištěny některé kameny od nečistot, řas a mechů, okolí kamenů vysypáno štěpkami.

Dále se studenti zapojili do rozšiřování přírodní zahrady: byly instalovány informační panely k přírodní zahradě, vysázeny nové květiny, vyčištěno jezírko. Dále jsme okolí všech keřů vysypali mulčovací kůrou, vytvořili bambusové plůtky k ovocným keřům a mnohé další...

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do budování budoucího areálu přírodní učebny!

autor všech fotografií: Petr Šídlo

Podpořeno z programu Think Big

Úprava břehového porostu jezírka
Úprava záhonů
Práce na geoparku
Příprava informačních panelů
Čištění kamenů
Instalace informačních tabulí
Mulčování
Instalace informačních tabulek