Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2012

Vandalismy v přírodní učebně

Obrázek
článek pro Chotěbořské Echo Od podzimu do jara se vše v Ekoklubu Gymnázia Chotěboř točilo kolem příprav na plánovaném geoparku a přírodní zahradě, jež se v budoucnu měly stát přírodní učebnou, kterou budou moci využívat studenti (i veřejnost) při výuce či volném čase. Při budování této expozice nám byli nápomocni například odborníci z Vodních zdrojů Chrudim, ekologické centra Chaloupky či finanční podpora nadace Thing Big. Expozice byla slavnostně otevřena 12. května, který se nesl ve znamení radosti nad vyvrcholením dlouhodobé práce na celé přírodní učebně, na které se nemalým dílem podíleli i samotní studenty. Naši radost však zanedlouho přerušila smutná realita. Ani ne dva týdny po otevření celé expozice totiž někdo jednu z informačních tabulí zničil. Tato zlomená tabule však nebyla první případ. Po závěrečných pracích, kdy byly instalovány informační panely, zas někdo úvodní cedulku ke geoparku odtrhl a ohnul. Velmi nás to mrzí, ale abychom alespoň z části mohli zabráni

Slavnostní den na gymnáziu

Obrázek
článek pro Chotěbořské Echo Ve znamení přírody se neslo sobotní odpoledne na chotěbořském gymnáziu. Právě 12. května vyvrcholily na gymnáziu hned tři projekty. Na návštěvníky čekaly rozsáhlé prezentace, příjemná atmosféra a spousta nových poznatků. Největší událostí bylo slavnostní otevření Geoparku Gymnázia Chotěboř. Zde byl návštěvníkům průvodcem geolog  RNDr.Daniel Smutek z Vodních zdrojů Chrudim, který se také spolu se starostkou Eliškou Pavlíkovou, ředitelem gymnázia Mgr. Vladislavem Smejkalem a organizátorkou celé akce Mgr.Evou Jirsovou ujal slavnostního přestřihávání pásky. Samotné ceremonii však předcházely i motivační proslovy těchto osobností,ale zejména prezentace studentů o složité a dlouhé cestě, po které  prošli při tvorbě celého areálu. Geopark je zaměřen zejména na lokální horniny a je součástí Národního geoparku Železné hory. Dalším projektem, který byl slavnostně ukončen, byl projekt Chotěbořská zeleň, během kterého studenti mapovali, dokumentovali, fotili,

Zelená stezka – Zlatý list 2012

Zelená stezka – Zlatý list 2012 – krajské kolo 18. – 20 .5. 2012 Kategorie mladší – PRIMÁTI: 1)       Anna Boháčová 2)       Radim Jirsa 3)       Michaela Mrázková 4)       Josef Sabol 5)       Anna Štorková 6)       Jiří Trojan 1.     místo a postup do Národního kola ZS – ZL, které se uskuteční ve dnech 4. – 10. června 2012 Kategorie starší – KVAK - TEAM: 1)       Tadeáš Brabec 2)       Jaroslav Havlíček 3)       Michaela Chalupová 4)       Tereza Ondráčková 5)       Adam Sedlák 6)       Michal Vomela 2.       místo Kategorie starší – POTKANOVCI: 1)       Lukáš Freibauer 2)       Pavla Henzlová 3)       Markéta Karlíková 4)       Veronika Nosilová 5)       Michaela Simonová 6)       Simona Uchytilová 3.       místo Ke krásnému umístění moc blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy  a našim PRIMÁTŮM držíme palce, ať se jim daří i v kole národním!! Mgr. Eva Jirsová, učitelka biologie

Den Země 2012 v Sobíňově

Obrázek
článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo V Sobíňově se 28. dubna již tradičně oslavoval Den Země. Od desáté hodiny ranní přicházely první děti, které si chtěli zasoutěžit společně s vílami, skřítky, čarodějnicemi a dalšími pohádkovými bytostmi, ve které se opět proměnili studenti z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř a zároveň se také dozvědět nové věci. První nadšenci, kteří se nemohli dočkat, dokonce dorazili o hodinu dříve. Na trase, která se táhla přes louky a pole přemýšlely nad různými otázkami a také vyzkoušely svou šikovnost. Zatloukání řebíků, poznávání stromů či vodních živočichů jim šlo velice dobře. Většina úkolů prozkoušela především jejich znalosti právě o přírodě a našem životním prostředí. Zamyslely se nad tříděním odpadu a samozřejmě nemohla chybět ani poznávačka lučního kvítí. Velice mě překvapilo, že se malé děti skvěle orientují v nejrůznějších druzích koření, které velice úspěšně poznávaly podle čichu či podle hmatu. Jako odměna za skvělé zvládnutí celé

Ekologický program třídy sexty

Obrázek
V pondělí, 23. dubna, kdy na gymnáziu probíhaly přijímací zkoušky, se třída sexta (2011/12) zapojila do ekologického programu na zahradě gymnázia pod dohledem Mgr. Jirsové. Pracovalo se na posledních úpravách geoparku: byly připevněny panely s informaci k jednotlivým horninám, vyčištěny některé kameny od nečistot, řas a mechů, okolí kamenů vysypáno štěpkami. Dále se studenti zapojili do rozšiřování přírodní zahrady: byly instalovány informační panely k přírodní zahradě, vysázeny nové květiny, vyčištěno jezírko. Dále jsme okolí všech keřů vysypali mulčovací kůrou, vytvořili bambusové plůtky k ovocným keřům a mnohé další... Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do budování budoucího areálu přírodní učebny! autor všech fotografií: Petr Šídlo Podpořeno z programu Think Big Úprava břehového porostu jezírka Úprava záhonů Práce na geoparku Příprava informačních panelů Čištění kamenů Instalace informačních tabulí Mulčování Instalace informačních ta