neděle 19. června 2016

Krajské kolo Zlatého listu bylo pro studenty z Gymnázia Chotěboř zlaté a bronzové        Ve středu 12. května jsme vyrazili na krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Naším cílem bylo nádherné místo na břehu Sázavy, tedy Sluneční zátoka Jaroslava Foglara. Po příjezdu následovala presence soutěžních týmů, rozlosování pořadí škol na obhajobu prací pro přírodu, stejně jako na soutěžní stezku. Ve starší kategorii bylo devět a v mladší šest soutěžních družstev. V naší obhajobě jsme představili jen několik z mnoha aktivit Ekoklubu Gymnázia Chotěboř. Náš tým si říká Rákosníci. Zato družstvo mladších, primánek, se jmenuje Drsné breberky. Na stezku jsme vyrážely jako poslední tým. Všichni mladší soutěžící mezitím byli na pěší exkurzi v záchranné stanici v Pavlově a také se jim podařilo vidět jeden z nejstarších stromů v naší zemi, údajně dva tisíce let starý tis červený ve Vilémovicích. Úplně večer probíhalo v jídelně promítání o Jaroslavu Foglarovi a venku byl zapálen táborák.
       Další den se konala soutěžní stezka mladších týmů a my jsme se zúčastnili pěkné exkurze do PR Stvořidla. Po návratu jsme jen netrpělivě čekali na výsledky a jejich slavnostní vyhlášení. Štěstí nám přálo i v pátek třináctého a družstvo Drsné breberky skončilo na třetím místě v mladší kategorii a družstvo Rákosníci na místě prvním v kategorii starší. Pak už jsme si jen sbalili věci, pěkné ceny a vyrazili zpět k domovu.
       Myslím, že jsme nejen prokázali dobré znalosti, se kterými jsme do soutěže přijeli, ale že jsme si to společně skvěle užili a předčili všechna očekávání. Nezbývá nám nic jiného než doufat, že stejně dobře se nám povede i v kole národním, které se bude konat nedaleko Telče v červnu. Držte nám palce, ať to vyjde!


Tereza Klabenešová
kvarta Gymnázia Chotěboř

Studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř ve Žďárských vrších       Symbióza je definována jako „vzájemně výhodné soužití, plodná spolupráce“. A právě takto spolupracuje skupinka nadšených studentů z Gymnázia Chotěboř a členové ZO ČSOP Chotěboř již řadu let. Letošní rok se nám kromě dobrého pocitu z odvedené práce při kosení luk a přípravě tradičních aktivit pro veřejnost dostalo i odměny v podobě exkurze do nedalekých Žďárských vrchů. Spolu se známými úkazy chráněné krajinné oblasti jako jsou např. Rybenské Perničky nebo Zkamenělý zámek, jsme mohli spatřit hnízdění strakapouda velkého i mládě pěnkavy obecné uprostřed červené turistické trasy. Po vlahé procházce v lese přišla řada na krásy kulturní i gastronomické v nedaleké Poličce. Po vyčerpávajícím a parném odpoledni zde jsme se vraceli do Chotěboře plní zážitků, které nám zprostředkoval ČSOP Chotěboř, za což jim moc děkujeme!
Za Ekoklub GCH - Jan Venc, sexta

Dejme jim šanci!, aneb studenti chotěbořského gymnázia na konferenci EAZA 2016 v ZOO Jihlava      Psal se 30. květen 2016 a pět studentek prvního ročníku Gymnázia Chotěboř s paní prof. Jirsovou se již tradičně zúčastnilo konference organizace EAZA, letos kampaně „Dejme jim šanci“, která se konala v centru PodpoVRCH v ZOO Jihlava. Cílem letošní kampaně bylo upozornit na problematiku ohrožených druhů zvířat a rostlin v našem okolí, tedy na záchranu lokální biodiverzity. Mnoho dříve běžných druhů mizí nebo již nenávratně zmizelo a je jen na nás, zda tento negativní trend zastavíme.
Naším úkolem bylo vytyčit si dvě odlišné plochy 4m x 4m a od března do května 2016 pozorovat, co zde vyrostlo a jací živočichové se tu vyskytují a na závěr tyto dvě plochy porovnat. První pozorovanou plochou byl na podzim založený biotop v naší přírodní zahradě – kvetoucí louka, kterou jsme porovnávali s plochou vytyčenou na běžném koseném trávníku vedle školy.
Před naší prezentací na konferenci jsme byli značně nervózní, ale nervozita upadla hned, jak jsme viděli, v jakém přátelském duchu se celá konference pořádala. Celý program započal v 9.00, kdy všechny školy předvedly svá šetření a poznatky a poté začaly probíhat kvízy pro soutěžní týmy škol, které se do tohoto projektu zapojily. Naše studentky byly rozmístěny po celé ZOO a pomáhaly pořadatelům akce na stanovištích, kde se kvízy konaly. Týmy musely poznávat různě druhy rostlin, ptáků, hmyzu, kožešin a stromů. Po těchto kvízech probíhalo v části jihlavské ZOO s názvem africká vesnice „Matongo" vyhodnocení a předávání cen vítězům. Celé krásně strávené dopoledne zakončila ZŠ TGM Moravské Budějovice svým hudebním vystoupením.


Doufáme, že se do dalších kampaní vyhlášených Evropskou asociací zoologických zahrad (EAZA), bude každým rokem zapojovat více a více škol. Závěrem bych řekla, že naši studenti se již nemohou dočkat dalšího ročníku pořádaného touto asociací a dalších výzev a úkolů, které si pro nás připraví.

Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř Tereza Kruntorádová, 1.A

Studenti Gymnázia Chotěboř přivezli bronz z Národního kola Ekologické olympiády v Jizerských horách            
Chotěbořské gymnázium získalo další z dlouhé řady celostátních úspěchů! Tentokrát se jedná o velmi významný úspěch na poli ekologickém. Studentky septimy ve dnech 2. - 5. června bojovaly o co nejlepší umístění v Národním kole Ekologické olympiády, která se v letošním roce konala v malebných Jizerských horách. Námětem tohoto roku byl „Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody“, což bylo opravdu velice zajímavé téma a to i v porovnání s minulými ročníky. Jako každoročně na nás čekala „poznávačka“, test a samostatný úkol. Během těchto dní jsme blíže poznávaly jedno z nejchladnějších míst České republiky - oblast Jizerky a načerpaly jsme spoustu užitečných informací, které jsme nakonec zužitkovaly v samostatném úkolu. Ten spočíval v tom, že nám byly předloženy projekty pro vybudování určitých staveb v této oblasti a my jsme měly vyhodnotit jejich dopad na okolí. Při tom jsme si uvědomily, jak veliký vliv má činnost člověka na křehkou soustavu jednotlivých vazeb v ekosystému. Čtyřdenní klání bylo opravdu náročné a po prvním soutěžním dni, kdy jsme absolvovaly test a „poznávačku“, jsme byly, s ohledem na jejich obtížnost, velice skeptické k očekávání dobrého umístění. Další dny jsme ale získaly postupně jistotu a nakonec jsme v neděli dopoledne, jako nejlepší ryze holčičí tým (ve složení Tereza Ondráčková, Viola Pražáková a Adéla Kubátová) pod vedením paní profesorky Mgr. Evy Jirsové, získaly celkově třetí místo. To je v konkurenci třinácti nejlepších týmů z jednotlivých krajů ČR určitě výborný výsledek. Jsme rády, že jsme našemu gymnáziu a městu udělaly dobrou vizitku.Adéla Kubátová, septima GCH

Stříbrní gymnazisté bojovali na národním kole lesnické soutěže ...              YPEF, v překladu „Mladí lidé v evropských lesích“, je soutěž zaměřená na lesnictví, hospodaření v lesích, jejich ochranu, ale i myslivost a těžbu dřeva. Gymnaziální tým, ve složení Tereza Ondráčková (sp), Jan Venc (sx) a Anna Boháčová (ki), pod vedením p.prof. Mgr. Evy Jirsové se po regionálním kole v Brně nominoval na kolo národní. To se konalo ve dnech 14. a 15. června 2016 v Kostelci nad Černými lesy v prostorách místního zámku a zároveň také v nedalekém arboretu České zemědělské univerzity, která byla garantem soutěže. V konkurenci 15 převážně lesnických středních škol jsme museli vyplnit test s otázkami z evropského lesnictví, dále desetiminutovou prezentaci na téma „Čím můžeme pomoci lesům?“, obojí v anglickém jazyce. Druhý den nás čekaly praktické úlohy v arboretu, tzn. poznávačky stromů i bylin, výstroj a náčiní dřevorubce, pomůcky při dendrometrii aj. I přes nepřízeň počasí se náš tým nenechal rozhodit a výsledky dopadly následovně – s rozdílem pouhých 0,9 bodu jsme se umístili na 2. místě! To je zároveň také největší úspěch nelesnické školy v historii soutěže. Za odbornou přípravu mnohokrát děkujeme p. Ing. Josefu Pilařovi z Lesů ČR.Za soutěžící Jan Venc, sexta GCH