Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červen, 2016

Krajské kolo Zlatého listu bylo pro studenty z Gymnázia Chotěboř zlaté a bronzové

Obrázek
        Ve středu 12. května jsme vyrazili na krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Naším cílem bylo nádherné místo na břehu Sázavy, tedy Sluneční zátoka Jaroslava Foglara. Po příjezdu následovala presence soutěžních týmů, rozlosování pořadí škol na obhajobu prací pro přírodu, stejně jako na soutěžní stezku. Ve starší kategorii bylo devět a v mladší šest soutěžních družstev. V naší obhajobě jsme představili jen několik z mnoha aktivit Ekoklubu Gymnázia Chotěboř. Náš tým si říká Rákosníci. Zato družstvo mladších, primánek, se jmenuje Drsné breberky. Na stezku jsme vyrážely jako poslední tým. Všichni mladší soutěžící mezitím byli na pěší exkurzi v záchranné stanici v Pavlově a také se jim podařilo vidět jeden z nejstarších stromů v naší zemi, údajně dva tisíce let starý tis červený ve Vilémovicích. Úplně večer probíhalo v jídelně promítání o Jaroslavu Foglarovi a venku byl zapálen táborák.        Další den se konala soutěžní stezka mladších týmů a my jsme se zúčastnili

Studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř ve Žďárských vrších

Obrázek
       Symbióza je definována jako „vzájemně výhodné soužití, plodná spolupráce“. A právě takto spolupracuje skupinka nadšených studentů z Gymnázia Chotěboř a členové ZO ČSOP Chotěboř již řadu let. Letošní rok se nám kromě dobrého pocitu z odvedené práce při kosení luk a přípravě tradičních aktivit pro veřejnost dostalo i odměny v podobě exkurze do nedalekých Žďárských vrchů. Spolu se známými úkazy chráněné krajinné oblasti jako jsou např. Rybenské Perničky nebo Zkamenělý zámek, jsme mohli spatřit hnízdění strakapouda velkého i mládě pěnkavy obecné uprostřed červené turistické trasy. Po vlahé procházce v lese přišla řada na krásy kulturní i gastronomické v nedaleké Poličce. Po vyčerpávajícím a parném odpoledni zde jsme se vraceli do Chotěboře plní zážitků, které nám zprostředkoval ČSOP Chotěboř, za což jim moc děkujeme! Za Ekoklub GCH - Jan Venc, sexta

Dejme jim šanci!, aneb studenti chotěbořského gymnázia na konferenci EAZA 2016 v ZOO Jihlava

Obrázek
      Psal se 30. květen 2016 a pět studentek prvního ročníku Gymnázia Chotěboř s paní prof. Jirsovou se již tradičně zúčastnilo konference organizace EAZA, letos kampaně „Dejme jim šanci“, která se konala v centru PodpoVRCH v ZOO Jihlava. Cílem letošní kampaně bylo upozornit na problematiku ohrožených druhů zvířat a rostlin v našem okolí, tedy na záchranu lokální biodiverzity. Mnoho dříve běžných druhů mizí nebo již nenávratně zmizelo a je jen na nás, zda tento negativní trend zastavíme. Naším úkolem bylo vytyčit si dvě odlišné plochy 4m x 4m a od března do května 2016 pozorovat, co zde vyrostlo a jací živočichové se tu vyskytují a na závěr tyto dvě plochy porovnat. První pozorovanou plochou byl na podzim založený biotop v naší přírodní zahradě – kvetoucí louka, kterou jsme porovnávali s plochou vytyčenou na běžném koseném trávníku vedle školy. Před naší prezentací na konferenci jsme byli značně nervózní, ale nervozita upadla hned, jak jsme viděli, v jakém přátelském duchu s

Studenti Gymnázia Chotěboř přivezli bronz z Národního kola Ekologické olympiády v Jizerských horách

Obrázek
             Chotěbořské gymnázium získalo další z dlouhé řady celostátních úspěchů! Tentokrát se jedná o velmi významný úspěch na poli ekologickém. Studentky septimy ve dnech 2. - 5. června bojovaly o co nejlepší umístění v Národním kole Ekologické olympiády, která se v letošním roce konala v malebných Jizerských horách. Námětem tohoto roku byl „Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody“, což bylo opravdu velice zajímavé téma a to i v porovnání s minulými ročníky. Jako každoročně na nás čekala „poznávačka“, test a samostatný úkol. Během těchto dní jsme blíže poznávaly jedno z nejchladnějších míst České republiky - oblast Jizerky a načerpaly jsme spoustu užitečných informací, které jsme nakonec zužitkovaly v samostatném úkolu. Ten spočíval v tom, že nám byly předloženy projekty pro vybudování určitých staveb v této oblasti a my jsme měly vyhodnotit jejich dopad na okolí. Při tom jsme si uvědomily, jak veliký vliv má činnost člověka na křehkou soustavu jednotlivých vazeb v ekosysté

Stříbrní gymnazisté bojovali na národním kole lesnické soutěže ...

Obrázek
              YPEF, v překladu „Mladí lidé v evropských lesích“, je soutěž zaměřená na lesnictví, hospodaření v lesích, jejich ochranu, ale i myslivost a těžbu dřeva. Gymnaziální tým, ve složení Tereza Ondráčková (sp), Jan Venc (sx) a Anna Boháčová (ki), pod vedením p.prof. Mgr. Evy Jirsové se po regionálním kole v Brně nominoval na kolo národní. To se konalo ve dnech 14. a 15. června 2016 v Kostelci nad Černými lesy v prostorách místního zámku a zároveň také v nedalekém arboretu České zemědělské univerzity, která byla garantem soutěže. V konkurenci 15 převážně lesnických středních škol jsme museli vyplnit test s otázkami z evropského lesnictví, dále desetiminutovou prezentaci na téma „Čím můžeme pomoci lesům?“, obojí v anglickém jazyce. Druhý den nás čekaly praktické úlohy v arboretu, tzn. poznávačky stromů i bylin, výstroj a náčiní dřevorubce, pomůcky při dendrometrii aj. I přes nepřízeň počasí se náš tým nenechal rozhodit a výsledky dopadly následovně – s rozdílem pouhých 0,9