Květnaté louky v Chotěboři

S pojmem květnatá louka jste se již určitě setkali. Znáte však pravou podstatu významu těchto luk?

Květnatá louka vyžaduje mnohem méně údržby než krátce upravovaný městský trávník. Seče se jednou až maximálně třikrát ročně a díky větší schopnosti zadržování vody v půdě se dokáže přirozeně a postupně přizpůsobovat klimatickým změnám. Dále podporuje zachování různých rostlinných a živočišných společenstev na dané lokalitě. V neposlední řadě je kvůli své druhové pestrosti "pastvou" pro naše oči.


Nebyl by to náš Ekoklub, aby se nezúčastnil nějaké pomoci přírodě. Skupina tří studentů - Lenka Tlapáková, Adam Smutný, Michal Pavlas (všichni 3.A), se dohodla na bližší spolupráci s městem Chotěboř. Náplní práce, která je podkladem pro Středoškolskou odbornou činnost (SOČ), je mapování rostlin vyskytujících se na daných lokalitách, získávání zajímavých informací z historie a 
tvorba informační tabulek a letáčků.

Více informací a poznatků můžete nalézt níže na této stránce.


Kde v Chotěboři nalezneme květnaté louky?

Jaké rostliny nalezneme na chotěbořských loukách?

Brožura ke stažení

Práce studentů GCH

Populární příspěvky z tohoto blogu

Slavnostní den na gymnáziu

Pozvánka na exkurzi ČSOP