Ekologická olympiáda aneb studenti Gymnázia Chotěboř v lese

článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo

Rok se s rokem sešel a je tu další ročník ekologické olympiády. Pro letošní osmý ročník vybrali organizátoři soutěže téma les. Krajské kolo se konalo v Koněšíně u Třebíče, v okolí Dalešické přehrady, ve dnech 12. – 14. října 2011. Letos se zúčastnilo soutěže celkem 12 družstev ze 7 středních škol z kraje Vysočina. Chotěbořské gymnázium reprezentovala dvě družstva v doprovodu pí. prof. Mgr. Evy Jirsové.

První den probíhala teoretická část soutěže. Psaly se celkem tři části – test na téma les, poznávačka stromů a keřů a poznávačka dřeva. Test prověřil naše všeobecné znalosti o lese. Poznávačka stromů a keřů v okolí tamější školy nebyla ani pro jedno družstvo z Chotěboře problém – obě družstva získala v této části maximální počet bodů. Ukázalo se, že každoroční poznávačky v rámci hodin biologie přinášejí své ovoce. Zato poznávačka podle dřeva byla velmi náročná. Naštěstí byla náročná pro všechna družstva, a tak se kvůli této části nevytvořily žádné větší bodové rozdíly mezi týmy. Večer nás čekala přednáška na téma „Les, prales nebo plantáž?“ a druhá na téma „Lesní kapitál“. Tyto přednášky nás měly tak trochu připravit na další den soutěže.

Druhý den probíhala práce v terénu. Naštěstí se počasí umoudřilo a po několika deštivých dnech konečně vysvitlo sluníčko. Každý tým si vylosoval určitou lokalitu v lesích okolo Dalešické přehrady a tu měl zmapovat – srovnat jednotlivé typy lesů dané lokality, všímat si podrostu a celkového charakteru, vytvořit kritéria pro hodnocení těchto typů a podle těchto kritérií lesy obodovat, zhodnotit význam jak pro člověka, tak pro přírodu. Večer probíhaly před komisí obhajoby mapování a tzv. malá lesní maturita. Tato „maturita“ byla takovou novinkou v rámci ekologické olympiády a probíhala podobně jako opravdová maturita – byly jasně zadané otázky, o otázky se losovalo a před výstupem jsme byli na „potítku“. Okruhy byly jak z historie vývoje lesů a myslivosti, tak z nejrůznějších témat týkajících se lesa – např. kůrovec na Šumavě, certifikace lesů nebo problematika kyselých dešťů.

Po obhajobách už následovalo vyhodnocení soutěže. Tým „Chotěboř B“ ve složení Petra Venhauerová, Monika Stará a Michal Man obsadil hezké páté místo. Druhému družstvu „Chotěboř A“ ve složení Kateřina Vencová, Anna Kubátová a Matyáš Havel se dařilo ještě více – postoupit do národního kola! Soutěž byla zakončena třetí den exkurzí do okolích lesů, kterou vedl odborník z Lesů ČR.

Přes „bojové“ podmínky, ve kterých jsme tyto dny žili (chatky, do kterých zatíkalo nebo profukovalo, jídlo venku na mrazu), mohu prohlásit, že účastníci byli s průběhem soutěže poměrně spokojeni. Dozvěděli jsme se mnoho nového a získali nenahraditelné zkušenosti. Dík patří jak organizátorům soutěže, tak i paní profesorce Jirsové, která nás na olympiádu připravovala a velmi podporovala. Na jaře příštího roku bude tedy Gymnázium Chotěboř reprezentovat kraj Vysočina v národním kole ekologické olympiády, což v historii ekologické olympiády bude už poněkolikáté.

Anna Kubátová, septima (2011/12) Gymnázia Chotěboř

"Tým Chotěboř B" při prezentaci své terenní práce. (foto: Eva Jirsová)
"Tým Chotěboř A" si diplomy.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů