Příspěvky

PROJEKT BASECAMP

Obrázek
Projekt BASECAMP Jako třída sexta jsem se ve středu 20. 3. zúčastnili projektu Ekoškoly, který nese název Basecamp. Do školy k nám přijeli dva lektoři s programem, který nám zabral 4 vyučovací hodiny. První část programu byla vzdělávací hra, která se týkala klimatických změn. Byli jsme rozděleni do týmů, každý tým se snažil postavit si svojí vědeckou základnu. Během celé hry jsme odpovídali na otázky týkající se klimatických změn a problémů. Otázky ve hře nepatřily k nejjednodušším, ale všem se nám hraní docela dařilo. V průběhu jsme také získávali body prestiže, které následně rozhodly o vítězném týmu. Hra na nás nejprve působila velmi složitě, ale nakonec tomu tak nebylo. Při hře jsme si také mohli mezi týmy pomáhat, nebo si ve výstavbě základny škodit. Druhá část programu se zabývala hodnocením a rozebráním odehrané hry. Dále jsme také rozvíjeli a upevňovali svoje znalosti. Vyjadřovali jsme také své názory na projekty, které se snaží bojovat se změnou klimatu. Celý tento program byl

SPORTUJ A POMÁHEJ 2024

Obrázek

Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů

Obrázek
  AOPK ČR, Regionální pracoviště Vysočina Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů 27. 2. 2024 AOPK ČR dlouhodobě spolupracuje s gymnáziem Chotěboř v rámci ekologické výchovy a osvěty. Například při každoroční exkurzi a přednášce mohou studenti získávat informace o ochraně přírody v rámci přípravy na studentské soutěže, jako jsou například Ekologická olympiáda nebo Biologická olympiáda. Studenti se podílejí v některých lokalitách na jejich managementu, například při vytváření tůní pro podporu populací obojživelníků nebo likvidaci náletových dřevin pro udržení bezlesí. Někteří studenti se dobrovolně mohou zapojit do celostátní soutěže odborných prací studentů českých středních škol pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.   Studenti přihlašují své práce   (v technických oborech se jedná často o výrobky, v ostatních oborech o písemné práce řešící určitý problém)   nejprve do  školního kola. Nejlepší práce ze školního k

Mapování kaštanovníku setého na území CHKO Železné hory a okolí (SOČ)

Obrázek
Kaštanovník setý – jeden ze symbolů CHKO Železné hory Dobrý den, jsme studentky 3. ročníku Gymnázia Chotěboř. Chtěly bychom vás informovat o mapování kaštanovníku setého na území CHKO Železné hory a okolí, které jsme uskutečnily v rámci naší Středoškolské odborné činnosti. Navštivte naše internetové stránky! Celkem se nám podařilo zmapovat 60 kaštanovníků. U každého stromu jsme zaznamenávaly GPS souřadnice. Měřily jsme výšku stromu, obvod kmene a nasazení koruny. Dále jsme posuzovaly zdravotní stav a odhadovaly jejich stáří. Z informací, které jsme během mapování shromáždily, jsme zjistily, že většina ze zmapovaných kaštanovníků se nachází ve velmi dobrém zdravotním stavu. Téměř všechny plodí, a pokud neplodí, jedná se většinou o mladé jedince, kteří ještě plodit nemají. Dále jsme zjistily, že se na tomto území vyskytují různě staré kaštanovníky, a to od sazenic až po téměř 200leté stromy. Většina kaštanovníku se nachází v rozmezí 50 až 100let. Skoro všechny zmapované kaštanovníky poch

KONFERENCE NADĚJE PRO ZEMI

Obrázek

DEN BEZ PALMOVÉHO OLEJE 2024

Obrázek

OBHAJOBA TITULU EKOŠKOLA

Článek na stránkách školy: https://www.gch.cz/gymnazium-chotebor-oslavuje-uspech-v-programu-ekoskola/

FAIRTRADOVÉ VÁNOCE 2023

Obrázek
Článek na stránkách školy: "Požehnané a štědré Fairtradové Vánoce"

FOTOSOUTĚŽ

Obrázek

SBÍRKA NA POMOC UKRAJINSKÝM VOJÁKŮM

Obrázek

SLEDOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY POTRAVIN

Obrázek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2023

Obrázek

NOC CESTOVATELŮ 2023

Obrázek
 

PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU - VŠECHNO DOBŘE DOPADNE

Obrázek
 

VÝSTAVA NA STROMECH 2023

Obrázek
 

WORLD CAR FREE DAY 2023

Obrázek
 

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 2023

Obrázek
 

DEN ZEMĚ 2023

Obrázek
 

SPORTUJ A POMÁHEJ 17. 3. 2023

Obrázek