Výroční zpráva Ekoklubu 2009

Akce Ekoklubu na pomoc přírodě

Péče o přírodní lokality
 • Podmáčený les "U Camony" - místo k rozmnožování obojživelníků (20.4.2009)
 • Les v lokalitě Koukalky (20.4.2009)
 • Naučná stezka v PR Údolí Doubravy (2.10.2009)
 • Naučná stezka v PR Niva Doubravy (19.6.2009)
 • Naučná stezka Bažantnice u Třebíče (28.4.2009)
 • Studánka na okraji města (jaro 2009)
 • Péče o zeleň kolem školní jídelny (duben, září 2009)

Pomoc při ekologických akcích

Instalace a propagace výstav 
 • Inspirováno přírodou - únor, březen 2009 
 • Kameny Železných hor - duben 2009
 • Dary lesa - říjen 2009 
 • Krajina domova - prosinec 2009 
 • Větrná kalamita v lesích Železných hor - leden 2010
Zajišťování soutěží ve škole 
 • Recyklohraní - sběr elektrospotřebičů a monočlánků ve škole, účast v celostátní soutěži škol - 2. místov kraji; agitace a doprovodné projekty 
 • Hliník se odstěhoval ... do Chotěboře - celoroční sběr hliníku a soutěž mezi třídami - nasbíráno celkem 358,55 kg hliníku (zvítězila třída prima)
 • Zeleň do školy - podpora ozelenění tříd a chodeb školy, soutěž tříd
Akce pro veřejnost 
 • Chotěbořský den bez aut -  každoroční agitační akce v ulicích města, v regionálním tisku - 22. září 2009
 • Strom roku 2008 - nominace Klokočovské lípy do této soutěže a získávání hlasů; články do tisku; 6. místo v ČR
 • Petice naochranu stromů a stromořadí - spolupráce s Arnikou
Spolupráce s ČSOP Chotěboř
 • Den země v Sobíňově - pomoc při organizaci adventurní hry se zaměřením ochranu přírody pro děti a jejich rodiče (cca 25 studentů pomáhalo) - 25. dubna 2009
 • Chotěbořské trylkování - vítání ptačího zpěvu a kroužkování pěvců - 3. května 2009
 • Rorýsi 2009 - pozorování a mapování rorýsů na sídlišti Na Chmelnici v Chotěboři v souvislosti se zateplováním panelových domů

Účast na soutěžích, projektech

Naše úspěchy 
 • Ekologická olympiáda 2009 - 1. místo v krajském kole - již potřetí!
 • Zelená stezka - Zlatý list - mladší kategorie - 1.místo v krajském kole a 4.místo v národním kole; starší kategorie - 2. místo v krajském kole
 • Natoč EKOKLIP - 1. místo v národním kole
 • Soutěž KRNAPu - účast V. Jirkové na botanickém soustředění v Rýchorách – národní výběr – červen 2009
Sněm dětí ČR pro životní prostředí
 • Studentka Alžběta Nováková již dva roky pracuje ve Sněmu dětí ČR pro ŽP 
 • V roce 2009  tři studenti – A. Nováková, I. Mrázková a M. Havel – sedm měsíců pracovali v projektu KRAJINA DOMOVA a získali atestaci podepsanou ministrem ŽP 
 • Putovní výstava Krajina domova na chodbě školy
 Mezinárodní výměna - Chotěboř - Gävle (Švédsko)
 • Podpora Ekoklubu - grant Kraje Vysočina
 • Duben 2009 - návštěva Švédských studentů v Chotěboři (exkurze exkurze do CHKO Železné hory s odborným výkladem – RNDr. F.Bárta, ZOO Jihlava, PR Údolí Doubravy)
 • Září 2009 - návštěva 22 českých studnetů Švédska (ZOO Stockholm, Furuvik – výzkum chování primátů, návštěva sběrného dvora, biologické muzeum Gävle)

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů

PROJEKT BASECAMP