Den Země 2012 v Sobíňově

článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo

V Sobíňově se 28. dubna již tradičně oslavoval Den Země. Od desáté hodiny ranní přicházely první děti, které si chtěli zasoutěžit společně s vílami, skřítky, čarodějnicemi a dalšími pohádkovými bytostmi, ve které se opět proměnili studenti z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř a zároveň se také dozvědět nové věci. První nadšenci, kteří se nemohli dočkat, dokonce dorazili o hodinu dříve.

Na trase, která se táhla přes louky a pole přemýšlely nad různými otázkami a také vyzkoušely svou šikovnost. Zatloukání řebíků, poznávání stromů či vodních živočichů jim šlo velice dobře. Většina úkolů prozkoušela především jejich znalosti právě o přírodě a našem životním prostředí. Zamyslely se nad tříděním odpadu a samozřejmě nemohla chybět ani poznávačka lučního kvítí.

Velice mě překvapilo, že se malé děti skvěle orientují v nejrůznějších druzích koření, které velice úspěšně poznávaly podle čichu či podle hmatu.

Jako odměna za skvělé zvládnutí celé trasy, čekaly na vylosované tři soutěžící hodnotné ceny. Ostatní však také nepřišly zkrátka, jelikož pro ně bylo připravené lanové centrum. Aby se po náročném putování lesní říší posilnily, mohli si také opéct buřta, udělat si na ohni placky, nebo si pochutnat na skvělém cukroví z „ perníkové chaloupky.“

Slunce chtělo Den Země pravděpodobně oslavit s námi, a tak se na nás celé dopoledne smálo a provázelo všechny soutěžící dnem, který byl zasvěcen naší matičce Zemi.                                  
          
Nikol Dobrá – „Tropaslík ze sobíňovských lesů“
Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

PROJEKT BASECAMP

Víkend otevřených zahrad na Gymnáziu Chotěboř

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!