Slavnostní ukončení celoroční „makačky“

článek pro Chotěbořské Echo

Brtnice. Toto město nedaleko Jihlavy hostilo 30. května 2012 závěrečnou konferenci projektu CEV Chaloupky - Semínka environmentálního vzdělání pro Vysočinu. Jedná se o projekt, jenž trval od 1. listopadu 2009 a jehož cílem je rozšíření a inovace výuky na školách a školských zařízeních Kraje Vysočina formou školních projektů, vzdělávacích programů a regionálních učebnic. I chotěbořské gymnázium se společně s několika dalšími základními a středními školami zapojilo. S patřičnou vervou a pomocí různých dotací jsme krůček po krůčku začali pracovat na co možná nejlepším splnění podmínek projektu a myslím, že výsledek je více než uspokojivý.

A právě tuto dlouhodobou práci jsme se snažili nastínit (a pokud možno i přinést inspiraci) ostatním školám na konferenci v Brtnici. A co se vlastně pod touto činností skrývá?

Je to činnost Ekoklubu Gymnázia Chotěboř.

Za prvé – jistě jste nepřehlédli nově vybudovaný Geopark (nedávno slavnostně otevřený) a certifikovanou Přírodní zahradu na pozemku školy. Na jejich vytvoření se nejvíce podíleli samotní studenti - ať již výstavbou, nebo i sháněním peněz (např. sběrem papíru). S dovozem patnácti vzorků hornin pomohla společnost Vodní zdroje Chrudim.

Za druhé – vytvořením informačních materiálů v podobě brožury s názvem Chotěbořská zeleň, dále kalendáříky a pexeso pro děti. Vše s použitím studentských fotografií a textů. Graficky brožuru zpracoval student kvarty Dominik Málek.

A konečně za třetí – spolupráce s Českým svazem ochránců přírody: pořádání Dne Země, Chotěbořského trylkování, hrabání sena na louce u Sobíňova, sázení habříků tamtéž, ornitologická beseda, výroba a vyvěšování dřevěných ptačích budek. Dále byly Ekoklubem gymnázia pořádány pracovní dny: úklid přírodní rezervace Údolí řeky Doubravy, úklid Koukalek a okolí.

Brtnická konference se vydařila a jako odměna za studentské prezentace byla připravena prohlídka místního hradu. Doufáme, že naše spolupráce a dobré vztahy s CEV Chaloupky nekončí a že semínka environmentálního vzdělání budou klíčit, růst, vzkvétat a jednou vytvoří pevný, siný strom, o něhož se budeme moci opírat v dalších aktivitách.

Michaela Chalupová, Dita Janáčková a Dominik Málek,
Ekoklub Gymnázium Chotěboř


Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

PROJEKT BASECAMP

Víkend otevřených zahrad na Gymnáziu Chotěboř

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!