Gymnázium Chotěboř usiluje o získání mezinárodního titulu „Ekoškola“

Ekoškola je mezinárodní program, jehož hlavním cílem je, aby se sami žáci podíleli na snížení ekologického dopadu školy a společně s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy zde vytvářeli příjemné prostředí. Jak jste se již mohli dočíst, Gymnázium Chotěboř se na podzim do tohoto projektu zapojilo a celý ekotým tvořený studenty a zaměstnanci školy se postavil do čela aktivit, jejichž splněním se nám snad podaří získat oficiální titul „Ekoškola“.

Prvním úkolem bylo vypracování analýzy školy na základě dotazníků, ve kterých odpovídali studenti a personál školy na otázky týkající se třídění odpadů, hospodaření s energií, vodou a otázky na prostředí školy. Na začátku práce jsme tak dali dohromady silné a slabé stránky naší školy – k těm silným jsme například mohli hrdě uvést, že se na gymnázium již deset let třídí odpad, účastníme se nejrůznějších environmentálních projektů a soutěží či spolupracujeme s Českým svazem ochránců přírody Chotěboř na mnoha akcích na pomoc přírodě.

Dalším bodem naší práce bylo sestavení „ekokodexu“, který by měli studenti i zaměstnanci  Ekoškoly dodržovat. Stojí zde např., že bychom měli pečlivě třídit odpad, dodržovat pořádek, chovat se k sobě slušně a ohleduplně, zapojovat se do aktivit na pomoc přírodě a mnohé další. Posledním základním pilířem našich aktivit bylo sestavení plánu činnosti zahrnujícího nejrůznější aktivity, které chceme v rámci programu Ekoškola podniknout, ať už pro naši školu typické (sběr hliníku, elektrospotřebičů, aktivity s ČSOP…) či netradiční. Jednotlivé aktivity v rámci Ekoškoly už nyní probíhají v plném proudu a o jejich pokračování Vás budeme i nadále informovat.

Matyáš Havel za ekotým Ekoškoly

Ekokodex

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

PROJEKT BASECAMP

Víkend otevřených zahrad na Gymnáziu Chotěboř

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!