Co nového v naší snaze o získání titulu „Ekoškola“?


V září 2012 jsme si společně vytyčili cestu, kterou bychom se měli vydat, a na jejím konci (nebo spíše jenom úseku, protože naše ekosnahy v září 2012 nezačaly a v červnu 2013 rozhodně neskončí) bychom si přáli získat prestižní mezinárodní titul „Ekoškola“.

Co všechno se nám už podařilo splnit, si každý zájemce může přečíst na nástěnce na hlavní chodbě školy nebo zde na našich stánkách, kde visí „plán činnosti“ a postupně je vyznačováno jeho plnění.
Po sestavení Ekotýmu, ve kterém se objevila jména studentů, kteří často již roky pilně pracují v Ekoklubu, a proto nikoho nepřekvapila, jsme provedli analýzu školy.

Pomocí pracovních listů a podrobného dotazníku jsme společně vybrali silné, ale i slabé stránky školy a pokusili se vytyčit si dlouhodobé a poté krátkodobé a konkrétní cíle v plánu činnosti naší školy. Zásadní priority, které bychom chtěli všichni naplňovat, jsme zařadili do Ekokodexu, na jehož grafické podobě se podíleli studenti 1.A v hodinách výtvarné výchovy.

Založili jsme stránky k „Ekoškole“, které jsme umístili vedle složek Ekoklub a Geopark existující již několik let. Na chodbě školy se objevily dva nové panely, které obsahují mnoho důležitých informací týkajících se právě „Ekoškoly“.  Setkávání aktivních členů Ekoklubu, tedy vlastně Ekotýmu, získalo na pravidelnosti, i když těch nepravidelných setkání, kdy si věci žádají okamžité řešení, je mnohem více a stále si to bez nich nelze v naší činnosti představit.

A teď už nás čekalo to nejdůležitější – začít naplňovat jednotlivé body našeho plánu.

Brigády, přednášky a výstavy, exkurze a soutěže, práce na zahradě a v geoparku – nic nového. Na chodbách se objevily nové cedulky vyzývající k zhasnutí světel a na WC a ve třídách, tedy všude tam, kde je umývadlo, k zastavení vody. Od ledna se na naší škole objevil nový prvek a to bufet a s ním naděje na zrušení automatů, které vytvářejí přemíru odpadů! Starší studenti navštěvují hodiny primánů a sekundánů a snaží se jim vštípit naše „ekozásady“ a nezbývá než věřit, že se uchytí. Zlepšila se spolupráce s vedením školy a  panem školníkem, i když i ta zdárně funguje již několik let.

S blížícím se jarem aktivita Ekoklubu začíná nabírat na obrátkách – celá řada soutěží vyžaduje tvrdou přípravu, vrcholí práce nad SOČ, ale také se blíží jarní práce na zahradě. Stačí se podívat na plán akcí k našemu Dni Země, který ale netrvá den, nýbrž od března do června a popravdě řečeno, spíše od už září do června. Je tedy jasné, že jaro je opravdu „nabyté“.

Nezbývá než doufat, že naše tvrdá práce bude odměněna tím vytouženým cílem – snad opravdu získáme mezinárodní titul „Ekoškola“!

Za Ekotým Gymnázia Chotěboř
Mgr. Eva Jirsová

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

PROJEKT BASECAMP

Víkend otevřených zahrad na Gymnáziu Chotěboř

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!