Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!

Žáci nižšího stupně Gymnázia Chotěboř se jako každoročně i letos zúčastnili již 41. ročníku soutěže Zlatý list. Z okresního kola, které se konalo 4. května, postoupily celkem čtyři družstva z GCH. Dvě družstva z primy – Primáti (Vladimír Turek, Dominik Král, Tereza Klabenešová, Vojta Losenický, Tereza Majerová, Simona Jakešová) a Kvak team a družstvo ze sekundy Penguins  a z kvarty Potkanovci (Veronika Nosilová, Adéla Kubátová, Tereza Ondráčková, Pavla Henzlová, Viola Pražáková a Simona Uchytilová).
Krajské kolo se konalo v malebné krajině Žďárských vrchů v obci Blatiny. Soutěžící si sebou přinesli vypracované dobrovolné úkoly, mezi nimiž bylo například pozorování hub v okolí svého bydliště nebo sledování teploty a prezentace svojí celoroční práce pro přírodu.
Hlavním bodem celé soutěže byla stezka s jednotlivými stanovišti, na nichž účastníci prokázali své vědomosti nejen v dendrologii, hydrobiologii, geologii nebo ornitologii. Jedna ze zúčastněných říká: „ Soutěž jsme si užili po všech stránkách a někteří se dokonce výrazně zlepšili například ve fotbalových dovednostech.“
Potkanovci a Primáti nakonec obsadili první místa (jak ve starší tak v mladší kategorii) a postoupili tak do národního kola, které se bude konat v Jižních Čechách. Gymnázium Chotěboř si letos odneslo z krajského kola dokonce tři medaile, protože Kvak team obsadil ještě místo druhé.
Nezbývá než držet palce, aby se našim nejmladším studentům dařilo i na národním klání v červnu.

Ekoklub Gymnázia ChotěbořPopulární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Mapování kaštanovníku setého na území CHKO Železné hory a okolí (SOČ)

Výroba hmyzích budek