Ekoklub na studentské konferenci v Jihlavě

Čisté životní prostředí a bohaté přírodní dědictví jsou bezesporu jednou z předností Kraje Vysočina. Proto se rozhodlo krajské Muzeum Vysočiny Jihlava uspořádat studentskou konferenci na téma „Příroda a společnost“. Tento rok proběhla konference 26. a 27. září přímo v Jihlavě. Konferenčního dne (27. září 2013) se zúčastnily i dvě skupinky z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř: Dorota Klepetková, Michaela Chalupová a Dita Janáčková zde prezentovaly projekt Tůně u Chotěboře, výstup Petry Venhauerové a Matyáše Havla se zase zabýval budováním přírodní zahrady a geoparku na zahradě gymnázia.Díky příspěvkům dalších mladých lidí, kteří se zabývají aktivitami či výzkumem v oblasti přírodních věd, jsme se například dozvěděli, jak fungují nejrůznější druhy magnetů či jaký je názor místních na výstavbu spalovny odpadů v Jihlavě. Kromě toho jsme absolvovali i několik odborných geologických přednášek studentů Univerzity Palackého Olomouc. 

Ačkoliv se nejednalo o soutěž, odborná porota se rozhodla alespoň formálně ocenit „nejlepší“ projekt, a tím byly právě Tůně u Chotěboře našich studentek. Bylo nám potěšením prezentovat aktivity našeho Ekoklubu na regionální úrovni a zároveň poznat i další nadšence pro přírodní vědy.

Za Ekoklub GCH Matyáš Havel Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

PROJEKT BASECAMP

Víkend otevřených zahrad na Gymnáziu Chotěboř

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!