Projekt „Tůně u Chotěboře“ nezahálí

Tento projekt se zaměřuje na ochranu vzácného čolka velkého žijícího v našem městě a má za sebou další úspěšnou a především neodkladnou akci. Jednalo se o podzimní brigádu, která se uskutečnila v sobotu 9. listopadu na tůních (u silnice Chotěboř – Ždírec nad Doubravou, vedle chotěbořského pivovaru).  I přes nepřízeň deštivého počasí se nás v sobotu ráno sešlo na lokalitě na dvě desítky dobrovolníků včetně třinácti studentů z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř. Celá akce probíhala pod odborným dohledem pana Ing. Luďka Čecha z AOPK Havlíčkův Brod. Účasten byl i autor projektu pan Martin Maška z organizace International Forum of Social Studies. Své zástupce tu měl také ČSOP Chotěboř a nechyběla ani paní profesorka biologie Eva Jirsová. Práce spočívala v tom, že bylo třeba odklidit či uspořádat větve a mladé náletové dřeviny, které tu na naši žádost prořezala Technická a lesní správa Chotěboř. Takový zásah do krajiny byl nezbytný pro celkové prosvětlení a „provzdušnění“ místa. Z větví se vytvořilo několik velkých hromad, které teď můžou nějaký čas sloužit jako úkryt pro drobné živočichy. Poté naše skupina obsadila okraj tzv. „Velké tůně“ a pokusili jsme se jí pomocí vidlí trochu odlehčit od zanesených větví a listí, protože hrozilo, že by se tůně mohly postupně zanášet a tím by se omezoval životní prostor pro jejich obyvatele, především obojživelníky. Akci sponzoroval chotěbořský pivovar a firma ZN AGRO s.r.o. Vilémov (kozí sýry), jež nám poskytly ochutnávku svých výrobků, a tak byla naše práce náležitě odměněna. Dnes tedy vypadá lokalita na první pohled prostorněji, světleji a odlehčeněji a může se plně připravovat na zimu. My se zase plně připravujeme na další bod plánu projektu a to na vytvoření a distribuci brožur pro vás a také dvou informačních panelů, kde bude popsán současný, ale i historický stav místa, fotodokumentace v jednotlivých ročních obdobích a samozřejmě představení nejdůležitějších obyvatel tůní a jejich okolí v čele s čolkem velkým.

Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř Michaela ChalupováPopulární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

PROJEKT BASECAMP

Víkend otevřených zahrad na Gymnáziu Chotěboř

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!