Nedělní ráno v Tůních u Chotěboře

Lokalita Tůně u Chotěboře, nepřehlédnutelný přírodní úkaz nacházející se v průmyslové zóně a těsné blízkosti komunikace druhé třídy, skrývá ve svém nitru nečekané bohatství. Živoucí bohatství. Pestré bohatství. Vzácné bohatství.
            Jak vlhká, měkká půda propletená vodními plochami, tak i světlý či naopak velice hustý, tmavý lesní porost s jehličnany i listnáči na relativně malé ploše představují dokonalý rozmanitý terén, který vyhovuje širokému spektru fauny i flóry.


Vkládání návnad do živopastí na obojživelníky


O místní druhové rozmanitosti se Ekoklub Gymnázia Chotěboř rozhodl přesvědčit i chotěbořskou veřejnost, a to akcí s názvem „Život v Tůních u Chotěboře“, která se uskutečnila v neděli 4. 5. 2014. RNDr. František Bárta, člen České ornitologické společnosti, nezapřel své odborné zaměření, a tak bylo naším prvotním cílem sledování ptačí populace v této oblasti. K tomuto účelu posloužilo i kladení speciálních sítí (den předem pět členů Ekoklubu v nanejvýš nepříznivém počasí s natahováním sítí a kladením pastí samozřejmě pomáhalo). My jsme si tak mohli v neděli ráno nejen poslechnout ptačí zpěv a sledovat pohyb a chování ptactva na stromech, ale také si prohlédnout některé kroužkované jedince zblízka. V lokalitě byl tedy potvrzen výskyt drozda kvíčaly, žluny šedé, brhlíka lesního či králíčka ohnivého.

RNDr. Bárta demonstruje pěvce během kroužkování


 Naši pozornost jsme zaměřili i na život v samotných tůních. I přes nepříjemné chladné podmínky se nám podařilo v živolovných pastech (opět kladeny den předem) odchytit zástupce čolků – nejvýznamnějších obyvatel tůní. Už jejich přítomnost v ani ne deseti stupních celsia byla nečekaná, avšak při pohledu na dva mladé jedince přišel objev ještě neočekávanější. Jednalo se totiž o zástupce čolka horského, tedy druhu, který zatím na lokalitě popsán nebyl. Jestli se jeho výskyt v Tůních u Chotěboře opakovaně potvrdí, bude to znamenat, že se u našeho města nacházejí hned všechny tři druhy čolků, které jsou v České republice potvrzeny.
Střízlík obecný


Procházka lokalitou


Jsme rádi, že se našlo dostatek zájemců z řad chotěbořské veřejnosti, kteří si byli v neděli ráno ochotni přivstat. Myslíme, že můžeme považovat akci za úspěšnou, protože bylo co pozorovat, objevovat, čemu se přiučit.
Michaela Chalupová, Ekoklub Gymnázium ChotěbořPopulární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Mapování kaštanovníku setého na území CHKO Železné hory a okolí (SOČ)

Výroba hmyzích budek