Ekologická mánie opět po roce v ZOO Jihlava

             Dne 30. května Viola Pražáková, Jana Vondráková a Lída Stará - studentky kvinty chotěbořského gymnázia - vyrazily do ZOO Jihlava prezentovat svou práci v rámci kampaně "Od pólu k pólu". Kampaně tohoto typu pořádá každoročně organiace EAZA (Evropská asiociace zoologických zahrad a akvárií), naše škola se kampaně účastnila již po několikáté. V minulém roce to byla tzv. Olejmánie, která upozorňovala na nekontrolované kácení deštných pralesů v jihovýchodní Asii ve prospěch monokultur  palmy olejné.       Tentokrát  bylo témat na výběr více. V šestičlenném týmy jsme si vybraly téma mobilů - s pracovním názvem Mobilmánie na památku loňského ročníku - a dále nedostatku vody. Tento projekt vnímáme jako velmi prospěšný, protože upozorňuje na souvislost mezi naším každodenním bezmyšlenkovitým jednáním a jeho dopadem na životní prostředí na druhé straně světa. Doufáme, že se do příštích ročníků zapojí ještě více škol, protože oproti minulému ročníku se účast potěšitelně zvedla.     I přes nepřízeň počasí jsme dorazily s dobrou náladou a touhou sdělit světu naše poznatky o ekologických problémech i výsledky naší školní práce. Ta sestávala ze sběru mobilů ve škole a chotěbořském informačním centru, prezentací pro třídy nižšího gymnázia a dotazníku pro tutéž věkovou kategorii. Akce se opět konala v krásném prostředí ekologického centra Pod povrch.Po uvítání jsme si vyslechly prezentace kolegů z ostatních škol, týkajících se napříkad problematiky dovozu jablek, nebo plýtvání papírem. Když jsme pak samy přišly na řadu, tak jsme všechny seznámily s tím, jak enormně se plýtvá vodou. Nabídly jsme řešení v podobě úspory nejen vodních zdrojů, tak i peněženky. Naše druhá prezentace se zase týkala hromadění mobilních telefonů v domácnostech bez dalšího využití. V této  prezentaci jsme zejména zdůraznily,  že vysloužilé mobily je nutno dávat na místa pro ně určená (sběrné dvory, další sběrné kampaně, apod.), protože jejich recyklací výrazně ušetříme finanční i surovinové náklady, stejně jako ohrožené druhy organismů v oblastech těžby. Jen si zkuste sami zjistit, jak drahá je např. výroba mědi!   Po skončení prezentace jsme se všichni odebrali do africké vesničky Matongo, která se nachází na druhém konci zoo, hned vedle obřího tobogánu (ten byl vzápěti nadšeně využit). Ve vesničce se konala umělecká vystoupení zahrnující různé scénky, písničky a výstavu plakátů. Dále se zde mohly děti zapojit do soutěže v třídění odpadů. Celá akce skončila přívětivým rozloučením.    Odměnou za naši práci byla nejen volná prohlídka zoo a drobné ceny, ale také další informace o ekologických tématech, na které při jejich závažnosti jen tak  nezapomeneme. Celý den se náramně povedl a určitě se do této kampaně chceme zapojit i v dalším roce.                                                                                               Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř                                          Viola Pražáková, Jana Vondráková a Lída Stará

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

PROJEKT BASECAMP

Víkend otevřených zahrad na Gymnáziu Chotěboř

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!