Sběr starých mobilů a hliníku stále v Informačním centru Chotěboř ...

             Mnoho lidí jistě dojmou jímavé ekologické příběhy o smutném osudu planety a cítí v srdci pohoršení nad tím, že se kdy stali součástí lidského plémě. Ti všichni mají už dlouho možnost pomoct živočichům, kteří na vývojovém žebříčku jen o příčku pod námi – gorilám. A konečně i jejich přirozenému prostředí jako takovému.
            Ptáte se, o jakou možnost se jedná? V Infocentru a kabinetu biologie na gymnáziu se i nadále vybírají staré mobily, které všechny obsahují vzácné i nebezpečné materiály - látky, které je záhodno recyklovat. Jinak se totiž například prvky jako měď, zlato či stříbro (všechny obsažené v mobilních telefonech) musí těžit ve stále nových a nových dolech - které se nachází například v africkém Kamerunu, kde byla zřízena gorilí rezervace Dja. Vymírající gorily jsou tak vyháněny místními chudými domorodci, kteří nemají jinou možnost výdělku, než se podílet na ničení jejich domoviny těžbou mědi. To všechno kvůli součástkám do mobilů, které se dají - navíc mnohem levněji - vyrobit i z látek již obsažených ve vysloužilých mobilech. Proto noste mobily i dále, čím více nás bude, tím více zmůžeme!
            Stejně tak na obou místech pokračuje sběr hliníku. Je to stále stejný příběh; bauxit, z něhož se hliník velmi draze vyrábí, nám jednou musí dojít a při současné spotřebě a zmenšujících se zásobách to půjde rychle. Pokud ovšem budeme poctivě třídit odpad, hliník můžeme odnést k recyklaci, takže se jednak výrazně ušetří finanční prostředky i surovinové zásoby a zároveň budeme minimalizovat škody na životním prostředí způsobené těžbou a zpracováním bauxitu. 
            Pro správnou recyklaci je zásadní, aby se pracovalo pouze s hliníkem bez příměsí ostatního odpadu. Proto je důležité pečlivě rozlišovat mezi např. hliníkovým a lesklým plastovým víčkem od jogurtu. Pomůcka je jednoduchá - pokud se třeba právě víčko od jogurtu po zmáčknutí pomalu vrací do původního tvaru, znamená to, že je vyrobeno z plastu. Pokud si zachová nový tvar, je hliníkové. Co se odlišení hliníkového předmětu od železného týče, pomůže vám obyčejný magnet - hliník jím na rozdíl od železa přitahován není. Navíc každý hliníkový obal je podle zákona opatřen označením malého trojúhelníčku s číslem 41, případně ještě nápisem ALU.
            Netřeba snad říkat, že nejlepší je samozřejmě co nejméně střídat mobily a snažit se vyhýbat hliníkovým obalům. Vždycky totiž platí zásada: je dobré odpad třídit, ale ještě lepší je předcházet jeho vytváření!


Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř Lída Stará


Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů