Ekoklub Gymnázia Chotěboř ve Švédsku

         
    
         Naše Gymnázium v Chotěboři je již několik let zapojené do studentské výměny se švédskou střední školou Vasaskolan Gävle. Proto se letos 5. září už počtvrté vydala skupina dvaceti českých studentů a dvou profesorů do Švédska. Mezi nimi bylo i několik členů Ekoklubu. Program byl tedy z části naplánován tak, abychom se kromě návštěvy známých švédských měst a památek, zúčastnili i několika ekologických aktivit.  

          
V přírodní rezervaci Rullsand
   

     Po pondělní prohlídce školy jsme se s celou skupinou odebrali na okraj Gävle, kde se nachází příměstská přírodní zóna Hemlingby. Ta je známá jako nejdůležitější rekreační oblast města s mnoha vycházkovými pěšinami a stezkami. Dominuje jí les, ale jsou zde také bažiny a staré pastviny. Je to mimo jiné velmi důležité spojení se stezkou pro pěší turistiku Gästrikeladen.Na stezkách v Hemlingby


      Hlavní tématem výměny byla však voda. Také proto jsme absolvovali exkurzi do čistírny odpadních vod Duvbacken. Čistička začala se svou činností již v roce 1967 a v roce 2011 přešla z výroby bioplynu na biomethan. Stavba je velmi důležitou součástí města, jelikož asi 85 000 lidí v regionu Gävle je napojeno právě na tuto čistírnu. Po vyslechnutí základních informací jsme měli možnost si celý areál projít a zjistit, jak přesně všechno funguje a na jakém mechanismu pracuje. Každý z nás mohl na vlastní oči vidět, že problematika odpadních vod je všude v Evropě velmi podobná.  V čističce odpadních vod

    

     V rámci pobytu jsme měli také přednášku o vodním hospodářství Švédska, při které nám přednášející představil svou zemi a její vztah k vodě, mimo jiné se zmínil i o tom, jak využívá moře a další vodní plochy. Právě znečištění Baltského moře je další aspekt, který nás s touto severskou zemí spojuje. Vždyť vody z povodí naší Odry skončí po dlouhé pouti právě v tomto moři. ¨


Znečistění Baltu


       Poslední den výměny jsme se vydali přímo k Baltu, do přírodní rezervace Rullsand. Zde se nachází kilometry nádherných písečných pláží, nejdelší ve středním Švédsku. Při procházce podél velké přehrady v Älvkarleby jsme zase s úžasem pozorovali lososy, kteří se při svém putování proti proudu řeky snažili překonat nástrahy, které jim člověk postavil do cesty.Lišejník provazovka

Písečné pláže

Místo tahu lososů

Divoké koryto pod přehradou

Divoké koryto podruhé

Tak třídí ve Švédsku ...


       Kromě tohoto programu jsme navštívili hlavní město Stockholm, které s vodou také úzce souvisí, jelikož bylo vystavěno na čtrnácti ostrovech a protéká jím řeka Ridda vytékající z jezera Mälaren. To je zároveň důležitou zásobárnou pitné vody. Návštěva muzea, jehož hlavním exponátem je královská plachetnice Vassa ze 17.století, byla perličkou v našem putování „za vodou“ ve Švédsku.


Ukazatel kvality vody na nábřeží ve Stockholmu

Model lodi Vasa s originálem v pozadí

Stockholm - město na vodě


       Celý týden byl určitě pro nás všechny velkým zážitkem a kromě toho, že jsme se seznámili se spoustou nových lidí a poznali jejich kulturu, měli jsme i možnost se vzdělávat a zjistit nové užitečné poznatky, které byly jistě pro mnohé z nás velkým přínosem.                                                                                 
Za Ekoklub GCH Dita Janáčková

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

PROJEKT BASECAMP

Víkend otevřených zahrad na Gymnáziu Chotěboř

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!