Vysokoškolský profesor opět po roce přednášel na chotěbořském gymnáziu
„Genetická informace jako zdroj našeho sebepoznání“ – RNDr. Ivan Mazura, CSc.
           
Ani vize volného pátečního odpoledne a nadcházejícího víkendu u mnohých našich studentů nezvítězila nad možností účastnit se události, na niž už notný čas předem upozorňovaly letáčky rozmístěné po budově školy. Náš zájem budil už poutavý název přednášky: „Genetika jako zdroj našeho sebepoznání.“            Plni očekávání jsme se tedy v hojném počtu sešli, téměř bezprostředně po vyučování, onoho pátku 27. března 2015 v učebně biologie. Velká očekávání byla oprávněná, neboť k nám až z hlavního města přijel pan doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc., jehož běžným místem přednášení jsou prostory 1. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, nebo Masarykova univerzita v Brně. V čem je ale jeho osobnost tak výjimečná?
            Tento muž je významnou osobností v oblasti genetiky, mj. se jedná o zakladatele užívání forenzní genetiky v naší zemi. Genetické metody, které perfektně ovládá a které nám samozřejmě prostřednictvím přednášky přiblížil, sahají svým významem od vyšetřování kriminálních činů, přes problematiku těhotenství až po např. geneticky modifikované organismy, které můžeme najít na pultech našich obchodů.            Ačkoliv bylo téma, o kterém hovořil, doopravdy obsáhlé a složité, vše nám podal přístupnou a jednoduchou cestou, a tak měl každý možnost porozumět. Zároveň byl po vyčerpávajícím přednesu poskytnut prostor pro dotazy, o něž nebylo nouze.            Na závěr je třeba říci, že nás tato přednáška obohatila, u mnohých z nás vyvolala zájem do tohoto odvětví vědy lépe proniknout a zejména přemýšlet o přednostech i nebezpečí, které mohou genetické metody přinést.
            Doufáme a pevně věříme, že nás pan doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc. v budoucnu opět navštíví. Není tomu totiž poprvé, co na naši školu zavítal a z jeho otevřené osobnosti je patrné, že vždy ochotně a rád sdílí své vědomosti s ostatními.

 Za nadšené posluchače Kristýna Krulíková, septima
            

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů