Projekt ENERSOL 2016
      ENERSOL je vzdělávací projekt, který podporuje vzdělávání o obnovitelných zdrojích energie, úsporách energií a snižování emisí v dopravě a jeho cílem je zvýšení teoretických znalostí, ale i praktických dovedností studentů v těchto oblastech. Projekt ENERSOL se skládá ze tří částí - ENERSOL a praxe, ENERSOL a inovace a ENERSOL a popularizace. V letošním roce se do tohoto projektu zapojily i tři skupinky studentů z chotěbořského gymnázia.


     V části ENERSOL a praxe žáci spolupracují s odborníky z daného oboru. Studenti kvinty, Anna Boháčová, Aneta Málková, Radim Jirsa a Josef Sabol, se věnovali tématu „Využití užitkové vody při splachování“. Práce měla potvrdit reálnou návratnost investic do vybudování zařízení na využití studniční vody, která se nachází přímo pod nejstarší budovou gymnázia. Tato voda by měla být využívána na splachování toalet v prvním a druhém patře této budovy. Původní myšlenka byla využívat studniční vodu i v umyvadlech na sociálních zařízeních, ale tuto možnost hygienická stanice zamítla. Přestože by se muselo vybudovat oddělené vedení pouze pro toalety, investice do této úpravy by se brzy vrátily v podobě úspor za vodu. Nelze přehlédnout ani významný ekologický přínos tohoto projektu pro naši Ekoškolu.


    V kategorii ENERSOL a inovace studenti zpracovávají projekty ze získaných informací o trendech v technologiích OZE, používaných materiálech, opatření v prosazování úspor, resp. přijímaných technických opatření snižujících zatížení emisemi. V této části se Ondřej Bělovský ze septimy věnoval tématu „Supravodivost“, která zkoumá elektrické a magnetické vlastnosti látek pří nízkých teplotách. Zabýval se možností jejího využití, které je hodně široké a to od vedení proudu, přes její využití v dopravě, až po zbrojní průmysl.


    V kategorii ENERSOL a popularizace jde hlavně o zviditelnění a propagaci tohoto projektu. Studenti Jan Venc, Simona Uchytilová a Hana Turková vytvořili film „Na baterky“. Film ukazuje populární formou rozvoj elektrického pohonu zejména v letectví v posledních několika letech. Nastiňuje způsob, jakým by se v budoucnosti mohla letecká doprava zbavit závislosti na fosilních palivech a jak by se daly významně snížit emise i hluk v tomto
segmentu dopravy. Film dále ukazuje, že český letecký průmysl je v tomto oboru velmi vyspělý a jeho výrobky jsou zcela srovnatelné se světem.


   Projekt ENERSOL je vskutku skvělá zkušenost – kdo se zúčastnil, neprohloupil. Naším cílem je postup do krajského kola ENERSOLU, které se bude konat 19.2.2016. Držte nám palce, ať se nám zadaří!


 Anna Boháčová a Aneta Málková z kvinty


Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů