Báseň o Ekoklubu

¨


Činnost EKOKLUBU v roce 2015 – obhajoba na soutěži Zlatý list


Gymnázium Chotěboř již osm let svůj Ekoklub má,
Pořádá kdejakou akci, která se pořádat dá.
Každý z nás se zúčastnil alespoň jedné akce,
Teď bychom vám je chtěli představit krátce.
Velmi zvláštním místem na území naší chotěbořské školy
Je přírodní zahrada, kterou studenti vybudovali téměř sami.
Nejen že zde poctivě pracovali,
Ale i odhodlaně sponzory obvolali.
Vzniklo zde prostředí opravdu krásné,
Jezírko i geopark tu mají místo své.
Práce na zahradě je pro nás zábavou,
Každý záhon i kámen prošel údržbou.
Při mezinárodním dnu Ekoškol se tak stalo,
Naše gymnázium totiž titul Ekoškola obhájilo.
Taktéž v rámci akce Čistá Vysočina,
Byla naše zahrada pročištěna.
Při této akci jsme také odpadky v Tůních u Chotěboře sbíraly,
Abychom vzácným obojživelníků, kteří zde žijí, pomohli.
V zimě jsme zase pro ptáčky vyráběli krmítka závěsná,
pomocí semínek a tuku, který se do jogurtového kelímku natěsná.
Po té jsme je v chladných dnech na strom pověsili,
Abychom se drobným pěvcům zavděčili.
V zahradě jsou i tři stálá krmítka umístěna,
Do těch patří hlavně ze slunečnic semena.
I ptačí budky našli bychom na zahradě,
Hlavně jsou pro pěvce a pro kavky jsou dvě.
Studenti vyhráli je na Ekologické olympiádě.
V teplejších měsících se ptáčkům o napajedlo staráme,
Jezírko však nejlepším zdrojem vody je.
Žije v něm spousta rozmanitých tvorů,
Mimo jiné i skokani zeleného druhu.
Přes zimu domečkům pro hmyz vzniknout jsme dali,
Když jsme do květináčů hobliny s kůrou a rákosem narovnali.
To že je u nás spousta míst k životu drobní živočichové vidí,
proto se naše zahrada k síti živých zahrad Českého svazu ochránců přírody řadí.
Ve školní zahradě snažíme se inspirovat
A podobně se pak i o tu naší starat.
Nejen o naší přírodu dbáme,
když ve škole hliník vybíráme.
Ekoklub vždy soutěž pořádá,
A hliník pak do školy nosí každá třída.
Tu co nejvíce hliníku přinese,
Čeká zajímavá ekologická exkurse.
Aby hliník mohl třídit každý z města,
Nádoba na něj nachází se i v infocentru města.
Vybírají se i elektrospotřebiče, monočlánky nebo mobily,
Ty ocení především ohrožené africké gorily.
Kovy na výrobu mobilů se totiž recyklují,
Lidé pak nemusí těžbou ničit místa, kdy gorily žijí.
Také každoročně sběr papíru bývá,
Za něj škola pak peníze mívá.
Ty dají se využít lehce,
Zkrášlíme za ně naší školu přece.
Abychom odpad mohli správně třídit,
Musíme se každoročními přednáškami řídit.
Třída prima i své ruce zapojí,
Na toto téma výstavu na chodbě vystrojí.
Nepomáháme jen přírodě u školy,
Například v říjnu jsme byli dvakrát v údolí Doubravy.
Nejenže přírodou jsme se kochali,
Ale i odpadky jsme do pytlů sbírali.
V rámci projektu 72 hodin více než 40 se nás sešlo,
Všechno to smetí se do 14 pytlů vešlo.
Ekoklub s Českým svazem ochránců přírody spolupracuje,
A tak se každý rok spolu kosí dvě louky v Sobíňově.
Na podzim zas pro myslivecké sdružení,
Sháníme pro lesní zvěř krmení.
Do akce se pokaždé hodně studentů zapojilo.
Několik pytlů kaštanů, bukvic a žaludů se nanosilo.
Každoročně v březnu začínají oslavy Dne Země,
V jejich rámci vždy spousta věcí proběhne.
Taktéž akce Sportuj a pomáhej se konala,
Tehdy částka na rozvoj školství v Tibetu se vybrala.
Lidé tu celé odpoledne sportují
A peníze do kasičky přidají.
Poprvé v předešlém roce,
byla tu akce FairTradeové Vánoce.
Dozvěděli jsme se spoustu o férovém obchodování
A také mohli jsme si vyrobit čokoládu svojí.
Tohle byli některé z ekoklubových aktivit,
V této básni chtěli jsme vám je osvětlit.
Budeme rádi, když navštívíte geopark a přírodní zahradu naší,
Nyní děkujeme srdečně za pozornost vaši.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů

PROJEKT BASECAMP