Dejme jim šanci!, aneb studenti chotěbořského gymnázia na konferenci EAZA 2016 v ZOO Jihlava      Psal se 30. květen 2016 a pět studentek prvního ročníku Gymnázia Chotěboř s paní prof. Jirsovou se již tradičně zúčastnilo konference organizace EAZA, letos kampaně „Dejme jim šanci“, která se konala v centru PodpoVRCH v ZOO Jihlava. Cílem letošní kampaně bylo upozornit na problematiku ohrožených druhů zvířat a rostlin v našem okolí, tedy na záchranu lokální biodiverzity. Mnoho dříve běžných druhů mizí nebo již nenávratně zmizelo a je jen na nás, zda tento negativní trend zastavíme.
Naším úkolem bylo vytyčit si dvě odlišné plochy 4m x 4m a od března do května 2016 pozorovat, co zde vyrostlo a jací živočichové se tu vyskytují a na závěr tyto dvě plochy porovnat. První pozorovanou plochou byl na podzim založený biotop v naší přírodní zahradě – kvetoucí louka, kterou jsme porovnávali s plochou vytyčenou na běžném koseném trávníku vedle školy.
Před naší prezentací na konferenci jsme byli značně nervózní, ale nervozita upadla hned, jak jsme viděli, v jakém přátelském duchu se celá konference pořádala. Celý program započal v 9.00, kdy všechny školy předvedly svá šetření a poznatky a poté začaly probíhat kvízy pro soutěžní týmy škol, které se do tohoto projektu zapojily. Naše studentky byly rozmístěny po celé ZOO a pomáhaly pořadatelům akce na stanovištích, kde se kvízy konaly. Týmy musely poznávat různě druhy rostlin, ptáků, hmyzu, kožešin a stromů. Po těchto kvízech probíhalo v části jihlavské ZOO s názvem africká vesnice „Matongo" vyhodnocení a předávání cen vítězům. Celé krásně strávené dopoledne zakončila ZŠ TGM Moravské Budějovice svým hudebním vystoupením.


Doufáme, že se do dalších kampaní vyhlášených Evropskou asociací zoologických zahrad (EAZA), bude každým rokem zapojovat více a více škol. Závěrem bych řekla, že naši studenti se již nemohou dočkat dalšího ročníku pořádaného touto asociací a dalších výzev a úkolů, které si pro nás připraví.

Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř Tereza Kruntorádová, 1.A

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů