Národní kolo soutěže Zlatý list
       Po vítězství v krajském kole přírodovědné soutěže Zlatý list se mohl náš šestičlenný tým z kvarty Gymnázia Chotěboř (Lukáš Bourdais, Simona Jakešová, Tereza Klabenešová, Radek Pošík, Anna Stehnová, Tereza Stehnová), který si říká Rákosníci, směle vydat do kola národního, které se konalo od 13. do 18. června ve Vanově nedaleko Telče.

Po dlouhé cestě a ubytování na naší chatce proběhla seznamovací hodinka, kde měl každý z týmů, kterých bylo v každé kategorii 15, necelou minutu na to, aby se představil. Každý se pak mohli zapsat na přírodovědné exkurse podle vlastního zájmu. A že na výběr toho bylo opravdu hodně od botaniky přes ornitologii až po mykologii.

V průběhu dalších dní na nás čekaly již zmíněné exkurse a přednášky vedené odborníky z celé republiky a byly tak zajímavé, že nás od nich neodradil ani občasný déšť. Mimo to zde byla vyhrazena místnost pro mikroskopy a „poznávačky“, kam jsme mohli bez omezení nahlédnout.Čtvrtý den příjezdu byli na řadě obhajoby prací pro přírodu. Když jsme i ty úspěšně zvládli, nezbývalo nám nic jiného, než čekat na soutěžní stezku, která měla proběhnout následující den. Na trať jsme vyráželi předposlední a tak nám nic nebránilo v tom, abychom se dorůžova vyspali a na stezku, která se skládal z devíti stanovišť zaměřených na různé přírodovědné oblasti, vydali svěží a plní energie. Po ukončení trati jsme netrpělivě očekávali slavnostní vyhlášení výsledků, které se konalo ještě tentýž večer. Skončili jsme na pěkném šestém místě a dostali jsme krásné ceny.

Myslím, že celý týden jsme si náramně užili, nejen že jsme se naučili spoustu nových a zajímavých věcí, ale také jsme zde poznali spoustu lidí s podobnými zájmy, mezi kterými vládla přátelská nálada a nikoli soutěžní rivalita. Děkujeme i doprovodu, paní Mgr. Ireně Žákové, která nás po celý týden povzbuzovala do soutěže a pomáhala nám s přípravou.


Tereza Stehnová; kvarta Gymnázia Chotěboř

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Mapování kaštanovníku setého na území CHKO Železné hory a okolí (SOČ)

Výroba hmyzích budek