Přírodovědné kurzy pro středoškoláky na Jihočeské univerzitě


              

           Pozvánky na soutěže i vzdělávací akce s biologickou tématikou se na naši školu jen valí a není divu, že svoje místo si chce vydobýt i Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Proto se ti nejodvážnější z nás vrhli do psaní úchvatných a srdcervoucích motivačních dopisů, kterými jsme měli dokázat, proč právě my jsme ti praví pro týden s odborníky na slovo vzaté v oboru, kterému jsme stejně jako oni propadli a tím je biologie. Simona Uchytilová a Jan Venc vážené pány vědce v Budějovicích opravdu přesvědčili o tom, že oni jsou ti praví, a proto byli vybráni na obě akce.


           První z pozvánek se týkala akce s názvem „Molekulární biologie v Budějicích“ (MOLBIB), jejíž náplní bylo ověřit si teoretické znalosti o (jak jinak než) molekulární biologii a genetice v laboratorních prostorách Akademie věd ČR. Bylo pro nás připraveno mnoho přednášek týkajících se progresivních odvětví tohoto oboru a zajímavé laboratorní úlohy jako např. izolace DNA, determinace pohlaví ptáků aj. Bezesporu nejzajímavější bylo sekvenování a analýza haplotypů mtDNA, kde jsme zjistili, zda naši prapředkové pocházeli z Blízkého východu, byli zde již jako lovci a sběrači, či jestli jsme více Španěly nebo Čechy jako poleno! I když byl celý týden vyčerpávající, přijížděli jsme na konci června domů nadšení a nemohli se dočkat druhého kurzu na sklonku prázdnin.             Ten měl název „Týden se současnou biologií“ a zaměřoval se na biologii jako celek a dával nám možnost nahlédnout k oborům, které mají na poli vědy v 21. století budoucnost. Přednášková místnost C4 se stala na chvíli naším druhým domovem a byli jsme zde svědky evoluce člověka, napadání parazita jiným parazitem, ale dostali jsme se i do opravdového terénu, kde jsme studovali řasy, se kterými jsme až do konce dne pracovali v laboratoři. Ani večerní přednášky nás nenechali v pokoji spát za lavicemi a napjatě jsme poslouchali vyprávění vědkyně z Nové Guinei, za jejíž zážitky by se nemusel stydět ani Indiana Jones. 


                Na závěr nutno podotknout, že nejen oficiální program na univerzitě, ale i možnost poznat krásné Budějovice i z jiného úhlu pohledu a partu lidí, co nezkazí žádnou zábavu, udělaly nezapomenutelných čtrnáct dní ještě lepšími! 
                                                                                                  Za opravdu nadšené studenty                                                                                                                   Jan Venc, septima                       

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů