Nejen víčka od jogurtů a plechovky…pojďte třídit s námi!
           Když se řekne: nepřechodný kov, protonové číslo 13, bod varu 2 470 °C, ne všem je stále jasné, o čem se přesně bavíme. I široká veřejnost ale pochopí, že se bavíme o hliníku, když zmíníme jak je lehký, snadno se mačká a má zářivě stříbrnou barvu. Navíc je prakticky všudypřítomný – kromě toho, že je třetím nejrozšířenějším prvkem na světě, se s ním můžeme setkat v plechovkách, starých příborech, nádobí, žaluziích, lacích na vlasy nebo i starých padesátihaléřích.

          Získávání i výroba hliníku jsou energeticky a ekologicky mimořádně náročné, proto je na místě recyklovat a nezatěžovat naši už tak zuboženou planetu. I vy – občani chotěbořští máte možnost přispět svou troškou do mlýna a všechen nepotřebný hliník odnést do Informačního centra (Fominova 257) do nádoby na hliník, kterou spravuje Ekoklub Gymnázia Chotěboř. Můžete si být tak jisti, že tento hliník bude řádně zrecyklován a znovu využit ve výrobě.

         Aby ale nedocházelo k záměně např. plastů za hliník, je třeba znát několik pravidel, kterými se každý správný ekolog řídí: hliník nereaguje na magnet, plechovky vyrobené z aluminia na sobě mají značku AL či ALU nebo číslo 41. Pokud plastový obal zmačkáte, vrátí se do původní polohy oproti hliníku, který se nehne ani o píď. K třídění jsou vhodné i obaly od léčiv, avšak pouze ty celohliníkové, nikoliv kombinované s plastem (ty patří do smíšeného odpadu). V neposlední řadě bychom vás chtěli upozornit, že obaly od kávy, sušenek nebo krmiv pro psy a kočky nejsou vyrobené z hliníku, ale jsou právě plastové.

         Když ponesete hliník, můžete s sebou vzít také starý, již nepoužívaný mobil, který v sobě ukrývá celou škálu vzácných kovů, jejichž těžba probíhá zejména v tropických oblastech a to způsobem nesmírně devastujícím zdejší jedinečné ekosystémy.

         Největší dík patří rozhodně Informačnímu centru Chotěboř, které s námi celoročně pracuje na realizaci tohoto „hliníkového“ fenoménu a již několik let nám k tomu zapůjčuje své prostory. Najdete zde i papírovou krabici na odložené mobilní telefony. Pracovnice Informačního centra, zejména paní Markéta Kadlecová, s námi mají často zlatou trpělivost, a proto si zaslouží naše obrovské poděkování. Díky i vám všem, kteří s námi třídíte.

                                                                       Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř – Jan VencPopulární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

PROJEKT BASECAMP

Víkend otevřených zahrad na Gymnáziu Chotěboř

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!