Studenti Gymnázia Chotěboř potřetí „zlatí“ na krajském kole Ekologické olympiády


         
Za posledních dvanáct let se nenajde rok, kdy by na seznamu týmů účastnících se krajského kola ekologické olympiády chybělo jméno naší školy. Ani letos tomu nebylo jinak, a tak od 31. října do 2. listopadu 2016 se v Mrákotíně nedaleko Telče studenti našeho gymnázia zúčastnili krajského kola 22. ročníku Ekologické olympiády. Družstvo ve složení Tereza Ondráčková, Jan Venc a Anna Boháčová soupeřilo s týmy středoškoláků z Třebíče, Jihlavy, Humpolce, Pelhřimova, Havlíčkova Brodu, Moravských Budějovic, Světlé nad Sázavou, Žďáru nad Sázavou…

         Tématem pro letošní ročník byly „Biobariéry a biokoridory“ a na toto téma jsme se pod vedením paní profesorky Jirsová téměř dva měsíce připravovali. Každý z týmu zpracoval seminární práci, kterou prezentoval před třídou, nastudovali jsme mnoho odborné literatury, měli jsme besedu s panem Mgr. V. Peřinou z AOPK Pardubice, učili jsme se na poznávačky...

        Po slavnostním zahájení v Mrákotíně jsme se vydali plnit první úkol, kde se nám podařilo získat nejvyšší počet bodů ze všech soutěžních týmu a v tomto duchu jsme prošli celou soutěží. Poznávání semen rostlin, orientace a práce s mapou, test, celodenní samostatný úkol v terénu, jeho zpracování do podoby transektu v krajině a jeho obhájení před komisí, kde jsme potom ještě patnáct minut hovořili na vylosované téma (v našem případě to byly právě „Bariéry v krajině“). Zpestřením byly dvě přednášky a to na téma využití mapových portálů a problematika velkých šelem v ČR a připravena pro nás byla i zajímavá exkurze do okolní nádherné krajiny.

        Obsadili jsme první místo a získali 93 bodů ze 100! Nikdo z nás, ani paní profesorka, neskrýval obrovskou radost z úspěchu v takto velké konkurenci, neboť se olympiády účastnilo celkem 11 týmů z 11 středních kol z našeho kraje. Začali jsme se těšit na kolo celostátní, které se uskuteční na začátku června v KRNAPu.

         Potom už nezbývalo než usměrnit naše kroky zpět do Chotěboře, kde na nás čekali naši pyšní rodiče a společné sdílení našich pozitivních zážitků z třídenního dobrodružství.


Anna Boháčová, kvinta Gymnázia Chotěboř

       Moc děkuji studentů za skvělou reprezentaci školy i města a budeme se připravovat na kole národní, kde se také jistě neztratíme! Oktavánce Terce Ondráčkové patří obzvláště velká gratulace, protože v krajském kole byla již potřetí „zlatá“ a v kole národním byla členem stříbrného a v loňském kole bronzového týmu! Ať se Ti stejně daří i na vysoké škole.


Mgr. Eva Jirsová

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

PROJEKT BASECAMP

Víkend otevřených zahrad na Gymnáziu Chotěboř

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!