Ekoškolou zas a znova!

Naše gymnázium má mezi chotěbořskými i vzdálenějším okolím přívlastek „ekologické“. Vždy jsme se snažili ekologickou osvětu v řadách studentstva i spoluobčanů rozšiřovat do všemožným směrů a organizací. Po několika letech oficiálně nezaznamenané, avšak stále precizní práce, jsme se rozhodli naše snažení ukázat najevo ještě více. Vzdělávací sdružení TEREZA přineslo program Ekoškola do Čech v roce 2005, o sedm let později jsme se oficiálně Ekoškolou stali i my. Tím však naše soustavná práce na rozvoji ekologické osvěty, zmírnění dopadů školy na životní prostředí, kompenzaci našich slabých stránek nekončí. V časových úsecích musíme také náš titul obnovovat a obhajovat před odbornou porotou.

Tento nelehký a náročný úkol se nám nevyhnul ani letos, kdy jsme se s celým Ekotýmem GCH na schůzkách připravovali na nadcházející audit konající se 20. března 2017, vyplňovali kolonky, tabulky, psali plány činností, ale také seznamovali nové studenty s tímto programem a oprášili znalosti těch starších a zkušenějších. Po vyřízení všech náležitostí, konzultací s panem ředitelem a ostatním personálem školy jsme čekali na příjezd komise, která posuzovala, kam jsme se za poslední dva roky posunuli, kde jsou naše silné stránky a kde ještě máme rezervy. Milé paní auditorky vedly rozhovory s profesorkou Jirsovou, Žákovou, panem ředitelem, ale i s celým Ekotýmem GCH. Tato schůzka má vždy charakter spíše otevřené diskuze, proto jsme se navzájem inspirovali v nových nápadech, ale také si připomněli, co od celého projektu očekáváme a kam směřuje. Není přece nic krásnějšího, než vidět uznání za dobře odvedenou práci. Toho se nám dostalo ve formě certifikátu, který potvrzuje, že Gymnázium Chotěboř již podruhé obhájilo mezinárodní titul Ekoškola a nemusí tak řešit problémy se sundáváním vlajky, která visí ve vestibulu školy. Nesmíme však usnout na vavřínech, neboť za čtyři roky nás čeká obhajoba další, tak nám držte palce!Výsledek obrázku pro ekoklub gymnázia chotěbořZa celý Ekotým GCH, 
Jan Venc

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů