Sekání louky u Zvolanova 2022

Začátek léta?..to je Zvolanov 

Poslední červnovou sobotu proběhlo tradiční sečení louky u Zvolanova. Nebyl by to náš Ekoklub, kdyby i letos nepřiložil pomocnou ruku a nepomohl členům ČSOP Chotěboř. Letos to bylo o to obtížnější, že téměř všichni z Ekoklubu už frčeli na některý z tradičních projektů na závěr školního roku a dalších 12 studentů se v sobotu vracelo z týdenního národního kola Zlatého listu. 

Ale i přes tuto komplikaci a navzdory nepřízni počasí dorazilo 5 studentů společně s paní profesorkou Chalupovou. Někteří nahrabávali těžkou a mokrou trávu na malé kupky, jiní ji poté na plachtě odtahovali na vedlejší louku, kde dojde k jejímu usušení. Práce bylo mnoho a trávy snad ještě více. 

Sečení Zvolanova však neznamená jen práci, parta tam je vždy skvělá, a tak jsme si hezky popovídali a na závěr pojedli výborný perník a rohlík s pomazánkou od paní Mgr. Věry Váchové, předsedkyně ČSOP Chotěboř. Sečení jsem se zúčastnil letos počtvrté a za rok přijedu rád znovu pomoci. 

Za Ekoklub GCH Michal Pavlas, čerstvý absolvent gymnázia 

Velké poděkování patří nejen studentům, z nich Michal Pavlas a Dan Holub už jsou přijati na vysoké školy a přesto přišli, ale i paní kolegyni PaedDr. Marcele Chalupové, která je našemu Ekoklubu vždy připravena pomoci. Věřím, že i v příštím školním roce se nám společně podaří spousta zajímavých a užitečných aktivit. 

Mgr. Eva Jirsová, vedoucí Ekoklubu GCH                                        Více fotek v naší fotogaleriiPopulární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů

PROJEKT BASECAMP