Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů

 AOPK ČR, Regionální pracoviště Vysočina

Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů

27. 2. 2024

AOPK ČR dlouhodobě spolupracuje s gymnáziem Chotěboř v rámci ekologické výchovy a osvěty. Například při každoroční exkurzi a přednášce mohou studenti získávat informace o ochraně přírody v rámci přípravy na studentské soutěže, jako jsou například Ekologická olympiáda nebo Biologická olympiáda. Studenti se podílejí v některých lokalitách na jejich managementu, například při vytváření tůní pro podporu populací obojživelníků nebo likvidaci náletových dřevin pro udržení bezlesí.

Někteří studenti se dobrovolně mohou zapojit do celostátní soutěže odborných prací studentů českých středních škol pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Studenti přihlašují své práce (v technických oborech se jedná často o výrobky, v ostatních oborech o písemné práce řešící určitý problém) nejprve do školního kola. Nejlepší práce ze školního kola postupují do kola okresního, dále do kola krajského a nakonec na celostátní přehlídku.

V  letošním roce dvě studentky gymnázia dokončily v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ) práci o zajímavé dřevině Kaštanovníku setém. Častý výskyt této původem středomořské dřeviny je v Železných horách regionální zvláštností díky výsadbám realizovaným v 18. století knížecím rodem Auerspergů.

Jedním z výstupů práce studentek je i tato webová stránka:

https://storymaps.arcgis.com/stories/bb1ee4ed3be64850a2eba3d36acaf625

Kromě základních informací o kaštanovníku obsahuje i mapový zákres vybraných stromů v CHKO Železné hory.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

PROJEKT BASECAMP

Víkend otevřených zahrad na Gymnáziu Chotěboř

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!