PROJEKT BASECAMP

Projekt BASECAMP

Jako třída sexta jsem se ve středu 20. 3. zúčastnili projektu Ekoškoly, který nese název Basecamp. Do školy k nám přijeli dva lektoři s programem, který nám zabral 4 vyučovací hodiny. První část programu byla vzdělávací hra, která se týkala klimatických změn. Byli jsme rozděleni do týmů, každý tým se snažil postavit si svojí vědeckou základnu. Během celé hry jsme odpovídali na otázky týkající se klimatických změn a problémů. Otázky ve hře nepatřily k nejjednodušším, ale všem se nám hraní docela dařilo. V průběhu jsme také získávali body prestiže, které následně rozhodly o vítězném týmu. Hra na nás nejprve působila velmi složitě, ale nakonec tomu tak nebylo. Při hře jsme si také mohli mezi týmy pomáhat, nebo si ve výstavbě základny škodit. Druhá část programu se zabývala hodnocením a rozebráním odehrané hry. Dále jsme také rozvíjeli a upevňovali svoje znalosti. Vyjadřovali jsme také své názory na projekty, které se snaží bojovat se změnou klimatu. Celý tento program byl pro nás velice přínosný. Tento způsob informování o problémech souvisejících s životním prostředím nám přišel zajímavý a neohraný.

Poděkování patří také obchodnímu řetězci dm, který celou aktivitu pro studenty středních škol v ČR sponzoruje.

Ema Kovačková, sextaPopulární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Mapování kaštanovníku setého na území CHKO Železné hory a okolí (SOČ)

Výroba hmyzích budek