PLÁN ČINNOSTI - NAVRHUJEME A REALIZUJEME ZMĚNY


PLÁN ČINNOSTI 2023/24


DOPRAVA:

- Z Průzkumu školy jsme se dozvěděli, že se hodně studentů dopravuje do školy autem (spolujízdu vyjímaje)

CÍL: studenti by se do školy dopravovali převážně veřejnou dopravou
o Více informovat studenty o dopadu aut na klima a vysvětlit proč je dobré používat veřejnou dopravu
o Seminář biologie zorganizuje Den bez aut 22. 9. 2023, informuje veřejnost i studenty o dopadu aut na klima a vyzve k omezení používání aut
o ODPOVĚDNÍ LIDÉ: Seminář biologie (septima, 3. A)
o FINANČNÍ NÁROČNOST: žádná
o TERMÍN SPLNĚNÍ: 22. 9. 2023

ENERGIE:

- Z Průzkumu školy jsme zjistili, že je velký prostor ke zlepšení v oblasti šetření energie
- Laxní přístup studentů ke kontrole zhasnutých světel a zavřených oken při odchodu z učeben
- Nadměrné větrání okny namísto dveřmi
- Ne ve všech třídách ve škole jsou LED světla

I. CÍL: studenti by si dávali pozor, aby za sebou vždy nechávali zhasnutá světla a zavřená okna
o Více informovat o ceně vytápění a energie, což by mohlo vést k uvědomění vlivu nadměrného větrání a zbytečného svícení + členové Ekotýmu budou při odchodu ze třídy kontrolovat, jestli je zhasnuto a jsou zavřená okna
o ODPOVĚDNÍ LIDÉ: Veronika Křivská, Ema Kovačková + Ekotým
o FINANČNÍ NÁROČNOST: žádná
o TERMÍN SPLNĚNÍ: celoročně

II. CÍL: větrat co nejvíce dveřmi
o Větrat především pomocí dveří, aby se teplo nevytrácelo zcela mimo školu
o ODPOVĚDNÍ LIDÉ: studenti Ekotýmu v jednotlivých třídách
o FINANČNÍ NÁROČNOST: žádná
o TERMÍN SPLNĚNÍ: během topné sezóny

III. CÍL: všechna světla by se vyměnila za LED
o ODPOVĚDNÍ LIDÉ: studenti Ekotýmu společně s panem ředitelem a panem školníkem
o FINANČNÍ NÁROČNOST: zatím neznámá                                      
o TERMÍN SPLNĚNÍ: jaro 2024

PROSTŘEDÍ ŠKOLY:

- Z Průzkumu školy jsme přišli na některé nedostatky ze školního okolí
- Nepříliš využívaná možnost výuky na zahradě (jazyky, VV)
- Zhoršená kvalita laviček na chodbách

I. CÍL: předměty, u kterých je to možné, by se za dobrého počasí vyučovaly na zahradě
o Studenti navrhnou konkrétním vyučujícím venkovní výuku
o ODPOVĚDNÍ LIDÉ: studenti Ekotýmu v jednotlivých třídách
o FINANČNÍ NÁROČNOST: žádná
o TERMÍN SPLNĚNÍ: jaro 2024

II. CÍL: nové lavičky na chodbách
o Škola koupí nové lavičky na chodby a nové sedačky do Euroklubu
o ODPOVĚDNÍ LIDÉ: Natálie Krédlová, Veronika Křivská, Johana Kramářová (jednání s panem ředitelem)
o FINANČNÍ NÁROČNOST: zatím neznámá
o TERMÍN SPLNĚNÍ: jaro 2024

VODA:

- Z Průzkumu školy jsme zjistili, že hospodaření s vodou ve škole není ideální
- Chybí sudy na zachytávání dešťové vody
- Někteří nezastavují vodu při používání mýdla nebo ji nezastaví řádně

I. CÍL: využití dešťové vody
o Přidání sudů na zachytávání dešťové vody do geoparku
o ODPOVĚDNÍ LIDÉ: Jiří Němec
o FINANČNÍ NÁROČNOST: zatím neznámá
o TERMÍN SPLNĚNÍ: jaro 2024

II. CÍL: menší spotřeba vody
o Mluvit o tomto problému během hodin, což by studenty vedlo k zamyšlení + studenti Ekotýmu budou při odchodu ze třídy a toalety kontrolovat, jestli neteče voda  
o ODPOVĚDNÍ LIDÉ: Veronika Křivská, Ema Kovačková + Ekotým
o FINANČNÍ NÁROČNOST: žádná
o TERMÍN SPLNĚNÍ: celoročně

ODPADY:

- Z Průzkumu školy jsme zjistili, že někteří studenti mají problém se správným třízením
- Nedostatek košů na hliník + narůstající spotřeba plechovek
- Občasné nesprávné třídění
- Nadměrná produkce mikrotenových sáčků na svačiny

I. CÍL: zvýšit počet nádob na hliník
o Dát do každé třídy nádobu na hliník
o ODPOVĚDNÍ LIDÉ: Natálie Krédlová, Hana Vojtěchová, Jindřiška Doležalová + David Joksch, Josef Mrázek
o FINANČNÍ NÁROČNOST: koše zajistí zdarma odpovědní lidé
o TERMÍN SPLNĚNÍ: 31. 10. 2023 + vynášení celoročně

II. CÍL: větší informovanost studentů o správném třízení
o Vytvořit prezentaci o třízení a odprezentovat ji ve všech třídách
o ODPOVĚDNÍ LIDÉ: Ema Kovačková, Veronika Křivská
o FINANČNÍ NÁROČNOST: žádná
o TERMÍN SPLNĚNÍ: do konce října

III. CÍL: omezení nebo zastavení používání těchto jednorázových obalů
o Ve výše zmíněné prezentaci informovat studenty o možnosti nahradit sáčky jinými obaly (krabičky na jídlo, …)
o ODPOVĚDNÍ LIDÉ: Ema Kovačková, Veronika Křivská
o FINANČNÍ NÁROČNOST: žádná
o TERMÍN SPLNĚNÍ: do konce října

NADÁLE BUDEME POKRAČOVAT V NAŠICH KAŽDOROČNÍCH AKTIVITÁCH:

    ZÁŘÍ:
o Brigáda na zahradě – zahajujeme nový školní rok!
o Festival jídla a pití v Chotěboř
o Sečení Zlaté louky u Podmoklan
o Přírodovědné klání  pro ZŠ z okolí
o Den bez aut
o Prima sběr odpadků v PR Údolí Doubravy

    ŘÍJEN:
o Sázení stromků ve spolupráci s LČR
o Výstava na stromech
o Pomáhám, protože chci! ...72hod pro přírodu

    LISTOPAD:
o Noc cestovatelů
o Den otevřených dveří ..představení Ekoškoly

    PROSINEC:
o Fairtradové Vánoce

    LEDEN:
o Výroční schůze ČSOP Chotěboř – prezentace Ekoklubu

    ÚNOR:                          
o Den bez palmového oleje

    BŘEZEN:
o Sportuj a pomáhej

    DUBEN:
o Akce ke Dni Země – Čistá Vysočina, Jarní práce na zahradě, …
o Den země v Sobíňově
o Okrskové kolo Zlatého listu v Sobíňově
o Fotosoutěž
o Studentská vědecká konference

    KVĚTEN:
o Exkurze ke Dni Země
 
    ČERVEN:        
o Exkurze za sběr hliníku
o Projekt v ZOO Jihlava pro ZŠ
o Víkend otevřených zahrad

SOUTĚŽE:

o Zlatý list
o Ekologická olympiáda
o Biologická olympiáda
o Geologická olympiáda
o SOČ
o YPEFPopulární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

PROJEKT BASECAMP

Víkend otevřených zahrad na Gymnáziu Chotěboř

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!