Informace v tisku

Články v Chotěbořském ECHU

2021/2022

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE DO UNTERWASSERREICH V RAKOUSKU

Odkaz na článek: ZDE


TŘÍČLENNÝ TÝM STUDENTŮ Z KVINTY GYMNÁZIA CHOTĚBOŘ OBSADIL 4. MÍSTO V NÁRODNÍM KOLE LESNICKÉ SOUTĚŽE YPEF

Odkaz na článek: ZDE


U GYMNÁZIA CHOTĚBOŘ VISELA NA STROMECH NEJEN VÝSTAVA!

Odkaz na článek: ZDE


72 HODIN PRO PŘÍRODU

Odkaz na článek: ZDE


STUDENTI CHOTĚBOŘSKÉHO GYMNÁZIA BOJOVALI V KRAJSKÉM KOLE EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Odkaz na článek: ZDE


NAMÍCHEJ SI SVOU SVÁČU - TENTOKRÁT LOKÁLNĚ A SEZONNĚ

Odkaz na článek: ZDE


2020/2021

Odkaz na článek: ZDE
2012 - 2015
Chotěboř – Gymnáziu Chotěboř se opět podařilo obhájit mezinárodní titul v projektu Ekoškola
Přírodní zahradu vybudovali studenti gymnázia v rámci mezinárodního projektu Ekoškola
       Do něho jsou zapojeny školy z více než padesáti dvou zemí světa. Hlavním smyslem Ekoškoly je co nejvíce snížit dopad školy na životní prostředí. Z toho důvodu žáci ve spolupráci s učiteli a personálem školy pořádají, již více než patnáct let, každoročně desítky akcí, soutěží a dalších osvětových činností.
„Prestižní ocenění Ekoškola jsme obdrželi již v roce 2013, a to s tématy odpady a prostředí školy. V letošním roce jsme se ho snažili obhájit a zároveň i posunout dál," uvedla hlavní koordinátorka projektu Eva Jirsová. Ta dodala, že v letošním roce zařadili další tema, a to vodu.      „V rámci těchto temat například celá škola třídí více jak deset druhů odpadů, máme vlastní geopark a přírodní zahradu, pěstujeme byliny, čistíme chotěbořskou zeleň, tůně a spousty dalších aktivit," svěřila se Jirsová. Ta podotkla, že na škole funguje mimo jiné také Ekoklub, který má vlastní ekotým.
     „Titul Ekoškola je pro gymnázium především prestižní záležitost. V Kraji Vysočina je velmi málo škol, které se zabývají ekologií a různými osvětovými činnostmi," řekl ředitel Gymnázia Chotěboř Vladislav Smejkal, který je zároveň i členem ekotýmu. „V kraji spolupracujeme například se základní školou v Malči," dodal Smejkal. Ten podotkl, že 18. června pojede zástupce za školu s jedním žákem do Senátu České republiky, kde proběhne oficiální předání titulu.
      Aktivním členem ekotýmu je i Monika Stará, která chodí do oktávy. Ta je již osm let v Ekoklubu a z toho tři roky v ekotýmu. „V Ekoklubu jsem od té doby, co jsem nastoupila na gymnázium," uvedla Stará.     „Každoročně se účastním mnoha akcí, soutěží a především se snažím mladším studentům předávat další zkušenosti," popsala Stará. Ta pokračovala, že ji ekologie zajímá a naplňuje. „Samozřejmě většina aktivit probíhá mimo školní vyučování, ale i přesto jsou předměty, ve kterých se ekologickými aktivitami zabýváme," konstatovala Stará s tím, že z aktivit bude jistě čerpat i v budoucnosti.     Podle Jirsové by však těchto úspěchů nešlo dosáhnout bez velké podpory vedení školy a především pak i chotěbořské radnice.     „Město si velmi váží všech činností studentů a učitelů a rozhodně jim za to patří velké poděkování," řekl místostarosta Chotěboře Zdeněk Janovský. Podle něho by v budoucnosti mohlo dojít i k rozšíření činností Ekoklubu v dalších lokalitách na Chotěbořsku.

Kam s nimi, aneb jak na staré mobilní telefony?

Zoo Jihlava se opět připojuje ke kampani, která chce podporovat vědomí, že ochranářské problémy můžeme ovlivňovat jako jedinci a že tyto problémy jsou stále palčivější. Tentokrát název zní "Od pólu k pólu" a jedním z témat této akce na ochranu přírody jsou i mobilní telefony. Jak často si kupujete nový mobil? Co uděláte s těmi starými? Organizace EAZA (Evropská asociace akvárií a zoologických zahrad) se snaží poukázat na to, že nezodpovědné chování při nakupování a vyhazování mobilů má závažné důsledky, o nichž se mluví jen velmi málo.

Mobilní telefony obsahují různé vzácné kovy, které jsou nezbytné pro zajištění činnosti stroje. Ale EAZA nás informuje: "Kdyby všichni čeští majitelé nepoužívaných mobilních telefonů vrátili přístroje k recyklaci, nemuselo by se zbytečně vytěžit např. 2800 kg stříbra, 272 kg zlata, 120 kg palladia či 11,6 tun mědi." K odbornému zpracování bychom měli přístroj dodat také kvůli prvkům, které při špatném zacházení uvolňují jedovaté láty do půdy či podzemních vod, jejichž kvalita je zásadní pro naše každodenní přežití.

Pokud vás suchá čísla pramálo dojímají, vězte, že kvůli intenzivní těžbě zejména vzácných kovů jsou ohrožena přirozená stanoviště různých mizejících druhů živočichů. Jako jeden příklad za všechny uveďme rezervaci Dja, kde těžba narušuje prostředí již tak dost vzácných goril, kterým doslova mizí půda pod nohama.

Jestliže vám důsledky vašeho nakládání s omezenými zdroji nejsou lhostejné, můžete se zapojit ještě dnes, pokud staré a nepotřebné mobily přijdete vhodit do speciální nádoby k tomu určené, která je umístěna v chotěbořském Infocentru. Studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř se i letos zapojili do celosvětové kampaně organizace EAZA a díky pochopení pracovnic Infocentra i vám  umožňují se přidat. V blízkosti vchodu je již dva roky umístěna nádoba na hliník a nyní zde přibyla i krabička na vysloužilé mobily. Mobily, které takto odevzdáte, budou správně zrecyklovány a vy zároveň podpoříte právě rezervaci Dja. Další informace o projektu naleznete na stránkách jihlavské zoo, akce bude pokračovat na školách až do jejího vyvrcholení právě v Jihlavě během prezentací studentských prací.

Věříme, že vám osud těžbou ohrožených oblastí není lhostejný a těšíme se na vás!

Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř Ludmila Stará – kvinta

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Slavnostní den na gymnáziu

Pozvánka na exkurzi ČSOP