Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2012

Spolupráce se ZŠ Hradební

Ekoklub Gymnázia navázal spolupráci se Základní školou a Praktickou školou Chotěboř (ZŠ Hradební). S velkým nadšením jsme od místních studentů obdrželi pytel hliníku, který se zde sbírá, do našeho již tradičního sběru hliníku. Byly nám též nabídnuty pracovní listy pro enviromentální výuku. Žáci ZŠ Hradební mohou zase například navštívit naši expozici přírodní učebny (geopark a přírodní učebny) s výukovými informačními tabulemi a pracovními listy k těmto materiálům. Tímto bychom chtěli vyjádřit naši radost z nově navázané spolupráce a doufáme, že se do budoucna vzájemná kooperace ještě prohloubí.