Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2013

Podzimní úklid "Na Americe"

Obrázek

Úklid srubu ČSOP v Sobíňově

Obrázek

Úklid sv. Anny, Koukalek a Údolí Doubravy

Obrázek

Kdepak ty ptáčku hnízdíš rád?

Obrázek

Zapojení studentů z chotěbořského gymnázia do projektu „Tůně u Chotěboře“

Tuto lokalitu prostě nešlo přejít bez povšimnutí! Natolik nás svou pestrostí zaujala, že jsme se jí rozhodli věnovat čas i naši mladistvou zarputilost a podpořit tak rozbíhající se projekt „Tůně u Chotěboře“. Od loňské zimy se stala tato krajina s dominujícími tůněmi a bohatým podvodním životem cílem našich fotoaparátů. Měli jsme tak možnost zaznamenat například aprílový žert, jenž si pro nás příroda na prvního dubna připravila, když pod silnou vrstvou sněhu nebyla vidět jediná tůň natož žába. Snažili jsme se zaznamenat, jak se krajina proměňovala od té pod sněhovou pokrývkou, v průběhu vegetačního období a za chvíli budeme už netrpělivě vyhlížet první spadané listí. Fotky získané při monitoringu oblasti nám pak pomůžou k realizaci informačních tabulí a brožur, díky kterým bude mít veřejnost hlubší povědomí o tom, co je na daném místě zajímavé a výjimečné a proč se o ni má pečovat. V současnosti dáváme dohromady text s informacemi o lokalitě. Tam neopomene zajímavou historii obl

Dobropiknik zahájil spolupráci Ekoklubu GCH s Dobrou společností

Obrázek
Geopark Gymnázia Chotěboř zažil poslední prázdninový čtvrtek netradiční událost. Nově založené občanské sdružení Dobrá společnost, které usiluje o rozvoj kultury a společenských akcí v Chotěboři, si vybralo pro první oficiální představení svojí činnosti veřejnosti právě prostory Přírodní zahrady a Geoparku našeho Gymnázia. Návštěvníci měli tentokrát možnost spojit prohlídku přírodní učebny s odpočinkem, dobrým jídlem a pitím na dekách či lavičkách ve stínu platanu. Dobropiknik, jak se akce příznačně nazývala, byl pro mnohé příležitostí  příjemně prožít jeden z posledních slunečných dní konce letních prázdnin v d(D)obré společnosti i přispět na dobrou věc. Návštěvníci totiž mohli podle svého uvážení ocenit práci a snažení organizátorů určitým obnosem, přičemž celá částka poputuje občanskému sdružení Benediktus na pomoc při rekonstrukci budov pro chráněné dílny a bydlení na Modletíně. V neposlední řadě byla Dobropiknikem zahájena také spolupráce Dobré společnosti s Ekoklubem Gymnázia