úterý 3. září 2013

Kdepak ty ptáčku hnízdíš rád?


Zapojení studentů z chotěbořského gymnázia do projektu „Tůně u Chotěboře“

Tuto lokalitu prostě nešlo přejít bez povšimnutí! Natolik nás svou pestrostí zaujala, že jsme se jí rozhodli věnovat čas i naši mladistvou zarputilost a podpořit tak rozbíhající se projekt „Tůně u Chotěboře“.

Od loňské zimy se stala tato krajina s dominujícími tůněmi a bohatým podvodním životem cílem našich fotoaparátů. Měli jsme tak možnost zaznamenat například aprílový žert, jenž si pro nás příroda na prvního dubna připravila, když pod silnou vrstvou sněhu nebyla vidět jediná tůň natož žába. Snažili jsme se zaznamenat, jak se krajina proměňovala od té pod sněhovou pokrývkou, v průběhu vegetačního období a za chvíli budeme už netrpělivě vyhlížet první spadané listí. Fotky získané při monitoringu oblasti nám pak pomůžou k realizaci informačních tabulí a brožur, díky kterým bude mít veřejnost hlubší povědomí o tom, co je na daném místě zajímavé a výjimečné a proč se o ni má pečovat. V současnosti dáváme dohromady text s informacemi o lokalitě. Tam neopomene zajímavou historii oblasti, jelikož kdysi tato plocha sloužila k těžbě hliníku a dominovala jí cihelna, se kterou jsme dokonce našli i starou fotografii. Dále dáváme do kupy seznam rostlin rostoucích v blízkosti jezírek a také o něco málo méně početný seznam živočichů. K jeho rozšíření nám dopomůže i naučná procházka za poznáním a určením ptactva zde žijícího pořádaná hlavně pro veřejnost, kterou jsme spolu s ČSOP Chotěboř naplánovali na 28. září. Rozhodně se hodláme zapojit do všech brigád konaných na místě tůní, které jsou v plánu již brzy. Získali jsme totiž finanční podporu od několika sponzorů, díky které nám nic nebrání projekt uskutečnit.

Lokalitu průběžně uklízíme od zanesených odpadků (nejčastěji odpad od frekventované silnice Chotěboř – Ždírec n. Doubravou na severu oblasti). Na jaře se na odpadky vrhla třída tercie (dnešní kvarta). Každý týden se nám podaří nasbírat plný pytel, ale lokalita stále ani zdaleka není bez poskvrny.

O našich aktivitách se snažíme postupně informovat veřejnost díky článkům v chotěbořském Echu. Pochlubit se s tímto vzácným projektem a krajinou, jež máme za humny, pojedeme koncem září do Jihlavy na druhý ročník studentské odborné konference věnované aktuálním otázkám přírodních a společenských věd v Kraji Vysočina. Rádi bychom se pokusili o vytvoření odborné práce SOČ se zaměřením právě na tyto výše zmíněné aktivity.

Projektu držíme palce, pevně doufáme, že všichni svoje úkoly zvládneme a že naše práce bude smysluplná a dobereme se pozitivního výsledku.

Členové Ekoklubu Gymnázia Chotěboř

pondělí 2. září 2013

Dobropiknik zahájil spolupráci Ekoklubu GCH s Dobrou společností

Geopark Gymnázia Chotěboř zažil poslední prázdninový čtvrtek netradiční událost. Nově založené občanské sdružení Dobrá společnost, které usiluje o rozvoj kultury a společenských akcí v Chotěboři, si vybralo pro první oficiální představení svojí činnosti veřejnosti právě prostory Přírodní zahrady a Geoparku našeho Gymnázia. Návštěvníci měli tentokrát možnost spojit prohlídku přírodní učebny s odpočinkem, dobrým jídlem a pitím na dekách či lavičkách ve stínu platanu. Dobropiknik, jak se akce příznačně nazývala, byl pro mnohé příležitostí příjemně prožít jeden z posledních slunečných dní konce letních prázdnin v d(D)obré společnosti i přispět na dobrou věc. Návštěvníci totiž mohli podle svého uvážení ocenit práci a snažení organizátorů určitým obnosem, přičemž celá částka poputuje občanskému sdružení Benediktus na pomoc při rekonstrukci budov pro chráněné dílny a bydlení na Modletíně. V neposlední řadě byla Dobropiknikem zahájena také spolupráce Dobré společnosti s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř. Budeme se těšit na pokračování této spolupráce při dalších akcích, o kterých budeme včas informovat.
                                                                               
Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř
Petra Kadlecová