úterý 18. února 2014

Hlasujte za náš projekt!

Projekt Tůně u Chotěboře

Hlasujte za náš projekt na stránkách


Děkujeme za každý Váš hlas – můžeme společně získat zajímavou finanční podporu!

22. 2. - 9. 3. 2014           

Výzvy přijímáme

Školy z osmi evropských zemí se zapojí do mezinárodního projektu, jehož heslem je pro letošní rok „Voda spojuje“. A to by tak hrálo, aby jednou ze zemí nebyla Česká republika a ještě dvakrát hlasitěji by hrálo, kdybychom mezi zúčastněnými školami nenašli Gymnázium Chotěboř. A samozřejmě tam je!

Koordinaci projektu má na starost Sdružení TEREZA a může se do něj přihlásit jakákoli školská instituce pyšnící se titulem Ekoškola. Titul je sice hezká věc, ale v tomto případě je potřeba udělat ještě něco navíc. Konkrétně je to realizace projektu s tématem voda. My, zástupci z Chotěboře, vyrážíme do boje s projektem Tůně u Chotěboře, který se v současné době velmi činí a plánuje své vyvrcholení na jaro tohoto roku. Tůně se nacházejí v bezprostřední blízkosti města u hlavní komunikace z Chotěboře do Ždírce n./D., vedle chotěbořského pivovaru. Tato lokalita je významná svou pestrou flórou a faunou, které dominuje kriticky ohrožený, velmi vzácný obojživelník, čolek velký. My se podílíme na rekonstrukci oblasti a snažíme se tak zlepšit podmínky pro život místních chráněných osadníků.

A když už mladí něco dělají, je třeba toho využít, a proto byl náš projekt záhy zapsán i do další výzvy – Zelené školy. Tu má opět na povel Sdružení TEREZA a s ním ještě Nadační fond Tesco, kteří se snaží podnítit zájem Ekoškol sdílet své „zelené aktivity“. Doslova nás vyzvaly k vymyšlení a uspořádání smysluplné akce, při které pomůžeme školní zahradě nebo přírodě v našem okolí. Protože naše školní – přírodní – zahrada je při nejmenším na úrovni, rozhodli jsme se nominovat černého koně soutěže Tůně u Chotěboře. Během jednoho dne byl tento nesmělý, ale smysluplný projekt vyryt na dvě listiny zachycující energii mládí. Už to je úžasná věc, která nepotřebuje dalších komentářů. Nicméně naše srdce i ruce jsou otevřené a případné finanční odměně či hodnotným cenám s mezinárodní příchutí se nebráníme. Proto pro nás můžete i vy hlasovat na stránkách zelených škol a podpořit tak projekt, tůně, čolka, město, školu a mladou aktivitu.

Uvidíme, jak naše želízko ve dvou ohních dopadne. Každopádně není špatné zjišťovat, že planeta Země prozatím nechystá změnu svého zbarvení – zelené školy voda spojuje.        
Michaela Chalupová,  Ekoklub Gymnázia Chotěboř

Hlasujte, prosím pro náš projekt na  http://www.zeleneskoly.cza to od 22.2. do 9.3.2014.

Za Vaše hlasy děkujeme.

čtvrtek 6. února 2014

Kam s nimi, aneb jak na staré mobilní telefony?

Zoo Jihlava se opět připojuje ke kampani, která chce podporovat vědomí, že ochranářské problémy můžeme ovlivňovat jako jedinci a že tyto problémy jsou stále palčivější. Tentokrát název zní "Od pólu k pólu" a jedním z témat této akce na ochranu přírody jsou i mobilní telefony. Jak často si kupujete nový mobil? Co uděláte s těmi starými? Organizace EAZA (Evropská asociace akvárií a zoologických zahrad) se snaží poukázat na to, že nezodpovědné chování při nakupování a vyhazování mobilů má závěžné důsledky, o nichž se mluví jen velmi málo.

Mobilní telefony obsahují různé vzácné kovy, které jsou nezbytné pro zajištění činnosti stroje. Ale EAZA nás informuje: "Kdyby všichni čeští majitelé nepoužívaných mobilních telefonů vrátili přístroje k recyklaci, nemuselo by se zbytečně vytěžit např. 2800 kg stříbra, 272 kg zlata, 120 kg palladia či 11,6 tun mědi." K odbornému zpracování bychom měli přístroj dodat také kvůli prvkům, které při špatném zacházení uvolňují jedovaté láty do půdy či podzemních vod, jejichž kvalita je zásadní pro naše každodenní přežití.

Pokud vás suchá čísla pramálo dojímají, vězte, že kvůli intenzivní těžbě zejména vzácných kovů jsou ohrožena přirozená stanoviště různých mizejících druhů živočichů. Jako jeden příklad za všechny uveďme rezervaci Dja, kde těžba narušuje prostředí již tak dost vzácných goril, kterým doslova mizí půda pod nohama.

Jestliže vám důsledky vašeho nakládání s omezenými zdroji nejsou lhostejné, můžete se zapojit ještě dnes, pokud staré a nepotřebné mobily přijdete vhodit do speciální nádoby k tomu určené, která je umístěna v chotěbořském Infocentru. Studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř se i letos zapojili do celosvětové kampaně organizace EAZA a díky pochopení pracovnic Infocenta i vám  umožňují se přidat. V blízkosti vchodu je již dva roky umístěna nádoba na hliník a nyní zde přibyla i krabička na vysloužilé mobily. Mobily, které takto odevzdáte, budou správně zrecyklovány a vy zároveň podpoříte právě rezervaci Dja. Další informace o projektu naleznete na stránkách jihlavské zoo, akce bude pokračovat na školách až do jejího vyvrcholení právě v Jihlavě během prezentací studentských prací.

Věříme, že vám osud těžbou ohrožených oblastí není lhostejný a těšíme se na vás!

Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř Ludmila Stará – kvinta