Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z únor, 2014

Hlasujte za náš projekt!

Projekt Tůně u Chotěboře Hlasujte za náš projekt na stránkách http://www.zeleneskoly.cz Děkujeme za každý Váš hlas – můžeme společně získat zajímavou finanční podporu! 22. 2. - 9. 3. 2014             

Výzvy přijímáme

Školy z osmi evropských zemí se zapojí do mezinárodního projektu, jehož heslem je pro letošní rok „Voda spojuje“ . A to by tak hrálo, aby jednou ze zemí nebyla Česká republika a ještě dvakrát hlasitěji by hrálo, kdybychom mezi zúčastněnými školami nenašli Gymnázium Chotěboř. A samozřejmě tam je! Koordinaci projektu má na starost Sdružení TEREZA a může se do něj přihlásit jakákoli školská instituce pyšnící se titulem Ekoškola. Titul je sice hezká věc, ale v tomto případě je potřeba udělat ještě něco navíc. Konkrétně je to realizace projektu s tématem voda . My, zástupci z Chotěboře, vyrážíme do boje s projektem Tůně u Chotěboře, který se v současné době velmi činí a plánuje své vyvrcholení na jaro tohoto roku. Tůně se nacházejí v bezprostřední blízkosti města u hlavní komunikace z Chotěboře do Ždírce n./D., vedle chotěbořského pivovaru. Tato lokalita je významná svou pestrou flórou a faunou, které dominuje kriticky ohrožený, velmi vzácný obojživelník, čolek velký. My se podíl

Kam s nimi, aneb jak na staré mobilní telefony?

Zoo Jihlava se opět připojuje ke kampani, která chce podporovat vědomí, že ochranářské problémy můžeme ovlivňovat jako jedinci a že tyto problémy jsou stále palčivější. Tentokrát název zní "Od pólu k pólu" a jedním z témat této akce na ochranu přírody jsou i mobilní telefony. Jak často si kupujete nový mobil? Co uděláte s těmi starými? Organizace EAZA (Evropská asociace akvárií a zoologických zahrad) se snaží poukázat na to, že nezodpovědné chování při nakupování a vyhazování mobilů má závěžné důsledky, o nichž se mluví jen velmi málo. Mobilní telefony obsahují různé vzácné kovy, které jsou nezbytné pro zajištění činnosti stroje. Ale EAZA nás informuje: "Kdyby všichni čeští majitelé nepoužívaných mobilních telefonů vrátili přístroje k recyklaci, nemuselo by se zbytečně vytěžit např. 2800 kg stříbra, 272 kg zlata, 120 kg palladia či 11,6 tun mědi." K odbornému zpracování bychom měli přístroj dodat také kvůli prvkům, které při špatném zacházení uvolňují jedovaté