Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2014

Studenti Gymnázia Chotěboř oslavili Den Země prací pro Zemi

Obrázek
V rámci „Akčního dne“ vyhlášeného Sdružením Tereza jsme se rozhodli být akční a to hned na několika frontách. Tentokrát bylo naším úmyslem udělat další krok pro zlepšení vzhledu krajiny a ochranu biodiverzity na lokalitě Tůně u Chotěboře ( p rojekt „Tůně u Chotěboře“ organizace International Forum of Social Studies). 22. dubna, tedy na Den Země, se vypravila na místo dění skupina studentů ze třídy sexty, která se společně s pracovníky Českého svazu ochránců přírody Chotěboř tohoto úkolu zhostila. Již brzy si totiž budete moci přečíst o tůních, obojživelnících a projektu více na nových informačních tabulích. A právě teď bylo potřeba vytvořit betonové základy pro panely, při čemž jeden je umístěn ze severní strany otočený k hlavní komunikaci Chotěboř – Ždírec n./D. (na straně blíže k Pivovaru Chotěboř) a druhý s totožným obsahem si budete moci prohlédnout z menší příjezdové cesty na druhé straně lokality. Souběžně s touto prací probíhala ještě výsadba ochranné zelené b

Informační tabule na lokalitě Tůně u Chotěboře

Obrázek
Nové informační tabule, které budou umístěny na lokalitě Tůně u Chotěboře:

Pozvání na akce Chotěbořské trylkování a Život v lokalitě Tůně u Chotěboře

Obrázek

Sběr hliníku ve školním roce 2013/2014

říjen listopad prosinec leden únor březen duben PRIMA 0 kg 4,8 kg 4,25 kg 1,4 kg 0 kg 5,2 kg 2,8 kg SEKUNDA 12,85 kg 0,8 kg 6,44 kg 0 kg 20,3 kg 11,5 kg 18,05 kg TERCIE 3,6 kg 24,7 kg 1,23 kg 0,25 kg 2,5 kg 3,7 kg 27,5 kg KVARTA 11,9 kg 3,12 kg 0,12 kg 1,8 kg 2,5 kg 2,8 kg 0 kg KVINTA 0,4 kg 2 kg 9,5 kg 0,7 kg 0 kg 0 kg 0 kg 1.A 0 kg 1,2 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg SEXTA 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 2,4 kg 2.A 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 1,75 kg 0 kg SEPTIMA 25,85 kg 7,5 kg 0,72 kg 0 kg 13,25 kg 0 kg 0 kg 3.A 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0

Projekt „Kameny a voda“ chotěbořského gymnázia vrcholí!

Obrázek
Naše gymnázium je zapojeno do projektu „Kameny a voda“. Jedná se vzdělávací projekt v oblasti geověd, ve kterém se nám dostává znalostí nejen z teorie ale i z praxe. Neuběhlo mnoho času od posledního kurzu a my se chystali vydat na dobrodružné pokračování tohoto projektu. Tentokrát jsme se vydali do terénu, třída kvinta jela na exkurzy. Na začátku prvního exkurzního dne jsme nejdříve navštívili slévárny v Novém Ransku. Když jsme se po krátké přednášce týkající se historie a samotné výroby konečně šli podívat přímo na místo dění, byli jsme překvapeni. Jak složitým a náročným procesem ta litina vzniká?! Další zastávkou bylo Staré Ransko, kde se dříve dobývala hornina potřebný k výrobě litiny, stejně jako krásný obkladový kámen - gabro. Neméně zajímavý byl ještě činný lom v Lipnici nad Sázavou. Zde se těží žula již od doby první republiky a kromě samotného lomu jsme opět měli možnost nahlédnout do výrobního procesu a vidět tak, jak se z bloku horniny v lomu stane například dlažební