středa 30. dubna 2014

Studenti Gymnázia Chotěboř oslavili Den Země prací pro ZemiV rámci „Akčního dne“ vyhlášeného Sdružením Tereza jsme se rozhodli být akční a to hned na několika frontách. Tentokrát bylo naším úmyslem udělat další krok pro zlepšení vzhledu krajiny a ochranu biodiverzity na lokalitě Tůně u Chotěboře ( projekt „Tůně u Chotěboře“ organizace International Forum of Social Studies). 22. dubna, tedy na Den Země, se vypravila na místo dění skupina studentů ze třídy sexty, která se společně s pracovníky Českého svazu ochránců přírody Chotěboř tohoto úkolu zhostila. Již brzy si totiž budete moci přečíst o tůních, obojživelnících a projektu více na nových informačních tabulích. A právě teď bylo potřeba vytvořit betonové základy pro panely, při čemž jeden je umístěn ze severní strany otočený k hlavní komunikaci Chotěboř – Ždírec n./D. (na straně blíže k Pivovaru Chotěboř) a druhý s totožným obsahem si budete moci prohlédnout z menší příjezdové cesty na druhé straně lokality.Souběžně s touto prací probíhala ještě výsadba ochranné zelené bariéry z rychle rostoucích vrb, která je umístěna na severní straně podél hlavní komunikace. Jednou bude snad tato stěna zabraňovat vhazování odpadků do tzv. Velké tůně ze silnice. Zároveň věříme, že se tento přírodní prvek stane útočištěm a hnízdištěm drobných pěvců a podpoříme tím tak rozvoj ptačí populace v oblasti kolem tůní. 
Zatím poslední z velkých plánovaných úprav na této lokalitě je výroba a zabudování dřevěných povalových chodníčků, které budou sloužit pro snazší přechod návštěvníků skrz celou lokalitu. Během brigády proběhlo první vyměřování možných míst, kde by se měly tyto lávky vyskytovat. Právě na nákup dřeva na výrobu těchto chodníčků jsme získali finanční prostředky z akce Zelené školy, kde jsme obdrželi ve veřejném hlasování dostatečně vysoký počet hlasů právě pro náš projekt.
Ještě téhož dopoledne se postarala další velká skupina sextánů o sběr odpadků na cestě napříč Chotěboří a to od gymnázia k tůním. Samozřejmě neopomněli od odpadků ulevit i lokalitě Tůně u Chotěboře, kde jsou dodnes patrné pozůstatky po bývalé černé skládce, která se zde koncem minulého století nacházela. Celkový „výtěžek“ letošního Dne Země činil neuvěřitelných sedm velkých pytlů odpadků.
A protože také náš geopark a přírodní zahrada u gymnázia potřebovaly trochu oprášit po zimním období, celé dopoledne zde pracovalo třicet studentů kvinty. Pomocí kartáčů odstranili povlak řas a sinic z povrchu bloků hornin, omyli informační tabule, vypleli záhonky a vyčistili jezírko, prostě připravili celou venkovní učebnu na nové vegetační období.


Další fotografie ze Dne Země:

Betonování patek sloupů v lokalitě Tůně u Chotěboře

Čištění jezírka

Kopání základů na upevnění informačních tabulí v lokalitě Tůně u Chotěboře

Výsledek naší práce v lokalitě Tůně u Chotěboře

Sázení rostlin 

Úprava záhonků


Michaela Chalupová, Gymnázium Chotěboř


pondělí 7. dubna 2014

Sběr hliníku ve školním roce 2013/2014říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
PRIMA
0 kg
4,8 kg
4,25 kg
1,4 kg
0 kg
5,2 kg
2,8 kg
SEKUNDA
12,85 kg
0,8 kg
6,44 kg
0 kg
20,3 kg
11,5 kg
18,05 kg
TERCIE
3,6 kg
24,7 kg
1,23 kg
0,25 kg
2,5 kg
3,7 kg
27,5 kg
KVARTA
11,9 kg
3,12 kg
0,12 kg
1,8 kg
2,5 kg
2,8 kg
0 kg
KVINTA
0,4 kg
2 kg
9,5 kg
0,7 kg
0 kg
0 kg
0 kg
1.A
0 kg
1,2 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
SEXTA
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
2,4 kg
2.A
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
1,75 kg
0 kg
SEPTIMA
25,85 kg
7,5 kg
0,72 kg
0 kg
13,25 kg
0 kg
0 kg
3.A
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
2,1 kg
0 kg
OKTÁVA
4 kg
1,4 kg
10 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
4.A
0 kg
12 kg
12 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg

A jak to všechno dopadlo ...


TŘÍDA
CELKEM KG
POŘADÍ
PRIMA
18,45 kg
6.
SEKUNDA
69,94 kg
1.
TERCIE
63,48 kg
2.
KVARTA
22,24 kg
5.
KVINTA
12,6 kg
8.
1.A
1,2 kg
12.
SEXTA
2,4 kg
11.
2.A
1,75 kg
10.
SEPTIMA
47,32 kg
3.
3.A
2,1 kg
9.
OKTÁVA
15,4 kg
7.
4.A
24 kg
4.


Třídě sekundě k 1. místu ze srdce gratulujeme a všem ostatním horlivým sběračům moc děkujeme za jejich příspěvky. V letošním roce se celkem vybralo neuvěřitelných 280,88 kg hliníku a teď už nezbývá nic jiného než se těšit na blížící se letní prázdniny a shromažďovat další a další kg hliníku do následujícího školního roku. Třída septima se tímto s Vámi loučí, přeje Vám do dalších studentských let jen to nejlepší a sběr hliníku věší tímto rokem na hřebíček.   

pátek 4. dubna 2014

Projekt „Kameny a voda“ chotěbořského gymnázia vrcholí!

Naše gymnázium je zapojeno do projektu „Kameny a voda“. Jedná se vzdělávací projekt v oblasti geověd, ve kterém se nám dostává znalostí nejen z teorie ale i z praxe. Neuběhlo mnoho času od posledního kurzu a my se chystali vydat na dobrodružné pokračování tohoto projektu. Tentokrát jsme se vydali do terénu, třída kvinta jela na exkurzy.
Na začátku prvního exkurzního dne jsme nejdříve navštívili slévárny v Novém Ransku. Když jsme se po krátké přednášce týkající se historie a samotné výroby konečně šli podívat přímo na místo dění, byli jsme překvapeni. Jak složitým a náročným procesem ta litina vzniká?!
Další zastávkou bylo Staré Ransko, kde se dříve dobývala hornina potřebný k výrobě litiny, stejně jako krásný obkladový kámen - gabro. Neméně zajímavý byl ještě činný lom v Lipnici nad Sázavou. Zde se těží žula již od doby první republiky a kromě samotného lomu jsme opět měli možnost nahlédnout do výrobního procesu a vidět tak, jak se z bloku horniny v lomu stane například dlažební kostka nebo leštěná deska.
Jestliže jdete po „cestě kamenů“, nemůžete vynechat lokalitu Vlastějovice. Zde jsme hledali a dobývali horniny jako je například magnetit, který se zde těžil, nebo písmenkový pegmatit a další. Poslední zastávkou prvního dne byl dnes již zatopený lom Borek u Chotěboře. Tento lom při krásném počasí láká svou průzračnou vodou mnoho zvědavců. Ovšem dříve se zde dobýval hadec a eklogit. Dodnes se zde navíc vyskytuje sleziník hadcový, což je endemitní kapradinka České republiky.
Úvod druhého dne odstartovala zajímavá přednáška (na téma zpracování uranové rudy a uranu) a prohlídka části areálu Dolní Rožínka. Samozřejmě jsme se nepodívali do samotného dolu 1200 metrů pod povrchem, ale ukázali nám kalojem a objasnili tak souvislost mezi kamenem a vodou.
Voda je pro nás velice důležitá. Proto bychom spojitost vody a kamene neměli opomíjet. Proto se naší poslední zastávkou stala Březová na Svitavou. Tamější podzemní voda zásobuje jedno z našich velkých měst – Brno.
Mezi Březovou a Dolní Rožínkou jsme navštívili ještě lom Rožná, kde se dají nalézt horniny téměř všech barev. Jedná se konkrétně o růžový nebo zelený lepidolit, či různé odrůdy turmalínu.
My jsme si z těchto geologických exkurzí odvezly spoustu znalostí a zážitků, na které jen tak nezapomeneme. Naše poděkování patří i našim odborným průvodcům – pánům geologům RNDr. Danielovi Smutkovi a Mgr. Janu Douckovi z Vodních zdrojů Chrudim.

Za „nové geology“ Pavla Henzlová, kvinta Gymnázia Chotěboř


středa 2. dubna 2014

Vysokoškolský profesor přednášel na chotěbořském gymnáziu

V pátek 28. března navštívil Gymnázium Chotěboř Doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc., který vyučuje na 1. lékařské fakultě a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a je naším vysoce uznávaným odborníkem na lidskou genetiku. A právě k tomuto tématu si pro naše studenty připravil velice zajímavou přednášku.

Nejprve se věnoval více odborné části týkající se lékařství, dále pak nadmíru poutavě hovořil o různých historických a neotřelých příkladech z kriminalistické praxe v oblasti forenzních identifikací a soudního lékařství, jichž se účastnil, ale i o využití genetiky v archeologii.

Závěrem přednášky nechal pan Mazura poměrně velkorysý prostor pro dotazy, čehož studenti rádi využili. Následná diskuse nakonec celé setkání protáhla ještě téměř o polovinu. To ale nikomu nevadilo, jelikož se jednalo o téma skutečně  aktuální a vděčné a pan Mazura na dotazy velmi ochotně a zajímavě odpovídal.  Doufáme tedy, že v budoucnu budeme mít opět tu čest jej na našem gymnáziu přivítat.

Monika Stará, studentka septimy