středa 30. září 2015

Dobropiknik aneb pomáhat je zábava
       Dobře se najíst, potkat skvělé lidi a ještě k tomu přispět na dobrou věc? Tak přesně tohle jste mohli zažít na třetím ročníku Dobropikniku, který se odehrál 11. září v prostoru geoparku Gymnázia Chotěboř. Kdo přišel na tuto dobročinnou akci, určitě nelitoval. Stoly prohýbající se pod váhou skvělého jídla a pití, které bylo poskytnuto místními sponzory, si přímo říkaly o pozornost. Party stan, pod kterým byly ty výborné pokrmy umístěny, se nakonec minul svým účelem – počasí bylo skvělé!

       Právě vydařené počasí a magická vůně přivedly již ve čtyři hodiny spoustu návštěvníků, dokonce se zde objevil i chotěbořský starosta Tomáš Škaryd a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Všichni se bez okolků vrhli na dobroty a s plným talířem, šálkem kávy či jiným nápojem se rozprostřeli po geoparku. Kromě jídelního stanu zde totiž byla například přehlídka gastropoezie, jež svým vtipným obsahem jen umocňovala uvolněnou atmosféru, která zde panovala. Děti nadchla výtvarná dílna, kde si z domácí modelíny vytvářely malé dortíky, housky a jídla podivná a nevídaná. Při pohledu na jejich rozjařené tváře jsem si také musela trochu té modelíny vzít a něco vyrobit.


     Tím ale zábava neskončila! V pět hodin totiž začalo barevné bubnování na drumbeny s Bárou Polívkovou. Z dětí mladších a překvapivě i starších se najednou stali profesionální hudebníci. Verva, se kterou se malí bubeníci pustili do muzicírování, byla neuvěřitelná. Všechny barevné drumbeny byly obsazeny ještě dlouho po skončení workshopu. Samozřejmě ale nesmíme zapomenout na prohlídku přírodní zahrady a geoparku, která následovala. Prezentace dvou studentek Gymnázia Chotěboř (Veroniky Nosilové a Violy Pražákové) byla zajímavá a hlavně návštěvníky seznámila se vznikem celého projektu i jeho realizací - s potem a krví studentů gymnázia, kteří na tomto projektu mají největší podíl.


      Úměrně s ubíhajícím časem a zábavou mizelo i občerstvení a naopak přibývalo peněz v pokladničce. Díky velkorysosti lidí se podařilo vybrat neuvěřitelných 4 924 Kč. Peníze budou využity jako příspěvek ke koupi auta pro Pečovatelskou službu v Chotěboři. Auto usnadní dojíždění za klienty z okolních vesnic. Srdečně děkujeme všem, kteří přispěli. Nejvíce však musíme poděkovat spolku Dobrá společnost, za jejich odhodlání, dobrou vůli a práci na tomto i jiných projektech. Doufám, že příští ročník bude stejně tak zábavný a výnosný jako ten letošní.
Viola Pražáková, Ekoklub Gymnázia Chotěboř


čtvrtek 24. září 2015

Ekoklub Gymnázia Chotěboř se podílel na organizaci Dětského dne pro děti zaměstnanců firmy TENEZ a.s.
  Chotěbořská firma TENEZ a.s., která již dvakrát sponzorsky podpořila projekty Ekoklubu Gymnázia Chotěboř (2013 –Tůně u Chotěboře, 2015 – Vybavení venkovní učebny), se chystala uspořádat akci zvanou Den dětí. O pomoc s organizací této akce firma požádala právě studenty Ekoklubu GCH a výsledek se více než vydařil! Tato událost  se konala v neděli 13.září 2015 v krásném prostředí v blízkosti  PR Údolí Doubravy, u „chaty Doubravky“.  Naši studenti  přípravu akce vzali opravdu vážně a společně s paní profesorkou Jirsovou připravili hned deset soutěžních stanovišť. Všechny soutěžní koutky byly o přírodě a studenti v kostýmech pohádkových bytostí si museli poradit jak s většími školáky, tak s dětičkami, které sotva chodily.  
   Sluníčko nás provázelo po celé odpoledne a nechybělo ani dobré jídlo a pití, které zajišťoval Panský dům. Atmosféra byla nadmíru příjemná, bavili jsme se jak my, tak děti a jejich rodiče, a proto si myslíme, že se celá akce báječně vydařila. Budeme moc rádi, když naše spolupráce bude pokračovat i nadále a budeme moci firmě TENEZ a.s. pomoci s organizací podobné akce i příští rok.

Kristýna Dymáčková, Michaela Mrázková, Ekoklub Gymnázia Chotěboř

Akumulátor, evropské baterky pro mladé akční lidi z Česka!!!
          Do neděle 27. září se mohou účastnice a účastníci přihlašovat na Akumulátor, evropské baterky pro mladé akční lidi z Česka. Hledá se 20 aktivních lidi ve věku 15 až 26 let, kteří si dokážou své okolí a politiku představit jinak. Ti se zúčastní pěti víkendových školení v různých koutech České republiky a vydají se na mezinárodní setkání do Bruselu. Začínáme na podzim 2015 a na jaře 2016 pojedeme do Bruselu společně s podobně naladěnými lidmi z Finska, Rakouska a Maďarska.
Akumulátor je díky podpoře Green European Foundation, Institutu aktivního občanství a Nadace Heinricha Bölla zdarma. Na účastnících bude pouze zaplatit si dopravu po Česku na místa víkendových školení.
Přihlaste se na webu http://aktivniobcanstvi.cz/akumulator.html, kde se můžete seznámit s celým akumulátorským školením a zeptat se na věci, které vás zajímají.
Prosím, sdílejte nabídku s mladými lidmi všude tam, kde k nim máte přístup. Akumulátor je skvělou příležitostí, jak představit mladým lidem zelené myšlenky, politiku a aktivní občanství a zapojit je.

Institut aktivního občanství

středa 23. září 2015

Tak už máme podzim …

    S ním přicházejí pro naši organizaci tradiční akce. Ta, kterou vám chci vylíčit, se konala v sobotu 19. 9. 2015 v Sobíňově. Naplánovali jsme sečení pozemku, úklid srubu, řezání dřeva a nátěr opraveného západního štítu srubu. Dost práce na jedno dopoledne, ale jako vždy se k našim členům připojila skupina studentů chotěbořského gymnázia. Tentokrát se jich sešlo dvacet a práce nám šla od ruky. Před polednem bylo vše hotovo.
   Je úžasné, když se můžete spolehnout na kamarády. Jsem přesvědčená, že členy Ekoklubu Gymnázia Chotěboř mohu za kamarády naší organizace označit. Posuďte sami, nikdy jsme nebyli postaveni před problém, že by nám pomoc odmítli, vždy se najde parta studentů, kteří obětují svůj volný čas a přijdou pracovat. Na oplátku je u nás čeká svačina a velké díky. Snažíme se také pomoct při jejich projektech nebo finančně podpořit některou z jejich exkurzí.
    Nejvíce si ale cením okamžiků, kdy se učíme jeden od druhého. Děvče, které vyrazilo na brigádu v plátěnkách, jsme snadno u kamen usušili, přišla na to, jak pomůže obyčejný novinový papír nacpaný do špiček bot a hlavně příště si nezapomene vzít gumové holínky. Šikovné studentky, které se odhodlaně pustily do rovnání pořezaného dřeva, také musely nejprve vyzkoušet, že se dřevíčka musí velmi pečlivě skládat, jinak se sesypou jako domeček z karet. Ke svačině pokaždé upeču plech nějakého koláče nebo perníku, asi každou kuchařku potěší, když vidí, že všem chutná. Když říkám chutná, tak nepřeháním, prostě zmizel, než by řekl švec. Příště budou plechy dva.
   Akce se vydařila, naplánované práce byly udělány, poděkování patří všem členům organizace, kteří přiložili ruku k dílu, všem dvaceti statečným studentům, kteří pomáhali, všem pedagogům Gymnázia Chotěboř, kteří vedou své žáky k nezištné pomoci.


Mgr. Věra Váchová, předsedkyně ČSOP 42/05 Chotěboř