Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2015

Dobropiknik aneb pomáhat je zábava

       Dobře se najíst, potkat skvělé lidi a ještě k tomu přispět na dobrou věc? Tak přesně tohle jste mohli zažít na třetím ročníku Dobropikniku, který se odehrál 11. září v prostoru geoparku Gymnázia Chotěboř. Kdo přišel na tuto dobročinnou akci, určitě nelitoval. Stoly prohýbající se pod váhou skvělého jídla a pití, které bylo poskytnuto místními sponzory, si přímo říkaly o pozornost. Party stan, pod kterým byly ty výborné pokrmy umístěny, se nakonec minul svým účelem – počasí bylo skvělé!        Právě vydařené počasí a magická vůně přivedly již ve čtyři hodiny spoustu návštěvníků, dokonce se zde objevil i chotěbořský starosta Tomáš Škaryd a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Všichni se bez okolků vrhli na dobroty a s plným talířem, šálkem kávy či jiným nápojem se rozprostřeli po geoparku. Kromě jídelního stanu zde totiž byla například přehlídka gastropoezie, jež svým vtipným obsahem jen umocňovala uvolněnou atmosféru, která zde panovala. Děti nadchla výtvarná dílna, kde si z

Ekoklub Gymnázia Chotěboř se podílel na organizaci Dětského dne pro děti zaměstnanců firmy TENEZ a.s.

Obrázek
  Chotěbořská firma TENEZ a.s., která již dvakrát sponzorsky podpořila projekty Ekoklubu Gymnázia Chotěboř (2013 –Tůně u Chotěboře, 2015 – Vybavení venkovní učebny), se chystala uspořádat akci zvanou Den dětí. O pomoc s organizací této akce firma požádala právě studenty Ekoklubu GCH a výsledek se více než vydařil! Tato událost  se konala v neděli 13.září 2015 v krásném prostředí v blízkosti  PR Údolí Doubravy, u „chaty Doubravky“.  Naši studenti  přípravu akce vzali opravdu vážně a společně s paní profesorkou Jirsovou připravili hned de set soutěžních stanovišť. Všechny soutěžní koutky byly o přírodě a studenti v kostýmech pohádkových bytostí si museli poradit jak s většími školáky, tak s dětičkami, které sotva chodily.      Sluníčko nás provázelo po celé odpoledne a nechybělo ani dobré jídlo a pití, které zajišťoval Panský dům. Atmosféra byla nadmíru příjemná, bavili jsme se jak my, tak děti a jejich rodiče, a proto si myslíme, že se celá akce báječně vydařila. Budeme moc rá

Akumulátor, evropské baterky pro mladé akční lidi z Česka!!!

            Do neděle 27. září se mohou účastnice a účastníci přihlašovat na Akumulátor, evropské baterky pro mladé akční lidi z Česka. Hledá se 20 aktivních lidi ve věku 15 až 26 let , kteří si dokážou své okolí a politiku představit jinak. Ti se zúčastní pěti víkendových školení v různých koutech České republiky a vydají se na mezinárodní setkání do Bruselu. Začínáme na podzim 2015 a na jaře 2016 pojedeme do Bruselu společně s podobně naladěnými lidmi z Finska, Rakouska a Maďarska. Akumulátor je díky podpoře Green European Foundation, Institutu aktivního občanství a Nadace Heinricha Bölla zdarma. Na účastnících bude pouze zaplatit si dopravu po Česku na místa víkendových školení. Přihlaste se na webu   http://aktivniobcanstvi.cz/akumulator.html , kde se můžete seznámit s celým akumulátorským školením a zeptat se na věci, které vás zajímají. Prosím, sdílejte nabídku s mladými lidmi všude tam, kde k nim máte přístup. Akumulátor je skvělou příležitostí, jak představit mladým l

Tak už máme podzim …

    S ním přicházejí pro naši organizaci tradiční akce. Ta, kterou vám chci vylíčit, se konala v sobotu 19. 9. 2015 v Sobíňově. Naplánovali jsme sečení pozemku, úklid srubu, řezání dřeva a nátěr opraveného západního štítu srubu. Dost práce na jedno dopoledne, ale jako vždy se k našim členům připojila skupina studentů chotěbořského gymnázia. Tentokrát se jich sešlo dvacet a práce nám šla od ruky. Před polednem bylo vše hotovo.    Je úžasné, když se můžete spolehnout na kamarády. Jsem přesvědčená, že členy Ekoklubu Gymnázia Chotěboř mohu za kamarády naší organizace označit. Posuďte sami, nikdy jsme nebyli postaveni před problém, že by nám pomoc odmítli, vždy se najde parta studentů, kteří obětují svůj volný čas a přijdou pracovat. Na oplátku je u nás čeká svačina a velké díky. Snažíme se také pomoct při jejich projektech nebo finančně podpořit některou z jejich exkurzí.     Nejvíce si ale cením okamžiků, kdy se učíme jeden od druhého. Děvče, které vyrazilo na brigádu v plátěnkác

Pozvánka na natírání opravené části srubu v Sobíňově

Obrázek

Rozšiř řady ČSOP ...

Obrázek

Pozvánka na sobotní vycházku po Údolí Doubravy

Obrázek

72 hodin je zpět

Obrázek

Těšíme se na Vás na Dobropikniku ...

Obrázek