O EKOŠKOLE

PROGRAM EKOŠKOLA:

Mezinárodní program Ekoškola je fenoménem udržitelnosti a zodpovědného přístupu k životnímu prostředí, který má v České republice obrovský vliv. Program se zaměřuje na vedení dětí a učitelů k udržitelnějšímu způsobu života a tím jim umožňuje aktivně a samostatně zlepšovat prostředí, ve kterém žijí. Tento program je největší svého druhu v zemi a jeho účinky jsou neocenitelné.

Program Ekoškola není jen o tom, jak snížit množství odpadu nebo šetřit energií. Je to filozofie, která poskytuje mladým lidem motivaci a sílu k tomu, aby se stali aktivními ochránci okolí a celého světa. Program vytvářející generaci ekologicky uvědomělých občanů, kteří jsou odhodláni pozitivně ovlivňovat svět kolem sebe.

EKOŠKOLA:

  • je největší dlouhodobý enviromentální vzdělávací program na světě
  • učí žáky aktivně a samostatně řešit problémy životního prostředí ve svém okolí
  • učí žáky pracovat v týmu, získávat informace a smysluplně je propojovat
  • ukazuje jim, jak analyzovat současný stav a plánovat změny, ty pak uskutečňovat, realizaci změn vyhodnocovat a učit se z chyb
  • zapojení do řešení reálných problémů umožní dětem získat sebedůvěru a zažít úspěch při uskutečňování vlastních nápadů
  • součástí programu je informování veřejnosti o aktivitách žáků a snaha ji do těchto akcí zapojovat 
  • program výrazně zvyšuje ekologické povědomí žáků, podporuje jejich aktivitu a vzbuzuje zájem o dění na škole
  • žáci se naučí jednat s dospělými, obhajovat své názory a přebírat zodpovědnost

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vyrobte si domeček pro žáby

Hromada kamení

PROJEKT BASECAMP

Víkend otevřených zahrad na Gymnáziu Chotěboř

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!