Ekoškola

Víkend otevřených zahrad na Gymnáziu Chotěboř

V rámci populární akce “Víkend otevřených zahrad” se i letos odemkla branka vedoucí k výjimečnému kousku přírody, jenž bezprostředně obklopuje budovu Gymnázia Chotěboř. Podstata této události je jednoduchá: jejím cílem je učinit běžně uzavřené parky a zahrady na chvíli volně přístupnými. Sobota 12. června tak pro širokou veřejnost představovala další z možností prohlédnout si krásy naší přírodní zahrady a geoparku. Ty mimo jiné skrývají působivou kolekci geologických vzorků a nespočet bujných bylin a dřevin, jakožto i dalších živých organismů. Jednou z dominant zahrady je také majestátní starý platan. V jeho stínu na přicházející návštěvníky čekaly nejrůznější informační brožury, mapy a materiály, stejně tak jako několik ukázek produktů s označením Fairtrade. V průběhu celého dopoledne i odpoledne se u vstupu střídali členové místního Ekoklubu, připraveni hosty provést zahradou a zodpovědět jakékoli jejich případné dotazy.

Pro ty z nás, kteří již nepatříme do řad studentů gymnázia, posloužil tento den v neposlední řadě jako připomínka. Připomněl nám všechny vřelé vzpomínky, jejichž jevištěm byly právě i venkovní prostory školy, všechny dny, kdy jsme v geoparku měli vyučovací hodiny či pomáhali s jeho údržbou. Šlo o připomínku nyní již pevně zakořeněného vztahu k přírodě, k prostředí i k okolnímu světu, který v nás gymnázium trpělivě pěstovalo - podobně jako svou zahradu, jež se z obyčejného pozemku dokázala proměnit v oázu překypující životem. Připomínku, že sem se můžeme vždycky vrátit. Na jednom z propagačních kalendářů pak stál citát navrhující, že “založit zahradu znamená věřit v budoucnost”. Nenapadá mě lepší ukázka víry v budoucnost, než je přírodní zahrada Gymnázia Chotěboř.

Alice Janáčková - hrdá absolventka chotěbořského gymnáziaStudenti Gymnázia Chotěboř na zoologickém soustředění KRNAP


 

Správa Krkonošského národního parku již několikátým rokem pořádala odborné biologické soustředění pro studenty středních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Pomocí vstupního testu je vybráno třicet nejúspěšnějších studentů z celé České republiky, kteří se mohou kurzu zúčastnit. Letos se to podařilo hned pěti studentům Gymnázia Chotěboř! Že to za to stojí, jsme zjistili už při příjezdu na Friesovy boudy, kde se kurz konal. Tématem letošního kurzu byla zoologie, konkrétně jsme měli přednášky hlavně o ptactvu a hmyzu Krkonoš. Ovšem nechyběli ani savci a historie krkonošské přírody. Každý den byla nějaká přednáška, vycházka do přírody, ale i hry v přírodě. Asi nejnáročnější částí celého zoosoustředění byl celodenní výlet na Sněžku a k ledovcovým jezerům na polské straně Krkonoš.  Po cestě jsme pozorovali dalekohledy ptáky a krajinu. Když jsme procházeli Úpským rašeliništěm, pokoušeli jsme se nalákat slavíka modráčka tundrového, který zde žije. Měli jsme velké štěstí a viděli jsme dokonce dva. Někteří stihli vyběhnout i na vrchol Sněžky. Poté jsme pokračovali již po polské straně k ledovcovému jezeru Maly Staw. Po pokochání se krajinou už následovala cesta zpět na Friesovy boudy. Opět však bylo několik jedinců, kterým jen tohle nestačilo, a tak se ještě vydali na druhé ledovcové jezero, Wielki Staw. Po náročné cestě nás večer čekala vířivka a bazén.Po první „ptačí“ části jsme pozvolna přešli na hmyz. Měli jsme přednášky, také jsme hmyz chytali a určovali. Celý kurz rychle utekl a na závěr jsme se dopravili do Vrchlabí, kde jsme navštívili KCEV (Krtek – centrum environmentálního vzdělávání) a útulek pro poraněná divoká zvířata. Pak už nezbývalo, než se rozloučit a čekala nás dlouhá cesta domů. Myslím, že jsme si odtud odvezli spoustu nových informací a mnoho se naučili. Příští rok bychom se zase rádi dalšího odborného soustředění opět zúčastnili.                  

Za studenty Markéta Karlíková                            
Ekoklub Gymnázia Chotěboř a ČSOP Chotěboř by Vás rádi pozvali v rámci projektu „Tůně u Chotěboře“ organizace International Forum of Social Studies  na


Akční den „Na Americe“

Uskuteční se na Den Země 2014, tedy v úterý 22. dubna 2014.
Sraz je v 8.30 v oblasti tůní na okraji Chotěboře (vedle chotěbořského pivovaru a společnosti Camona, oblast byla kdysi nazývána „Na Americe“).

S sebou si nezapomeňte holínky, pracovní rukavice, krumpáč, lopatu, rýč či jiné pracovní náčiní.

Celá akce je podpořena darem z projektu Zelené školy, který vznikl za spolupráce Sdružení Tereza a Nadačního fondu Tesco.

Těšíme se na Vaši účast.

                  
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř,
ve spolupráci s Obcí Sobíňov,
Gymnáziem Chotěboř a Městem Chotěboř

vás zvou na

OSLAVU  DNE  ZEMĚ


Pro malé i velké soutěžící máme opět připravenou hru

TRPASLÍČCI NÁM PŘIPOMÍNAJÍ KRÁSY LESA

Zahájení hry je v SOBOTU 26. 4. 2014 v 9.00 hodin
u terénní stanice ZO ČSOP v Sobíňově, akce končí v 12.00 hodin.
Od 13.00 hodin následuje soutěž přihlášených družstev Zlatý list


Pro soutěžící jsou přichystány ceny i malé občerstvení.                  

  Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož cílem je, aby se žáci škol společně s učiteli podíleli na snížení ekologického dopadu školy na životní prostředí a celkově na zlepšení prostředí školy i jejího okolí. Ve škole je vytvořen ekotým, jehož hlavním úkolem je analýza školy, na základě které se  stanoví další aktivity, do kterých se studenti i učitelé a další personál zapojují.

Gymnázium Chotěboř se bude v tomto školním roce (2012/13) snažit získat certifikát Ekoškola. O veškerých aktivitách v rámci tohoto projektu se můžete dočíst zde.

Více o projektu Ekoškola zde.

Dotazníky
EkokodexŽádné komentáře:

Okomentovat