neděle 10. června 2012

Národní kolo Ekologické olympiády 2012

článek pro Chotěbořské Echo

Od neděle 27. května do úterý 29. května se tříčlenný tým Gymnázia Chotěboř ve složení Anna Kubátová, Kateřina Vencová a Matyáš Havel zúčastnil národního kola Ekologické olympiády, které se tentokrát, zcela netradičně, konalo v Praze. Zde jsme reprezentovali nejen naše gymnázium a město Chotěboř, ale i celý Kraj Vysočina.

Stěžením tématem soutěže bylo tedy město, příroda ve městě a prostupnost města pro nejrůznější druhy organismů. Kromě typických „poznávaček“ rostlin, zvířat a dalších přírodnin a testů jsme se věnovali i práci v terénu, během které jsme zabrousili na Petřín, kde jsme v místních sadech, lesících a lesoparcích pozorovali a mapovali místní unikátní přírodu – například typického obyvatelé Petřínských skalek: kriticky ohroženého roháče velkého.

S celkovými 141 body jsme se umístili na (pěkném) 8. místě, které od místa prvního dělilo pouhých 18 bodů. Soutěžní družstva v národním kole jsou již velmi vyrovnaná a sama přítomnost zde je velkým úspěchem. 


                                                              

Slavnostní ukončení celoroční „makačky“

článek pro Chotěbořské Echo

Brtnice. Toto město nedaleko Jihlavy hostilo 30. května 2012 závěrečnou konferenci projektu CEV Chaloupky - Semínka environmentálního vzdělání pro Vysočinu. Jedná se o projekt, jenž trval od 1. listopadu 2009 a jehož cílem je rozšíření a inovace výuky na školách a školských zařízeních Kraje Vysočina formou školních projektů, vzdělávacích programů a regionálních učebnic. I chotěbořské gymnázium se společně s několika dalšími základními a středními školami zapojilo. S patřičnou vervou a pomocí různých dotací jsme krůček po krůčku začali pracovat na co možná nejlepším splnění podmínek projektu a myslím, že výsledek je více než uspokojivý.

A právě tuto dlouhodobou práci jsme se snažili nastínit (a pokud možno i přinést inspiraci) ostatním školám na konferenci v Brtnici. A co se vlastně pod touto činností skrývá?

Je to činnost Ekoklubu Gymnázia Chotěboř.

Za prvé – jistě jste nepřehlédli nově vybudovaný Geopark (nedávno slavnostně otevřený) a certifikovanou Přírodní zahradu na pozemku školy. Na jejich vytvoření se nejvíce podíleli samotní studenti - ať již výstavbou, nebo i sháněním peněz (např. sběrem papíru). S dovozem patnácti vzorků hornin pomohla společnost Vodní zdroje Chrudim.

Za druhé – vytvořením informačních materiálů v podobě brožury s názvem Chotěbořská zeleň, dále kalendáříky a pexeso pro děti. Vše s použitím studentských fotografií a textů. Graficky brožuru zpracoval student kvarty Dominik Málek.

A konečně za třetí – spolupráce s Českým svazem ochránců přírody: pořádání Dne Země, Chotěbořského trylkování, hrabání sena na louce u Sobíňova, sázení habříků tamtéž, ornitologická beseda, výroba a vyvěšování dřevěných ptačích budek. Dále byly Ekoklubem gymnázia pořádány pracovní dny: úklid přírodní rezervace Údolí řeky Doubravy, úklid Koukalek a okolí.

Brtnická konference se vydařila a jako odměna za studentské prezentace byla připravena prohlídka místního hradu. Doufáme, že naše spolupráce a dobré vztahy s CEV Chaloupky nekončí a že semínka environmentálního vzdělání budou klíčit, růst, vzkvétat a jednou vytvoří pevný, siný strom, o něhož se budeme moci opírat v dalších aktivitách.

Michaela Chalupová, Dita Janáčková a Dominik Málek,
Ekoklub Gymnázium Chotěboř