Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2013

Gymnázium Chotěboř usiluje o získání mezinárodního titulu „Ekoškola“

Obrázek
Ekoškola je mezinárodní program, jehož hlavním cílem je, aby se sami žáci podíleli na snížení ekologického dopadu školy a společně s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy zde vytvářeli příjemné prostředí. Jak jste se již mohli dočíst, Gymnázium Chotěboř se na podzim do tohoto projektu zapojilo a celý ekotým tvořený studenty a zaměstnanci školy se postavil do čela aktivit, jejichž splněním se nám snad podaří získat oficiální titul „Ekoškola“. Prvním úkolem bylo vypracování analýzy školy na základě dotazníků, ve kterých odpovídali studenti a personál školy na otázky týkající se třídění odpadů, hospodaření s energií, vodou a otázky na prostředí školy. Na začátku práce jsme tak dali dohromady silné a slabé stránky naší školy – k těm silným jsme například mohli hrdě uvést, že se na gymnázium již deset let třídí odpad, účastníme se nejrůznějších environmentálních projektů a soutěží či spolupracujeme s Českým svazem ochránců přírody Chotěboř na mnoha akcích na pomoc přírodě. Dalším b