neděle 28. září 2014

Putování po Železných horách

Dne 23.9.2014 se třída sekunda z Gymnázia Chotěboř vydala na okružní cestu po hřebenech Železných hor. První zastávka byla u památné lípy v Lánech.
Poté jsme popojeli do Malče, protože zdejší základní a mateřská škola je Ekoškolou, stejně jako naše gymnázium, a proto spolupracujeme na společných projektech a aktivitách. Ekotým z malečské školy nás provedl místní přírodní zahradou a nově otevřenou venkovní expozicí hornin.
Další zastávka byla u Klokočovské lípy a ve Slatiňanech v hřebčíně jsme měli objednanou prohlídku. Pan Ing. Josef Rusňák ze Správy CHKO Železné hory nás doprovázel do PP Kaštanka a společně jsme prošli i pralesem PR Polom. Exkurzi jsme ukončili u památné lípy a na vyhlídce ve Štikově.
 Myslíme si, že jsme toho opravdu viděli a dozvěděli se velmi mnoho, přestože jsme se toulali jen v blízkém okolí našeho města.
                     
                                                 Š.Pilařová a A.Fiedlerová   

Pozvánka na Vycházku do oblasti Sv. Anny, Koukalek a PR Údolí Doubravy

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř
a
 Ekoklub Gymnázia Chotěbořvás zve na sobotní vycházku do oblasti Sv.Anny, Koukalek a   
PR Údolí DOUBRAVY
spojenou s podzimním úklidem těchto lokalit

Celorepubliková akce 72hodin – Ruku na to!
 se uskuteční dne 11. 10. 2014,

sraz účastníků je v 8,00 hodin u Gymnázia Chotěboř
                                (vchod do šaten)

Nezapomeňte na vhodné oblečení, obuv a ochranné rukavice. Igelitové pytle jsou zajištěny.

A hlavně – DOBROU NÁLADU A CHUŤ POMOCI!!!!

Zájemci hlaste se u Evy Jirsové


Pozvánka na Výrobu dřevěných chodníčků ,,Na Americe"


Ekoklub Gymnázia Chotěboř a ČSOP Chotěboř by v rámci projektu „Tůně u Chotěboře“ organizace International Forum of Social Studies ocenily Vaši pomoc na akci


Výroba dřevěných chodníčků „Na Americe“


Uskuteční se 25. října 2014.
Sraz je v 9.00 v oblasti tůní na okraji Chotěboře (vedle chotěbořského pivovaru a společnosti Camona, oblast byla kdysi nazývána „Na Americe“).
S sebou si nezapomeňte holínky a pracovní rukavice.
Nářadí bude na místě k dispozici.
Občerstvení zajištěno.

                                      Těšíme se na Vaši účast.
      
logo barevne velke
 


Zveme vás na ...

Den činů Ekoškoly Gymnázia Chotěboř - Tůně u Chotěboře

   Od jara jsme se odmlčeli s děním na lokalitě Tůně u Chotěboře, protože zdejší obyvatelé byli aktivní a my jsme se jim snažili dopřát klid. Léto skončilo a nás čeká velká akce, při které bychom rádi zhotovili povalové chodníčky přes vlhká místa v lokalitě tak, aby byla přístupná pro veřejnost a zároveň nebyli ohrožováni zdejší obojživelníci. Ekoklub Gymnázia Chotěboř na jaře získal částku 10 000,- Kč v celorepublikové kampani Zelené školy v rámci projektu Ekoškola. Za tyto peníze jsme nakoupili dřevo a za pomoci členů ČSOP Chotěboř nás teď čeká těžká práce při jeho zpracování.
Budeme moc rádi, když nám přijdete 25.října v 9,00hod pomoci.

Ekoklub Gymnázia Chotěboř


Akce v rámci projektu „Tůně u Chotěboře“ organizace International Forum of Social Studies

Ekoklub Gymnázia Chotěboř ve Švédsku

         
    
         Naše Gymnázium v Chotěboři je již několik let zapojené do studentské výměny se švédskou střední školou Vasaskolan Gävle. Proto se letos 5. září už počtvrté vydala skupina dvaceti českých studentů a dvou profesorů do Švédska. Mezi nimi bylo i několik členů Ekoklubu. Program byl tedy z části naplánován tak, abychom se kromě návštěvy známých švédských měst a památek, zúčastnili i několika ekologických aktivit.  

          
V přírodní rezervaci Rullsand
   

     Po pondělní prohlídce školy jsme se s celou skupinou odebrali na okraj Gävle, kde se nachází příměstská přírodní zóna Hemlingby. Ta je známá jako nejdůležitější rekreační oblast města s mnoha vycházkovými pěšinami a stezkami. Dominuje jí les, ale jsou zde také bažiny a staré pastviny. Je to mimo jiné velmi důležité spojení se stezkou pro pěší turistiku Gästrikeladen.Na stezkách v Hemlingby


      Hlavní tématem výměny byla však voda. Také proto jsme absolvovali exkurzi do čistírny odpadních vod Duvbacken. Čistička začala se svou činností již v roce 1967 a v roce 2011 přešla z výroby bioplynu na biomethan. Stavba je velmi důležitou součástí města, jelikož asi 85 000 lidí v regionu Gävle je napojeno právě na tuto čistírnu. Po vyslechnutí základních informací jsme měli možnost si celý areál projít a zjistit, jak přesně všechno funguje a na jakém mechanismu pracuje. Každý z nás mohl na vlastní oči vidět, že problematika odpadních vod je všude v Evropě velmi podobná.  V čističce odpadních vod

    

     V rámci pobytu jsme měli také přednášku o vodním hospodářství Švédska, při které nám přednášející představil svou zemi a její vztah k vodě, mimo jiné se zmínil i o tom, jak využívá moře a další vodní plochy. Právě znečištění Baltského moře je další aspekt, který nás s touto severskou zemí spojuje. Vždyť vody z povodí naší Odry skončí po dlouhé pouti právě v tomto moři. ¨


Znečistění Baltu


       Poslední den výměny jsme se vydali přímo k Baltu, do přírodní rezervace Rullsand. Zde se nachází kilometry nádherných písečných pláží, nejdelší ve středním Švédsku. Při procházce podél velké přehrady v Älvkarleby jsme zase s úžasem pozorovali lososy, kteří se při svém putování proti proudu řeky snažili překonat nástrahy, které jim člověk postavil do cesty.Lišejník provazovka

Písečné pláže

Místo tahu lososů

Divoké koryto pod přehradou

Divoké koryto podruhé

Tak třídí ve Švédsku ...


       Kromě tohoto programu jsme navštívili hlavní město Stockholm, které s vodou také úzce souvisí, jelikož bylo vystavěno na čtrnácti ostrovech a protéká jím řeka Ridda vytékající z jezera Mälaren. To je zároveň důležitou zásobárnou pitné vody. Návštěva muzea, jehož hlavním exponátem je královská plachetnice Vassa ze 17.století, byla perličkou v našem putování „za vodou“ ve Švédsku.


Ukazatel kvality vody na nábřeží ve Stockholmu

Model lodi Vasa s originálem v pozadí

Stockholm - město na vodě


       Celý týden byl určitě pro nás všechny velkým zážitkem a kromě toho, že jsme se seznámili se spoustou nových lidí a poznali jejich kulturu, měli jsme i možnost se vzdělávat a zjistit nové užitečné poznatky, které byly jistě pro mnohé z nás velkým přínosem.                                                                                 
Za Ekoklub GCH Dita Janáčková