Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2016

Projekt ENERSOL 2016

      ENERSOL je vzdělávací projekt, který podporuje vzdělávání o obnovitelných zdrojích energie, úsporách energií a snižování emisí v dopravě a jeho cílem je zvýšení teoretických znalostí, ale i praktických dovedností studentů v těchto oblastech. Projekt ENERSOL se skládá ze tří částí - ENERSOL a praxe, ENERSOL a inovace a ENERSOL a popularizace. V letošním roce se do tohoto projektu zapojily i tři skupinky studentů z chotěbořského gymnázia.      V části ENERSOL a praxe žáci spolupracují s odborníky z daného oboru. Studenti kvinty, Anna Boháčová, Aneta Málková, Radim Jirsa a Josef Sabol, se věnovali tématu „Využití užitkové vody při splachování“. Práce měla potvrdit reálnou návratnost investic do vybudování zařízení na využití studniční vody, která se nachází přímo pod nejstarší budovou gymnázia. Tato voda by měla být využívána na splachování toalet v prvním a druhém patře této budovy. Původní myšlenka byla využívat studniční vodu i v umyvadlech na sociálních zařízeních, ale tuto m

Ukončení projektu „Voda živá“

Obrázek
          Na pět měsíců se tok Barovka na území CHKO Železné hory stal předmětem bádání skupinky studentů Gymnázia Chotěboř. V lednu tento výzkum skončil a projektový tým se rozhodl poskytnout své poznatky veřejnosti a Vy se s nimi dnes můžete seznámit. Pramen Barovky se nachází mezi obcemi Chloumek, Křemenice a Barovice v zalesněném údolí Železných hor a po celé své délce teče územím CHKO Železné hory. Barovka je pravobřežním přítokem řeky Doubravy, do které se vlévá u obce Libice nad Doubravou na ř. km. 61, 300. V číselných údajích činí plocha povodí 10,5 km2 a délka toku 6,1 km.      Povodí tvoří z 1/3 lesní porosty, lesnatost je 32%. Zbývající část jsou zemědělské pozemky (louky, pole, pastviny). Trvalý vegetační kryt tak tvoří 96% plochy povodí. Z geologického hlediska leží celé povodí v kvartéru Českého masivu. Podloží lokality je tvořeno nivními sedimenty (sediment nezpevněný - hlína, písek, štěrk).    Co se týče monitorování jakosti vody, správce toku, společnost Lesy Č