středa 30. března 2016

Chotěbořské gymnázium vicemistrem Česko-Slovenska       Tříčlenné družstvo z chotěbořské gymnázia postoupilo ze 171 družstev do 16 členného finále v soutěži N-Trophy - soutěži znalostí z chemie, biologie, fyziky a logiky.

       Finále se konalo v Brně ve dnech 18. -20. března v prostorách kampusu Masarykovy univerzity. Z České republiky se do něho probojovalo 12 týmů, ze Slovenska 4. Ve všech výše uvedených oborech bylo finále orientováno na praktické ověření našich znalostí: v chemii jsme měli za úkol pomocí důkazových reakcí analyzovat vzorky „mimozemských látek“ a odhadnout jejich vliv na naší planetu, v biologii jsme pomocí elektroforézy zjišťovali vlastnosti různých sinic a řas a potom jsme je měli přiřazovat na základě zjištěných informací k určitým lokalitám (např. Brněnská přehrada, potok v Lužánkách nebo řeka Svitava), ve fyzice jsme u nenewtonské kapaliny měli určit její vlastnosti a v logice jsme doplňovali otázky podle odpovědí, hledali jsme nejoptimálnější cestu atd. Úkoly byly opravdu náročné a daly nám pěkně zabrat. Když jsme viděly některé soupeřící týmy, které vypadaly vizuálně jako týmy mladých vědátorů, moc jsme si nevěřily, ale srdnatě jsme se snažily zúročit vše, co jsme věděly.


       Po šestihodinovém bádání jsme odprezentovaly naše výsledky před zkušebními komisemi a potom jsme netrpělivě (ale s obavami) čekaly na výsledky našeho snažení a srovnání s ostatními týmy. V neděli se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ve VIDA centru v Brně. Výsledek nám vyrazil dech! Družstvo chotěbořského gymnázia v sestavě Tereza Ondráčková, Viola Pražáková a Adéla Kubátová, které jsou studentkami septimy, obsadilo celkově druhé místo o pouhých 13 bodů za vítězným týmem. Z celkového možného počtu bodů, který byl 420, jsme získaly 364 bodů. Věříme, že jsme důstojně hájili barvy našeho gymnázia a udělaly našemu městu dobrou propagaci.
Adéla Kubátová za družstvo septimy GCH

úterý 29. března 2016

Národní kolo soutěže ENERSOL 2016
    Ve dnech 17. a 18. března jsme se zúčastnili národního kola soutěže ENERSOL v Nymburce.

    V zaplněném konferenčním sále SOŠ a SOU Nymburk se sešlo více než dvě stě soutěžících, koordinátorů projektů, ředitelů škol a hostů z 11 krajů České republiky.


    První den začal představením jednotlivých krajů a poroty. Následovaly proslovy významných osobností z různých institucí a v 11 hodin dopoledne začaly samotné obhajoby. 
Jako první šla na řadu naše kategorie ENERSOL a praxe a za nás opět prezentoval Pepa Sabol, který vystoupil jako pátý. Všichni jsme měli hroznou trému, ale Pepa to zvládnul opět na jedničku. Poté následovaly obhajoby kategorie ENERSOL a popularizace a nakonec ENERSOL a inovace. Zpestřením dne byla možnost vyjet si do desátého patra nejvyšší budovy ve městě, odkud jsme měli Nymburk jako na dlani. Zajímavá byla i večerní komentovaná prohlídka známého sportovního centra, kde jsme byli také ubytováni.   Druhý den v průběhu dopoledne byly dokončeny všechny obhajoby a pak už jsme jen netrpělivě čekali na výsledky. Po zdlouhavém čekání jsme se konečně dočkali! S naším projektem jsme se umístili na krásném 2. místě z 22 prací v naší kategorii. A jako kraj jsme se umístili na místě pátém. Dostali jsme diplomy, krásný pohár a medaile.


   Projekt ENERSOL pro nás byl obrovskou zkušeností a určitě se ho opět rádi zúčastníme!


Anna Boháčová, Aneta Málková, Pepa Sabol a Radim Jirsa – kvinta chotěbořského gymnázia

Gymnázium Chotěboř zabodovalo v projektu „Voda živá“
      Již se stalo tradicí, že jakmile se naše gymnázium zapojí do soutěže s biologickou tématikou, obsazuje přední příčky v tabulkách. Pověst lídra se potvrdila i v projektu „Voda živá“, se kterým jsme Vás zde seznamovali.

      Po půl roce snažení přišlo příjemné překvapení. Náš projektový tým ve složení Michaely Jelínkové, Adély Kopecké, Petry Lacinové, Andrey Málkové a Luboše Moláka pod vedením paní profesorky Mgr. Evy Jirsové, byl pozván na slavnostní vyhlášení do Prahy, kam se probojovalo pět nejlepších týmů z republiky.

     Slavnostní ukončení proběhlo dne 22. března na Světový den vody ve Staré čistírně odpadní vod v Praze – Bubenči, která je národní technickou památkou a pro veřejnost se otevírá párkrát do roka. Po vyhlášení nechyběla i prohlídka.

     A jak to tedy celé dopadlo? Na úvod nejprve pár čísel, soutěže se zúčastnilo 107 týmů ze 46 škol z celé České republiky. Naše gymnázium v této těžké konkurenci obsadilo krásné 2. místo, před námi s těsným rozdílem skončili pouze studenti Gymnázia Cheb.Za projektový tým Luboš Molák, student 2.A

Zveme Vás na tradiční Trylkování ...


čtvrtek 24. března 2016

Vítězství!Báseň o Ekoklubu

¨


Činnost EKOKLUBU v roce 2015 – obhajoba na soutěži Zlatý list


Gymnázium Chotěboř již osm let svůj Ekoklub má,
Pořádá kdejakou akci, která se pořádat dá.
Každý z nás se zúčastnil alespoň jedné akce,
Teď bychom vám je chtěli představit krátce.
Velmi zvláštním místem na území naší chotěbořské školy
Je přírodní zahrada, kterou studenti vybudovali téměř sami.
Nejen že zde poctivě pracovali,
Ale i odhodlaně sponzory obvolali.
Vzniklo zde prostředí opravdu krásné,
Jezírko i geopark tu mají místo své.
Práce na zahradě je pro nás zábavou,
Každý záhon i kámen prošel údržbou.
Při mezinárodním dnu Ekoškol se tak stalo,
Naše gymnázium totiž titul Ekoškola obhájilo.
Taktéž v rámci akce Čistá Vysočina,
Byla naše zahrada pročištěna.
Při této akci jsme také odpadky v Tůních u Chotěboře sbíraly,
Abychom vzácným obojživelníků, kteří zde žijí, pomohli.
V zimě jsme zase pro ptáčky vyráběli krmítka závěsná,
pomocí semínek a tuku, který se do jogurtového kelímku natěsná.
Po té jsme je v chladných dnech na strom pověsili,
Abychom se drobným pěvcům zavděčili.
V zahradě jsou i tři stálá krmítka umístěna,
Do těch patří hlavně ze slunečnic semena.
I ptačí budky našli bychom na zahradě,
Hlavně jsou pro pěvce a pro kavky jsou dvě.
Studenti vyhráli je na Ekologické olympiádě.
V teplejších měsících se ptáčkům o napajedlo staráme,
Jezírko však nejlepším zdrojem vody je.
Žije v něm spousta rozmanitých tvorů,
Mimo jiné i skokani zeleného druhu.
Přes zimu domečkům pro hmyz vzniknout jsme dali,
Když jsme do květináčů hobliny s kůrou a rákosem narovnali.
To že je u nás spousta míst k životu drobní živočichové vidí,
proto se naše zahrada k síti živých zahrad Českého svazu ochránců přírody řadí.
Ve školní zahradě snažíme se inspirovat
A podobně se pak i o tu naší starat.
Nejen o naší přírodu dbáme,
když ve škole hliník vybíráme.
Ekoklub vždy soutěž pořádá,
A hliník pak do školy nosí každá třída.
Tu co nejvíce hliníku přinese,
Čeká zajímavá ekologická exkurse.
Aby hliník mohl třídit každý z města,
Nádoba na něj nachází se i v infocentru města.
Vybírají se i elektrospotřebiče, monočlánky nebo mobily,
Ty ocení především ohrožené africké gorily.
Kovy na výrobu mobilů se totiž recyklují,
Lidé pak nemusí těžbou ničit místa, kdy gorily žijí.
Také každoročně sběr papíru bývá,
Za něj škola pak peníze mívá.
Ty dají se využít lehce,
Zkrášlíme za ně naší školu přece.
Abychom odpad mohli správně třídit,
Musíme se každoročními přednáškami řídit.
Třída prima i své ruce zapojí,
Na toto téma výstavu na chodbě vystrojí.
Nepomáháme jen přírodě u školy,
Například v říjnu jsme byli dvakrát v údolí Doubravy.
Nejenže přírodou jsme se kochali,
Ale i odpadky jsme do pytlů sbírali.
V rámci projektu 72 hodin více než 40 se nás sešlo,
Všechno to smetí se do 14 pytlů vešlo.
Ekoklub s Českým svazem ochránců přírody spolupracuje,
A tak se každý rok spolu kosí dvě louky v Sobíňově.
Na podzim zas pro myslivecké sdružení,
Sháníme pro lesní zvěř krmení.
Do akce se pokaždé hodně studentů zapojilo.
Několik pytlů kaštanů, bukvic a žaludů se nanosilo.
Každoročně v březnu začínají oslavy Dne Země,
V jejich rámci vždy spousta věcí proběhne.
Taktéž akce Sportuj a pomáhej se konala,
Tehdy částka na rozvoj školství v Tibetu se vybrala.
Lidé tu celé odpoledne sportují
A peníze do kasičky přidají.
Poprvé v předešlém roce,
byla tu akce FairTradeové Vánoce.
Dozvěděli jsme se spoustu o férovém obchodování
A také mohli jsme si vyrobit čokoládu svojí.
Tohle byli některé z ekoklubových aktivit,
V této básni chtěli jsme vám je osvětlit.
Budeme rádi, když navštívíte geopark a přírodní zahradu naší,
Nyní děkujeme srdečně za pozornost vaši.

čtvrtek 10. března 2016

Oslavte s námi Den Země ...

Zasoutěžte si s KRNAPem ...Sbírejte s námi papír ...


Projekt ENERSOL 2016 podruhé!

     S naším projektem „Využití užitkové vody při splachování“ toalet jsme postoupili do krajského kola, které se konalo 18. února na Krajském úřadě v Jihlavě, pod osobní záštitou hejtmana kraje Vysočina, MUDr. Jiřího Běhounka.

     Museli jsme si zvolit jednoho z týmu, který práci obhájí před porotou. My jsme si vybrali Pepu Sabola, zpracovali jsme prezentaci a Pepa si natrénoval obhajobu.

     Do Jihlavy jsme se vydali v doprovodu našeho pana ředitele a dalších studentů, kteří také zpracovávali projekty, ale nepostoupili. V naší kategorii Enersol a praxe zde bylo osm týmů. Každý měl pouhých sedm minut na představení svého projektu. My jsme byli vylosováni jako první. Všichni jsme byli strašně nervózní, ani jsme nedýchali a drželi jsme Pepovi palce, aby to zvládl co nejlépe. I přes prvotní problémy s mikrofonem Pepa zvládl všechno na jedničku! Dále se zde objevovaly témata jako Elektrické koloběžky; Trombeho stěna; Nátěry, které čistí vzduch…

    Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí, ale všichni jsme netrpělivě čekali na výsledky. Nakonec jsme se svým projektem obsadili krásné druhé místo a to o dvě setiny bodu!? Což znamená, že jsme postoupili do národního kola, které se koná 17. a 18. března v Nymburku a my doufáme, že i tam budeme úspěšní. Držte nám palce!Anna Boháčová, Aneta Málková, Radim Jirsa a Josef Sabol z kvinty Gymnázia Chotěboř

pondělí 7. března 2016

Hliníková mánie pokračuje!
      Jsem velice ráda, že mám možnost vám sdělit úžasnou zprávu, kterou na začátku tohoto projektu nečekal nikdo z nás. Ani v největších snech bychom nečekali, že naše „hliníková nádoba v Infocentru města Chotěboř“ se bude plnit k prasknutí takovou rychlostí! Společně jsme vytvořili tradici, která nás pohlcuje po celý rok. Rok 2015 byl doslova hliníkovou mánii, což nás neskutečně těší. I v tomto roce pokračujeme ve vybírání hliníku v budově Informačního centra města Chotěboř.

     A jak rozeznáme hliník od plastu? Na to máme jednu fintu. Hliníkové výrobky jdou snadno zmáčknout do kuličky a zůstanou tak. Oproti pokovovanému plastu, který se vrátí do své původní podoby. Chtěli bychom upozornit, že sáčky od kávy, od nejrůznějších oplatek a od pokrmů pro psy a kočky nejsou bohužel z hliníku, ale z plastu. Do naší nádoby je proto, prosím, neodkládejte. Hliník najdeme v podobě např. celohliníkového platíčka od léků (ne ta platíčka, kde je svrchní strana z bílého plastu), obalů od tavených sýrů a paštik, víček od jogurtů, alobalu, tubiček a plechovek s označením Al, starého hliníkového nádobí a příborů, žaluzií. Hliník také nereaguje na magnet.

     Vážíme si vaší podpory a těšíme se na další příspěvky. Postarejme se, aby se „hliník odstěhoval k nám do Chotěboře“.

     V Infocentru města Chotěboř můžete zanechat také staré mobilní telefony, o jejichž významném využití, jako zdroji vzácných prvků, jsme také v minulosti informovali. Když budeme mobily lépe recyklovat, nemusí se tyto kovy těžit v rozvojových zemích, kdy těžba často vede k ohrožování až vybíjení vzácných primátů, zejména goril.

Chraňme společně naše životní prostředí!


Jana Horáková za Ekoklub Gymnázia Chotěboř