pondělí 15. května 2017

Tradice neporušena – další vítězství studentů Gymnázia Chotěboř v krajském kole Zlatého listu

Dne 11. 5. 2017 se sešly dvě skupinky nadšených biologů a zapálených soutěžících na vlakovém nádraží v Chotěboři a spolu s nimi také jejich vedení – p.prof. Jirsová. Společně jsme se vydali na strastiplnou cestu až do ubytovacího zařízení Mokov v Přírodním parku Čeřínek nedaleko Jihlavy, kde se konalo krajské kolo soutěže Zlatý list.

Když jsme dorazili na místo, mohli jsme rovnou zamířit k obhajobě naší celoroční práce pro přírodu. Poradili jsme si s ní vcelku dobře a na všetečné otázky poroty jsme odpovídali velmi rychle a pohotově. Zejména musím pochválit mladší, kteří nás pomalu ani nepustili ke slovu.

Odpoledne družstvo „starších“ vyrazili na soutěžní stezku. Soutěží se v šestičlenných týmech rozdělených na dvě trojčlenné hlídky. Otázky na stanovištích nám přišly vcelku jednoduché, jen možná u obojživelníků a botaniky jsme malinko zaváhali. Všechno vypadalo nadějně, ale nechtěli jsme to zakřiknout. Mladší strávili odpoledne pěší vycházkou po naučné stezce Čeřínek.

Druhý den dopoledne proběhla stezka mladších. My jsme zatím absolvovali vycházku na Hojkovské rašeliniště. Po návratu jsme zjistili, že i mladší tým má dobré pocity a tak už jsme se jen těšili, jaký bude konečný verdikt.

Našponovaní jako pružiny jsme po obědě nastoupili na vyhlášení výsledků. A co myslíte? Zvládli jsme obsadit stupně vítězů? Mám pro vás odpověď - ANO!

Tým mladších ve složení David Karbaš, Martin Jindra, Pavel Krbálek, Aleš Křivský, Matyáš Vodička a Tomáš Málek, naši Primáti, obsadili třetí místo! Chtěla bych jim tímto pogratulovat a pevně věřím, že je soutěž obohatila o nové zkušenosti a znalosti, které využijí v dalších letech.

Druhý tým ve složení Václav Paclík, Lucie Urbanová, Natálie Kubátová, Jiří Frühbauer, Alžběta Fiedlerová a Štěpánka Pilařová, s velmi originálním názvem Kvarta, získal zlatou medaili!!! Vyhráli jsme pěkné ceny, ale největší výhrou je pro nás týdenní soustředění spojené s Národním kolem Zlatého listu. Všichni se z úspěchu ze srdce radujeme, ale také cítíme určitou zodpovědnost, protože studenti našeho gymnázia již mnoho let soutěží a vyhrávají a i my bychom rádi v této tradici pokračovali. Musíme se na národní kolo náležitě připravit a nezklamat. Nejlépe obsadit opět stupně vítězů.

Tak nám držte palce!
Za oba týmy
Lucie Urbanová
Kvarta Gymnázia Chotěboř

Studenti chotěbořského gymnázia na YPEF v Brně (Mladí lidé v evropských lesích) získali opět vítězství!

Jak už název napovídá, ve čtvrtek 4. 5. 2017 se v Brně konalo regionální kolo soutěže YPEF – Young People in European Forests. Soutěž se konala v prostorách Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity, kde nás nejdříve přivítali děkan - doc. Ing. Radomír Klvač Ph.D. a poté již vypukla samotná soutěž, která naše znalosti z oblasti lesa prověřila opravdu důkladně a vůbec nás nešetřila.

Nejdříve jsme absolvovali rozsáhlý test a poté přišla na řadu pro někoho ta těžší část – „poznávačky“. Bylo jich celkem deset a kromě obvyklého poznávání rostlin, ptáků nebo třeba semen a semenáčků jsme museli poznat různá zvířata i jen podle toho, jaký zvuk vydávají, nebo různé předměty z živé i neživé přírody jen podle hmatu. Na závěr přišly na řadu ještě kvízy. Kvíz byl takový rozstřel, do kterého šly vždy jen dva nejlepší týmy z každé kategorie (mladších a starších). Do tohoto rozstřelu se dostal také tým starších z našeho gymnázia. Se svými protivníky svedli tvrdý boj. A co myslíte, vyhráli?

Samozřejmě, že ANO! Starší tým ve složení Tereza Ondráčková, Anna Boháčová a Jan Venc vyhráli pomyslnou zlatou medaili! Byli upřímně nadšeni z toho, že i v letošním roce, stejně jako vloni, postupují do národního kola. Za prokázání svých znalostí vyhráli také dort, který s námi putoval vlakem až do Chotěboře. O to více nám všem ale druhý den ve škole chutnal.
Mladší tým ve složení Lucie Urbanová, Lenka Dejmalová a Štěpánka Housková získal bramborovou medaili a to velmi těsně za třetím místem. No co, bramborová medaile taky medaile! Oba týmy si odvezly určitě cenné zkušenosti.

Teď už jen, aby „starší“ neusnuli na vavřínech a dobře se umístili i v kole národním a případně mohli jet i do Maďarska na kolo mezinárodní. My jim samozřejmě přejeme hodně úspěchů, k dosavadním úspěchům gratulujeme a držíme palce!


Lucie Urbanová
Kvarta Gymnázia Chotěboř

pondělí 8. května 2017

Ekoškolou zas a znova!

Naše gymnázium má mezi chotěbořskými i vzdálenějším okolím přívlastek „ekologické“. Vždy jsme se snažili ekologickou osvětu v řadách studentstva i spoluobčanů rozšiřovat do všemožným směrů a organizací. Po několika letech oficiálně nezaznamenané, avšak stále precizní práce, jsme se rozhodli naše snažení ukázat najevo ještě více. Vzdělávací sdružení TEREZA přineslo program Ekoškola do Čech v roce 2005, o sedm let později jsme se oficiálně Ekoškolou stali i my. Tím však naše soustavná práce na rozvoji ekologické osvěty, zmírnění dopadů školy na životní prostředí, kompenzaci našich slabých stránek nekončí. V časových úsecích musíme také náš titul obnovovat a obhajovat před odbornou porotou.

Tento nelehký a náročný úkol se nám nevyhnul ani letos, kdy jsme se s celým Ekotýmem GCH na schůzkách připravovali na nadcházející audit konající se 20. března 2017, vyplňovali kolonky, tabulky, psali plány činností, ale také seznamovali nové studenty s tímto programem a oprášili znalosti těch starších a zkušenějších. Po vyřízení všech náležitostí, konzultací s panem ředitelem a ostatním personálem školy jsme čekali na příjezd komise, která posuzovala, kam jsme se za poslední dva roky posunuli, kde jsou naše silné stránky a kde ještě máme rezervy. Milé paní auditorky vedly rozhovory s profesorkou Jirsovou, Žákovou, panem ředitelem, ale i s celým Ekotýmem GCH. Tato schůzka má vždy charakter spíše otevřené diskuze, proto jsme se navzájem inspirovali v nových nápadech, ale také si připomněli, co od celého projektu očekáváme a kam směřuje. Není přece nic krásnějšího, než vidět uznání za dobře odvedenou práci. Toho se nám dostalo ve formě certifikátu, který potvrzuje, že Gymnázium Chotěboř již podruhé obhájilo mezinárodní titul Ekoškola a nemusí tak řešit problémy se sundáváním vlajky, která visí ve vestibulu školy. Nesmíme však usnout na vavřínech, neboť za čtyři roky nás čeká obhajoba další, tak nám držte palce!Výsledek obrázku pro ekoklub gymnázia chotěbořZa celý Ekotým GCH, 
Jan Venc

Oslavy Dne Země – Tůně u Chotěboře

Na naší škole se Den Země slaví již několik let a opravdu ve velkém. A jak nejlépe oslavit Den Země? No přece pomocí naší Matce Přírodě. Proto se celá naše třída kvarta pod dozorem pana profesora Bárty ( v rámci akce Čistou Vysočinou) vydala 18. 4. 2017 na Tůně u Chotěboře, kde prolezla každý jejich kout a snažila se najít a sesbírat co nejvíce odpadků, které tam nepořádní spoluobčané zanechali. Do práce jsme se vrhli s vervou a dokonce jsme si vymysleli takovou osobní soutěž – kdo nasbírá nejvíce odpadků.

Byli jsme celkem mile překvapeni, že odpadků nebylo tolik, kolik jsme očekávali. Přesto se našli plastové lahve a plechovky poházené v tůních nebo třeba různé plastové sáčky visící na keřích či ležící ve škarpě.

Práce nám šla celkem od ruky a po skončení celé honby za odpadky jsme byli všichni spokojeni, že jsou naše tůňky opět čisté a nic tak nebrání spokojenému životu zdejších organismů – především vzácného čolka velkého. Myslím, že celá akce na pomoc přírodě se povedla a rozhodně si neumím představit lepší věc, jak oslavit právě Den Země, na které jsme přeci jen – a vždycky budeme – závislí.


Za kvartu Gymnázia Chotěboř
Lucie Urbanová