Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2017

Víkend otevřených zahrad

Obrázek
Obrázek

Tradice neporušena – další vítězství studentů Gymnázia Chotěboř v krajském kole Zlatého listu

Obrázek
Dne 11. 5. 2017 se sešly dvě skupinky nadšených biologů a zapálených soutěžících na vlakovém nádraží v Chotěboři a spolu s nimi také jejich vedení – p.prof. Jirsová. Společně jsme se vydali na strastiplnou cestu až do ubytovacího zařízení Mokov v Přírodním parku Čeřínek nedaleko Jihlavy, kde se konalo krajské kolo soutěže Zlatý list. Když jsme dorazili na místo, mohli jsme rovnou zamířit k obhajobě naší celoroční práce pro přírodu. Poradili jsme si s ní vcelku dobře a na všetečné otázky poroty jsme odpovídali velmi rychle a pohotově. Zejména musím pochválit mladší, kteří nás pomalu ani nepustili ke slovu. Odpoledne družstvo „starších“ vyrazili na soutěžní stezku. Soutěží se v šestičlenných týmech rozdělených na dvě trojčlenné hlídky. Otázky na stanovištích nám přišly vcelku jednoduché, jen možná u obojživelníků a botaniky jsme malinko zaváhali. Všechno vypadalo nadějně, ale nechtěli jsme to zakřiknout. Mladší strávili odpoledne pěší vycházkou po naučné stezce Čeřínek. Druhý den d

Studenti chotěbořského gymnázia na YPEF v Brně (Mladí lidé v evropských lesích) získali opět vítězství!

Obrázek
Jak už název napovídá, ve čtvrtek 4. 5. 2017 se v Brně konalo regionální kolo soutěže YPEF – Young People in European Forests. Soutěž se konala v prostorách Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity, kde nás nejdříve přivítali děkan - doc. Ing. Radomír Klvač Ph.D. a poté již vypukla samotná soutěž, která naše znalosti z oblasti lesa prověřila opravdu důkladně a vůbec nás nešetřila. Nejdříve jsme absolvovali rozsáhlý test a poté přišla na řadu pro někoho ta těžší část – „poznávačky“. Bylo jich celkem deset a kromě obvyklého poznávání rostlin, ptáků nebo třeba semen a semenáčků jsme museli poznat různá zvířata i jen podle toho, jaký zvuk vydávají, nebo různé předměty z živé i neživé přírody jen podle hmatu. Na závěr přišly na řadu ještě kvízy. Kvíz byl takový rozstřel, do kterého šly vždy jen dva nejlepší týmy z každé kategorie (mladších a starších). Do tohoto rozstřelu se dostal také tým starších z našeho gymnázia. Se svými protivníky svedli tvrdý boj. A co myslíte, vyhráli?

Ekoškolou zas a znova!

Obrázek
Naše gymnázium má mezi chotěbořskými i vzdálenějším okolím přívlastek „ekologické“. Vždy jsme se snažili ekologickou osvětu v řadách studentstva i spoluobčanů rozšiřovat do všemožným směrů a organizací. Po několika letech oficiálně nezaznamenané, avšak stále precizní práce, jsme se rozhodli naše snažení ukázat najevo ještě více. Vzdělávací sdružení TEREZA přineslo program Ekoškola do Čech v roce 2005, o sedm let později jsme se oficiálně Ekoškolou stali i my. Tím však naše soustavná práce na rozvoji ekologické osvěty, zmírnění dopadů školy na životní prostředí, kompenzaci našich slabých stránek nekončí. V časových úsecích musíme také náš titul obnovovat a obhajovat před odbornou porotou. Tento nelehký a náročný úkol se nám nevyhnul ani letos, kdy jsme se s celým Ekotýmem GCH na schůzkách připravovali na nadcházející audit konající se 20. března 2017, vyplňovali kolonky, tabulky, psali plány činností, ale také seznamovali nové studenty s tímto programem a oprášili znalosti těch starší

Oslavy Dne Země – Tůně u Chotěboře

Obrázek
Na naší škole se Den Země slaví již několik let a opravdu ve velkém. A jak nejlépe oslavit Den Země? No přece pomocí naší Matce Přírodě. Proto se celá naše třída kvarta pod dozorem pana profesora Bárty ( v rámci akce Čistou Vysočinou) vydala 18. 4. 2017 na Tůně u Chotěboře, kde prolezla každý jejich kout a snažila se najít a sesbírat co nejvíce odpadků, které tam nepořádní spoluobčané zanechali. Do práce jsme se vrhli s vervou a dokonce jsme si vymysleli takovou osobní soutěž – kdo nasbírá nejvíce odpadků. Byli jsme celkem mile překvapeni, že odpadků nebylo tolik, kolik jsme očekávali. Přesto se našli plastové lahve a plechovky poházené v tůních nebo třeba různé plastové sáčky visící na keřích či ležící ve škarpě. Práce nám šla celkem od ruky a po skončení celé honby za odpadky jsme byli všichni spokojeni, že jsou naše tůňky opět čisté a nic tak nebrání spokojenému životu zdejších organismů – především vzácného čolka velkého. Myslím, že celá akce na pomoc přírodě se povedla a rozho