neděle 2. července 2017

Dejme jim šanci! – závěrečná konference projektu v ZOO Jihlava

Dne 31. 5. 2017 studenti 2. A, členové Ekoklubu Gymnázia Chotěboř, v rámci projektu EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad) prezentovali v jihlavské ZOO svůj projekt s názvem „Dejme jim šanci!“.

V tomto projektu jsme museli již od začátku února pozorovat své okolí. Přesněji jsme se zaměřili na živou přírodu. Naším úkolem bylo zaznamenávat si všechna zpozorovaná zvířata a rostliny v měsíci únor a poté v měsíci duben. Dále jsme si zapisovali přesné datum a místo výskytu prvního pozorování určitých druhů rostlin a živočichů. Nakonec jsme celý březen měřili třikrát denně teploty vzduchu a vypočítali teplotu průměrnou. Všechny naše získané údaje a fotografie jsme vložili do prezentace, kterou jsme poté v jihlavské ZOO prezentovali žákům z různých škol z Kraje Vysočina. Po obhajobě naší prezentace jsme měli ještě pro mladší děti připravenou soutěžní stezku. Děti u nás poznávaly kožešiny zvířat, jejich stopy, paroží, nebo vycpaniny ptáků.

Tento den jsme si velice užili, obhájili jsme svůj projekt a podělili se s ostatními o nové informace.

Secká Gabriela, 2.A


Zlatý list 2017 a Kvarta Gymnázia Chotěboř

Jak už je to u nás dobrou tradicí, jako každý rok se naše gymnázium zúčastnilo soutězě Zlatý list a opět se nám podařilo probojovat až do kola národního.

Poté, co jsme přijeli do Lubence, který leží pod Doupovskými horami v Ústeckém kraji, ani jsme nedoufali v umístění v první desítce. Díky jinému biotopu zde rostly úplně jiné rostliny a snad i srnec se nám zde zdál jiný... Možná jsme se až příliš unáhlili, ale s nadšením jsme se do toho v podvečer před soutěžní stezkou pustili…No, dobře bez nadšení a s totální panikou, že tady nemáme, co dělat. I když právě ta panika nás asi vyhecovala tak, že jsme si nakonec po týdnu plném exkurzí s odborníky dokázali něco odnést a užít si plno zábavy s ostatními přírodovědnými nadšenci. Získali jsme nové přátele a zkušenosti.

Moc bychom chtěli poděkovat našim profesorkám a panu řediteli, kteří nám umožnili se této prestižní soutěže účastnit, protože bez nich by to nešlo. Co říci na závěr - vařili tam dobře, skončili jsme sedmí z celé České republiky a bylo to fajn.


Za tým Kvarta (Václav Paclík, Alžběta Fiedlerová, Jiří Frühbauer, Natálie Kubátová a Lucie Urbanová) sepsala Štěpánka Pilařová

sobota 1. července 2017

Třetí mezinárodní titul EKOŠKOLA

Dva roky usilovné práce studentů a učitelů naší školy, ale zejména studentů Ekotýmu, ve kterém byli zapojeni zástupci téměř všech tříd, přinesly své ovoce! Ve čtvrtek 22.června 2017 jsme ve slavnostním sále Senátu Parlamentu ČR z rukou ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce převzali již třetí prestižní mezinárodní titul Ekoškola. Tímto titulem se tentokrát můžeme pyšnit celé čtyři roky, než nás bude opět čekat náročná obhajoba a audit.

Tímto chci poděkovat všem studentům a kolegům, kteří se do aktivit tohoto projektu zapojili a tak pomohli k naplnění jeho cílů.

UNESCO - Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu říká:

„Ekoškola pomáhá studentům stát se aktivními občany v jejich vlastní škole. Školám přináší zlepšené životní prostředí a finanční úspory. Co je však nejdůležitější, Ekoškola rozvíjí motivaci a schopnosti studentů měnit náš svět“.

Mgr. Eva Jirsová, koordinátorka projektu Ekoškola