Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2018

Fairtradové Vánoce 2018

Obrázek
 

Sečení Zvolanova 2018

Obrázek
 

Dobropiknik 2018

Obrázek
 

Krajské kolo soutěže Zlatý list

Obrázek
Ve čtvrtek 17. května jsme se vypravili na krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list, které se tento rok konalo v Křižanově. Většinou nám na tuto soutěž počasí přeje, ale letos tomu bylo jinak. Nejprve nás čekala náročná cesta z nádraží skrz pole, louky a hustou džungli a to vše jsme absolvovali za doprovodu neutichajícího deště. Když jsme konečně celí promočení dorazili do rekreačního střediska Drak, byly nám přiděleny chatky a my se mohli jít ubytovat. Poté následovalo rozlosování pořadí škol na soutěžní stezku. Ve starší kategorii soutěžilo 7 a v mladší 8 týmů. Stezka se měla původně konat v lese. Zároveň byla naplánována exkurze na Šebeň, naučnou stezku, na které se nachází nejvíce mravenišť v České republice. Kvůli nepřízni počasí soutěžila družstva přímo v areálu střediska a exkurze se nekonala. Nejprve zahájila svůj nástup starší kategorie a pro mladší byl připravený program v jídelně, kde měli možnost zhlédnout několik přírodovědných filmů. Poté se kategorie vyměnily. Náš
Obrázek

Sportuj a pomáhej 2018

Obrázek
 
Obrázek

Den bez palmového oleje 2018

Obrázek
 
Obrázek

Fairtradové Vánoce

Obrázek
V pátek 22. 12. 2017 se na Gymnáziu Chotěboř uskutečnil již 3. ročník Fairtradových Vánoc pořádaných místní skupinou Amnesty International a Ekoklubem Gymnázia Chotěboř. Šlo opět o odpoledne nabité zajímavými činnostmi a pestrými hudebními vystoupeními, které vánočně naladily všechny přítomné. Na začátku tradičně vystoupil Školní pěvecký sbor Gymnázia Chotěboř, tvořený studenty několika ročníků naší školy, který nás zpěvem koled naladil na vánoční notu. Obdiv si spravedlivě vysloužila také další vydařená hudební vystoupení střídající se s promítáním krátkých filmů a prezentacemi studentů našeho gymnázia, kteří měli za úkol představit organizaci Amnesty International, Ekoklub Gymnázia Chotěboř, projekt Fairtrade a výstavy „Vyrobeno za každou cenu“ a „Příběh banánu“. Vedle hlavního programu v hale staré budovy gymnázia měli návštěvníci po celé trvání akce možnost zúčastnit se doprovodných aktivit rozesetých v okolních třídách. Ve Vánoční dílničce probíhalo zdobení perníčků, malování

Sběr hliníku v Chotěboři

Obrázek
Několik let měli občané města možnost uložit u vstupu do Informačního centru města Chotěboř hliníkový odpad, který vybírá Ekoklub Gymnázium Chotěboř. Od nového roku však toto již možné nebude a studenti se snaží najít jiné místo v centru města, kde by sběr mohl pokračovat. Zatím se nám jiné místo nepodařilo najít, a proto občané, kteří mají zájem nadále odpad třídit, musí zajít až ke gymnáziu. Od ledna tedy můžete odnášet vytříděný hliník k bočnímu vchodu gymnázia z ulice Tyršova vedle kina, místo sběru bude označené cedulí na plotě ( vstup ve vjezdu u tzv. budovy bývalého státního statku, dnes jedna z budov gymnázia). Jsme moc rádi, že se spousta lidí zajímá o tento druh odpadu, protože díky sběru hliníku zabraňujeme další těžbě bauxitu, ze kterého se hliník vyrábí, a dalšímu ničení přírodního rázu krajiny. Navíc výroba hliníku z bauxitu je velmi energeticky náročná a úspora při využití hliníkového odpadu je až 95%. Ve škole se také jednou měsíčně vybírá hliník přímo od studentů