pondělí 15. ledna 2018

Fairtradové Vánoce

V pátek 22. 12. 2017 se na Gymnáziu Chotěboř uskutečnil již 3. ročník Fairtradových Vánoc pořádaných místní skupinou Amnesty International a Ekoklubem Gymnázia Chotěboř. Šlo opět o odpoledne nabité zajímavými činnostmi a pestrými hudebními vystoupeními, které vánočně naladily všechny přítomné.

Na začátku tradičně vystoupil Školní pěvecký sbor Gymnázia Chotěboř, tvořený studenty několika ročníků naší školy, který nás zpěvem koled naladil na vánoční notu. Obdiv si spravedlivě vysloužila také další vydařená hudební vystoupení střídající se s promítáním krátkých filmů a prezentacemi studentů našeho gymnázia, kteří měli za úkol představit organizaci Amnesty International, Ekoklub Gymnázia Chotěboř, projekt Fairtrade a výstavy „Vyrobeno za každou cenu“ a „Příběh banánu“.

Vedle hlavního programu v hale staré budovy gymnázia měli návštěvníci po celé trvání akce možnost zúčastnit se doprovodných aktivit rozesetých v okolních třídách. Ve Vánoční dílničce probíhalo zdobení perníčků, malování na obličej a tvoření Patchwork s paní Ivou Jouklovou, která potom ve spolupráci s naším gymnáziem za vybrané finanční příspěvky kupuje Skutečný dárek od organizace Člověk v tísni. V dalších místnostech se nacházel Maraton psaní dopisů, Amnesty café (neboli FairTrade kavárna) a obchůdky prodávající FairTade zboží, koření od paní Kvačkové a výrobky Benediktus. Na stolech mohli hosté po celou dobu ochutnávat domácí cukroví napečené studenty Gymnázia Chotěboř a třeba si i odnést příslušný recept.

Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě akce, předně však profesorkám Chalupové, Jirsové a Dostálové, které mají největší zásluhy na její organizaci. Doufáme, že se všem příchozím toto cukrovím a kávou provoněné odpoledne líbilo, že si ho náležitě vychutnali a pocítili klid, který má během svátků panovat. Velmi děkujeme všem za návštěvu a případné finanční příspěvky. Těšíme se na vás v příštím vánočním čase opět na Fairtradových Vánocích!

Aneta Jirková 3. A

středa 3. ledna 2018

Sběr hliníku v Chotěboři

Několik let měli občané města možnost uložit u vstupu do Informačního centru města Chotěboř hliníkový odpad, který vybírá Ekoklub Gymnázium Chotěboř. Od nového roku však toto již možné nebude a studenti se snaží najít jiné místo v centru města, kde by sběr mohl pokračovat. Zatím se nám jiné místo nepodařilo najít, a proto občané, kteří mají zájem nadále odpad třídit, musí zajít až ke gymnáziu. Od ledna tedy můžete odnášet vytříděný hliník k bočnímu vchodu gymnázia z ulice Tyršova vedle kina, místo sběru bude označené cedulí na plotě ( vstup ve vjezdu u tzv. budovy bývalého státního statku, dnes jedna z budov gymnázia).


Jsme moc rádi, že se spousta lidí zajímá o tento druh odpadu, protože díky sběru hliníku zabraňujeme další těžbě bauxitu, ze kterého se hliník vyrábí, a dalšímu ničení přírodního rázu krajiny. Navíc výroba hliníku z bauxitu je velmi energeticky náročná a úspora při využití hliníkového odpadu je až 95%. Ve škole se také jednou měsíčně vybírá hliník přímo od studentů a učitelů, a třída, která přinese za celý rok nejvíce hliníku, vyhraje ekologickou exkurzi podle výběru studentů. V minulém roce vyhrála třída tercie, která jela do husitského města Tábor, kde děti navštívily zoologickou zahradu, geopark a poutní místo Klokoty .

A jak vlastně hliník poznáte? Jednoduše tak, že když ho zmáčknete, tak se nevrátí do původního stavu. V podstatě zůstane v takovém tvaru, do jakého ho zmáčknete. Tím se výrazně liší od obalů z platu, které jsou někdy s hliníkem zaměňovány. Na hliník se také nechytá magnet, na rozdíl od obalů ze železa.A pro shrnutí, co do hliníku patří a nepatří:
Patří:  -víčka od jogurtů, obaly od čokolád
          -plechovky od nápojů, nádobky od paštik
          -vaničky a plechovky od psího a kočičího krmení
          -kalíšky od svíček
          -staré hliníkové nádobí a příbory
          -obaly od léků (pouze celostříbrné)
          -nádoby od deodorantů a jiných sprejů
         -žaluzie


Nepatří: -obaly stříbrné pouze z vnitřní strany, plastové (např. sáčky od kávy)
              -obaly od léků, které mají plastový vršek


Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř

Alžběta Fiedlerová a Štěpánka Pilařová