sobota 29. října 2011

Vyrobte si domeček pro žáby

Drobným živočichům, jako jsou například žáby lze vyrobit jednoduchý domeček sloužící jako zimoviště či pouze jako úkryt během aktivních měsíců. Navíc tak lze podpořit žáby v naší zahradě, které se živí bezobratlými, i druhy z řad škůdců.

Budeme potřebovat: keramická miska pod květináč, lopatka nebo rýč, listí, větve či mulčovací kůru.

Postup:
 1. Nejlépe někde v rohu zahrady, v keřích či ve vysoké trávě, poblíž vodních ploch nebo vlhkých stanovišť vykopeme menší jamku.Na dno lze dát trochu hrabanky.
 2. Jamku zakryjeme keramickou miskou, tak, aby malá odkrytá část fungovala jako vchod.
 3. Celý domeček můžeme přikrýt větvemi, listím či kůrou.
Žabí domeček lze také vyrobit z květináče podle tohoto postupu:

Budeme potřebovat: květináč, lopatku nebo rýč, listí, větve nebo kůru na přikrytí.
 1. Květináč vložíme do mělké jamky.
 2. Vnitřek z části vyplníme hlínou, hrabankou, listím...
 3. Květináč opět přikryjeme větvemi, hromadou listí, kůrou...
I my jsme takovéto úkryty na naší zahradě vytvořili. Vedlo nás k tomu hlavně to, když jsme s velkým překvapením na naší zahradě objevili suchozemského skokana.

Domečky pro žáby lze také zakoupit v obchodech. Nejčastěji se na internetových obchodech setkáte s keramickým domečkem FROGITAT od firmy Wildlife world.

Domeček FROGITAT od Wildlife World

úterý 25. října 2011

Výroční zpráva Ekoklubu 2009

Akce Ekoklubu na pomoc přírodě

Péče o přírodní lokality
 • Podmáčený les "U Camony" - místo k rozmnožování obojživelníků (20.4.2009)
 • Les v lokalitě Koukalky (20.4.2009)
 • Naučná stezka v PR Údolí Doubravy (2.10.2009)
 • Naučná stezka v PR Niva Doubravy (19.6.2009)
 • Naučná stezka Bažantnice u Třebíče (28.4.2009)
 • Studánka na okraji města (jaro 2009)
 • Péče o zeleň kolem školní jídelny (duben, září 2009)

Pomoc při ekologických akcích

Instalace a propagace výstav 
 • Inspirováno přírodou - únor, březen 2009 
 • Kameny Železných hor - duben 2009
 • Dary lesa - říjen 2009 
 • Krajina domova - prosinec 2009 
 • Větrná kalamita v lesích Železných hor - leden 2010
Zajišťování soutěží ve škole 
 • Recyklohraní - sběr elektrospotřebičů a monočlánků ve škole, účast v celostátní soutěži škol - 2. místov kraji; agitace a doprovodné projekty 
 • Hliník se odstěhoval ... do Chotěboře - celoroční sběr hliníku a soutěž mezi třídami - nasbíráno celkem 358,55 kg hliníku (zvítězila třída prima)
 • Zeleň do školy - podpora ozelenění tříd a chodeb školy, soutěž tříd
Akce pro veřejnost 
 • Chotěbořský den bez aut -  každoroční agitační akce v ulicích města, v regionálním tisku - 22. září 2009
 • Strom roku 2008 - nominace Klokočovské lípy do této soutěže a získávání hlasů; články do tisku; 6. místo v ČR
 • Petice naochranu stromů a stromořadí - spolupráce s Arnikou
Spolupráce s ČSOP Chotěboř
 • Den země v Sobíňově - pomoc při organizaci adventurní hry se zaměřením ochranu přírody pro děti a jejich rodiče (cca 25 studentů pomáhalo) - 25. dubna 2009
 • Chotěbořské trylkování - vítání ptačího zpěvu a kroužkování pěvců - 3. května 2009
 • Rorýsi 2009 - pozorování a mapování rorýsů na sídlišti Na Chmelnici v Chotěboři v souvislosti se zateplováním panelových domů

Účast na soutěžích, projektech

Naše úspěchy 
 • Ekologická olympiáda 2009 - 1. místo v krajském kole - již potřetí!
 • Zelená stezka - Zlatý list - mladší kategorie - 1.místo v krajském kole a 4.místo v národním kole; starší kategorie - 2. místo v krajském kole
 • Natoč EKOKLIP - 1. místo v národním kole
 • Soutěž KRNAPu - účast V. Jirkové na botanickém soustředění v Rýchorách – národní výběr – červen 2009
Sněm dětí ČR pro životní prostředí
 • Studentka Alžběta Nováková již dva roky pracuje ve Sněmu dětí ČR pro ŽP 
 • V roce 2009  tři studenti – A. Nováková, I. Mrázková a M. Havel – sedm měsíců pracovali v projektu KRAJINA DOMOVA a získali atestaci podepsanou ministrem ŽP 
 • Putovní výstava Krajina domova na chodbě školy
 Mezinárodní výměna - Chotěboř - Gävle (Švédsko)
 • Podpora Ekoklubu - grant Kraje Vysočina
 • Duben 2009 - návštěva Švédských studentů v Chotěboři (exkurze exkurze do CHKO Železné hory s odborným výkladem – RNDr. F.Bárta, ZOO Jihlava, PR Údolí Doubravy)
 • Září 2009 - návštěva 22 českých studnetů Švédska (ZOO Stockholm, Furuvik – výzkum chování primátů, návštěva sběrného dvora, biologické muzeum Gävle)

pondělí 24. října 2011

Video projektu Geopark Chotěboř

Na serveru youtube je již dostupné video našeho projektu Geopark Chotěboř, na který jsme dostali finanční podporu od grantového projektu Think Big nadace O2. Cílem projektu je vybudovat na naší školní zahradě expozici lokálních hornin která by fungovala pro studenty i veřejnost.

neděle 23. října 2011

Robinson a Pátek jsou chránění!

článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo

Robinson a Pátek. Při těchto jménech si snad každý vybaví knížku od D. Defoa. Ale já mám na mysli dva duby letní nacházející se nedaleko obce Maleč. Tyto stromy leží uprostřed aktivně zemědělsky využívaného pole. Pro jejich ochranu před chemickými hnojivy a postřiky, či případnému poškození kořenů zemědělskými stroji, jsme se rozhodly navrhnout je na chráněné. V každém ročním období jsme lokalitu navštívily, stromy si vyfotily a udělaly poznámky o okolí. 

A naše snažení má konečně výsledek. Po návštěvě Městského úřadu v Chotěboři s žádostí o prohlášení našich stromů za chráněné, jsme se po dlouhém čekání konečně dočkaly. Uplynul přibližně rok a půl od doby, kdy jsme je začaly navštěvovat, a Robinson s Pátkem se konečně můžou chlubit tím, že jsou chránění. 

Kristýna Matějková, kvarta (2011/12) Gymnázia Chotěboř 


Zveme vás na Podzimní zahradničení


EKOKLUB gymnázia zve všechny studenty na

PODZIMNÍ ZAHRADNIČENÍ

V sobotu 29. října od 10.00 do 11.00, sraz u brány školní zahrady

Přijďte nám pomoct připravit naší školní zahradu na zimu – shrabat listí, připravit úkryty pro přezimování drobných živočichů, vyplet záhony, připravit místo pro budoucí geopark, vyvěsit ptačí a hmyzí budky a krmítka…

Pokud máte možnost, vezměte si s sebou pracovní rukavice, popřípadě zahradnické nůžky, lopatky, hrábě na listí nebo staré (keramické) květináče.

Těšíme se na Vaši účast!

sobota 22. října 2011

Vyrobte si budku pro škvory

Škvoři se živí převážně mšicemi, vlnatkami, sviluškami a dalším drobným hmyzem a jeho vajíčky Proto jsou pro naši zahradu velmi užiteční. Z květináče jim můžeme vyrobit jednoduchý úkryt.

Budeme potřebovat: hliněný květináč, provázek nebo drátek, menší dřívko nebo větvičku, nůžky, seno, slámu či koudel, popřípadě malou síťku, izolepu.

Postup:
 1. Na dřívko či větvičku navážeme provázek nebo drátek.
 2. Provázek provlékneme otvorem ve dně květináče. Dřívko by se mělo dotýkat okrajů květináče.
 3. Květináč vyplníme senem, slámou nebo koudelí. Výplň drží větvička.
 4. Květináč pověsíme vzhůru nohama na strom tak, aby měl kontakt s větví.
Lze také vyrobit budky pro škvory tak, že výplň budky bude držet síťka připevněná ke květináči izolepou nebo provázkem.

Druhý typ škvořích budek, jejichž výplň je zajištěna síťkou (foto: 4028mdk09, Wikimedia Commons)

Sobotní habříky

článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo

V sobotu 8.10.2011 v 9 hodin se sešli členové ČSOP Chotěboř a 11 studentůnašeho gymnázia u srubu v Sobíňově. I přes to, že celou noc pršelo „jakoz konve“, jsme se nenechali odradit a v pláštěnkách a holínkách naurčenou hodinu dorazili na místo. Muži sekali louku, ženy a my jsme hrabali avozili trávu na kompost. Počasí nám celkem přálo, ale přesto jsme trochu zmokli.

Když bylo místo pro sázení zbaveno stařiny,začalo dosazování nových habříků a ořezávání těch vzrostlých. Na závěr jsmeopékali buřty a ve srubu jsme pili teplý čaj a jedli ovocný koláč. Zacelé dopoledne jsme byli pěkně vymrzlí, ale příjemně unavení a těšili jsme sedo teplých domovů.

Už se zase těšíme na další příležitost, jak strávit fajn dopolednev přírodě a pro přírodu!!!

Terza Škarydová,sekunda (2011/12) Gymnázia ChotěbořCo se děje v projektu Ekoklubu Gymnázia Chotěboř „Chotěbořská zeleň“?

článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo

Po našem malém městečku Chotěboř je rozprostřena spousta parků, parčíků a travnatých ploch. My, studenti gymnázia, jsme se rozhodli, že tuto zeleň zmapujeme. Zapojili jsme se proto do projektu vyhlášeného ekologickým centrem Chaloupky a podpořeného z ESF EU a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Naše aktivity spočívají v tom, že každou jednotlivou lokalitu důkladně projdeme, vše nafotíme, zaznamenáme všechny živočichy a rostliny, kterými je daná lokalita zajímavá, pokusíme se zjistit i něco z její historie a třeba navrhneme i nějaká opatření do budoucnosti. A také se zkusíme zamyslet nad tím, co by se kde dalo vylepšit, čím bychom mohli našemu městu a jeho zelenému bohatství pomoci.

Jelikož žáci našeho gymnázia nemají od slov daleko k činům, vydalo se 34 studentů a dvě paní profesorky v sobotu 17. 9. 2011 v rámci projektu na procházku do okrajové části našeho města, kam po celý rok míří na svých toulkách mnoho občanů i návštěvníků Chotěboře. Po prvním focení celého týmu dobrovolníků z řad našich studentů jsme se vybaveni rukavicemi a spoustou pytlů vydali směrem ke kapli sv. Anny připraveni sebrat každý sebemenší papírek. Největším nadšencům, malým primánům, už na začátku cesty pomalu nestačily pytle. Po zdolání prudkého svahu, který v zimě slouží všem nadšencům zimních sportů, jsme pokračovali lesem kolem skal Koukalky ke Geofondu a dále serpentinami k Hornímu Mlýnu. Vstoupili jsme do PR Údolí Doubravy a přes les se obloukem vrátili do Chotěboře. Na konci cesty jsme ještě narazili na dvě hodně staré černé skládky, odkud jsme doslova odtáhli dva asi 50 kg těžké pytle skleněných lahví a dalšího odpadu. Za těch pár hodin jsme toho nasbírali skutečně spoustu, od obalu od bonbónu, přes použitou plenku a pneumatiku až po starý koberec – celkem se nám podařilo naplnit asi 22 pytlů drobnými odpadky a ještě mnoho kusů nadměrného odpadu jsme přidali navrch. Myslím, že můžeme s dobrým pocitem říci, že to brzké vstávání za to stálo. A za rok zas!

Kristýna Matějková, kvarta (2011/12) Gymnázia Chotěboř

Studenti s nasbíranými odpadky
Studenti sbírající odpadky

Studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř budou rozšiřovat svou přírodní zahradu o geologickou expozici!

článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo

Na jaře letošního roku jsme se pustili do drobných úprav a oprav našeho jezírka, které po dokončení stavby nové tělocvičny nebylo v nejlepším stavu. K jezírku jsme připojili bažinku, přidali do zahrady domky pro hmyz, vybudovali bylinkovou skalku, vysázeli živý plot z našich planě rostoucích keřů a koutek s bobulovinami, tedy angreštem, rybízem a vinnou révou, založili květinový záhon a další s jahodami a rebarborou a nezapomněli jsme ani na nezbytný kompost. 

Nyní začínáme budovat geologickou expozici, která bude jakýmsi odrazovým můstkem Národního geoparku v Železných horách. V zahradě kolem platanu bude umístěno asi deset vzorků hornin z nejbližšího regionu s tabulkami obsahujícími základní informace o těchto přírodninách. Myslíme si, že i neživá příroda kolem nás a její poznávání může být velmi zajímavé a náš geopark by měl nejen studentům gymnázia, ale i žákům ostatních chotěbořských škol, všem občanům města i návštěvníkům Chotěboře, tyto zajímavé informace poskytnout. O dalším průběhu našeho snažení Vás budeme informovat v následujících číslech ECHA.

Studenti gymnázia pracující na školní zahradě

Ekologická olympiáda aneb studenti Gymnázia Chotěboř v lese

článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo

Rok se s rokem sešel a je tu další ročník ekologické olympiády. Pro letošní osmý ročník vybrali organizátoři soutěže téma les. Krajské kolo se konalo v Koněšíně u Třebíče, v okolí Dalešické přehrady, ve dnech 12. – 14. října 2011. Letos se zúčastnilo soutěže celkem 12 družstev ze 7 středních škol z kraje Vysočina. Chotěbořské gymnázium reprezentovala dvě družstva v doprovodu pí. prof. Mgr. Evy Jirsové.

První den probíhala teoretická část soutěže. Psaly se celkem tři části – test na téma les, poznávačka stromů a keřů a poznávačka dřeva. Test prověřil naše všeobecné znalosti o lese. Poznávačka stromů a keřů v okolí tamější školy nebyla ani pro jedno družstvo z Chotěboře problém – obě družstva získala v této části maximální počet bodů. Ukázalo se, že každoroční poznávačky v rámci hodin biologie přinášejí své ovoce. Zato poznávačka podle dřeva byla velmi náročná. Naštěstí byla náročná pro všechna družstva, a tak se kvůli této části nevytvořily žádné větší bodové rozdíly mezi týmy. Večer nás čekala přednáška na téma „Les, prales nebo plantáž?“ a druhá na téma „Lesní kapitál“. Tyto přednášky nás měly tak trochu připravit na další den soutěže.

Druhý den probíhala práce v terénu. Naštěstí se počasí umoudřilo a po několika deštivých dnech konečně vysvitlo sluníčko. Každý tým si vylosoval určitou lokalitu v lesích okolo Dalešické přehrady a tu měl zmapovat – srovnat jednotlivé typy lesů dané lokality, všímat si podrostu a celkového charakteru, vytvořit kritéria pro hodnocení těchto typů a podle těchto kritérií lesy obodovat, zhodnotit význam jak pro člověka, tak pro přírodu. Večer probíhaly před komisí obhajoby mapování a tzv. malá lesní maturita. Tato „maturita“ byla takovou novinkou v rámci ekologické olympiády a probíhala podobně jako opravdová maturita – byly jasně zadané otázky, o otázky se losovalo a před výstupem jsme byli na „potítku“. Okruhy byly jak z historie vývoje lesů a myslivosti, tak z nejrůznějších témat týkajících se lesa – např. kůrovec na Šumavě, certifikace lesů nebo problematika kyselých dešťů.

Po obhajobách už následovalo vyhodnocení soutěže. Tým „Chotěboř B“ ve složení Petra Venhauerová, Monika Stará a Michal Man obsadil hezké páté místo. Druhému družstvu „Chotěboř A“ ve složení Kateřina Vencová, Anna Kubátová a Matyáš Havel se dařilo ještě více – postoupit do národního kola! Soutěž byla zakončena třetí den exkurzí do okolích lesů, kterou vedl odborník z Lesů ČR.

Přes „bojové“ podmínky, ve kterých jsme tyto dny žili (chatky, do kterých zatíkalo nebo profukovalo, jídlo venku na mrazu), mohu prohlásit, že účastníci byli s průběhem soutěže poměrně spokojeni. Dozvěděli jsme se mnoho nového a získali nenahraditelné zkušenosti. Dík patří jak organizátorům soutěže, tak i paní profesorce Jirsové, která nás na olympiádu připravovala a velmi podporovala. Na jaře příštího roku bude tedy Gymnázium Chotěboř reprezentovat kraj Vysočina v národním kole ekologické olympiády, což v historii ekologické olympiády bude už poněkolikáté.

Anna Kubátová, septima (2011/12) Gymnázia Chotěboř

"Tým Chotěboř B" při prezentaci své terenní práce. (foto: Eva Jirsová)
"Tým Chotěboř A" si diplomy.

pátek 21. října 2011

Výroba hmyzích budek

Užitečným druhům hmyzu jako jsou samotářské včely, slunéčka a jiné, můžeme vytvořit mobilní úkryty, tzv. "hmyzí hotely" či "hmyzí budky". Takto můžeme podpořit užitečný hmyz i v naší zahradě.

Hmyzí budka (foto: Matyáš Havel)

Výroba hmyzí budky z květináče


Budeme potřebovat: květináč, provázek nebo drátek, nůžky, pilku či nůž a materiál na výplň - duté stonky slámy, rákosu, bambusu, křídlatky, bezu, kůru, slámu, seno, suchý mech, kousky dřeva s vyvrtanými otvory, šišky jehličnanů...

Postup:
 1. Základem je nejčastěji svazek dutých stonků a kousky provrtaného dřeva které vložíme do květináče.
 2. Zbylé místo vyplníme suchým mechem, senem, slámou nebo kůrou.
 3. Na vrch výplně dáme například svitky březové kůry, šišky jehličnanů, do mezer zapícháme stonky rostlin a vše co máme k dispozici.
 4. Budku umístíme do zahrady, nejlépe když jí provázkem nebo drátkem připevníme na spod větve stromu nebo do keřů.
Takto jsme budky vyráběli my, ale je samozřejmě na vás jaký materiál i postup si při výrobě zvolíte.

Při praktických cvičení z biologie třída sekunda (2011/12) vyráběla takovéto hmyzí budky které umístíme jednak na naší školní zahradu a také do parků po městě. Doufáme, že v nich najde úkryt mnoho druhů hmyzu a naše hmyzí budky změní zažitý stereotyp že "budky jsou jen pro ptáky".

Fotografie z výroby budek (foto: Eva Jirsová):


Hotové budky