čtvrtek 25. října 2012

Ekologická olympiáda, aneb studenti chotěbořského gymnázia opět míří do národního kola

Zajímáte se o bonitaci půd? Nebo se raději hrabete v hlíně a zkoumáte edafon? Pravda, to nejsou zrovna obvyklé koníčky. Nicméně když se studenti našeho chotěbořského gymnázia vypravili na ekologickou olympiádu, nebyly pro ně tyto pojmy ničím cizím. Nachystáno toho na ně bylo ještě mnohem více. Sami například kopáním u Sobíňova získávali půdu pro naši půdní sondu. Letošním tématem pro krajské kolo této soutěže totiž byla zvolena právě půda.

Ve středu 17. října se dva naše týmy vypravily přes celou Vysočinu, aby se až v Litohoři u Moravských Budějovic utkaly s konkurencí dalších deseti týmů o postup do národního kola. Hned po příjezdu na nás čekalo docela milé překvapení, jelikož jsme po mnohaletých zkušenostech z podobných soutěží už ani nedoufali v dobré zázemí. Ubytovali jsme se v pěkném areálu s dřevěnými chatkami, plně fungujícím sociálním zařízením a permanentní možností schovat se pod střechu.

Dlouho jsme se ovšem neradovali, protože již první den nás očekávala velká část soutěže. Jednak jsme museli nechat zapracovat mozky nad obecným testem o půdě, dále na nás čekaly otázky týkající se historie využití půdy a potom dvě „poznávačky“ – již zmiňovaný edafon (tedy živé půdní organismy) a půdní typy. Již takto vědomostně vyždímaní jsme se pozdě večer pustili do přípravy na praktickou část, která nás čekala další den.

Ve čtvrtek ráno jsme byli vybaveni načiním na chytání půdních živočichů, různými tabulkami a rýčem pro účely měření ornice (ačkoli u některých účastníků s lehce sebevražednými sklony bych se nedivila ani pokusům o vykopání vlastního hrobu). Potom už nám nic nebránilo vyrazit do terénu – na pole. Tam jsme zjišťovali kromě hloubky prokořenění a ornice také aktuální situaci eroze. Navrhovali jsme různá protierozní opatření, plodinu pro další rok a tak podobně. Později odpoledne jsme svou práci obhajovali před odbornou porotou, popisovali naši půdní sondu a dostalo se i na obávanou malou půdní maturitu, ve které jsme si mohli vytáhnout kterýkoli z patnácti zákeřných okruhů.

Potom už jsme si konečně mohli vydechnout a počkat si na výsledky. A jakže to dopadlo? Ani letos se naše gymnázium nenechalo zahanbit a napodobilo úspěchy z minulých let. Tým Chotěboř B ve složení Zuzana Dvořáková (sp), Jan Dobrovolný (3.A) a Ondřej Jirsa (sx) se při své premiéře na této soutěži umístil na krásném pátém místě a tým Chotěboř A ve složení Petra Venhauerová (sp), Dorota Klepetková (sx) a Monika Stará (sx) se dočkal sladkého vítězství a s prvním místem v krajském kole ekologické olympiády získal automatický postup do národního kola.

V pátek už jsme sice unavení, zato s dobrým pocitem odjížděli. Někteří tu byli zřejmě naposledy, jiní se sem za rok zase podívají a určitě přibydou nějací nováčci. Zkrátka, laťka je nasazena vysoko, ale my se ji budeme držet zuby nehty!  

 Monika Stará 


pondělí 22. října 2012

Výlet na Doubravku aneb byli jsme u toho!

Ve čtvrtek 4. října se celá třída prima z chotěbořského gymnázia, v čele s dvěma profesorkami, vypravila k řece Doubravce. Na naší škole totiž probíhal Týden Kraje Vysočina. Vydali jsme se směrem ke Svaté Anně a dále na Geofond. Tam jsme si zatopili oheň, opekli jsme vuřty a tím nabrali síly na další cestu, která nás ještě čekala. Pokračovali jsme k Hornímu mlýnu, kde se konalo, po třiceti letech od vyhoření, slavnostní odhalení památného kamene s pamětní deskou věnovanou spisovateli Ignátu Herrmannovi, který se zde narodil. Vyslechli jsme proslov paní starostky Elišky Pavlíkové a Herrmannovu povídku v podání  pana Stanislava Michky, na kytaru zahráli žáci ZUŠ v Chotěboři. Poté jsme pokračovali dále podél řeky Doubravky až na Sokolohrad. Cestou jsme si vyprávěli různé pověsti, týkající se našeho města a jeho okolí a vyplňovali pracovní list k naučné stezce. Vzhledem k tomu, že řeka Doubravka patří k turisticky vyhledávaným místům, je zde i spousta odpadků, které někteří neukáznění lidé po sobě zanechávají. Proto jsme s sebou vzali několik pytlů, do kterých jsme celou cestu tam i zpět odpadky sbírali a tím pomohli přírodě.

Vladimír Turek
Vojtěch Losenický
PRIMA, GYMNÁZIUM CHOTĚBOŘ

 

neděle 14. října 2012

Ekoškola - "Dny činů"

Článek pro chotěbořské Echo

Sobotní ráno můžeme trávit nespočtem různých způsobů, kterých je obvykle tolik, že samým přemýšlením o tom, jak ráno strávit, padáme vyčerpáním na pohovku a vyčkáváme do odpoledne… Na Gymnáziu Chotěboř však měli studenti jasno. V sobotu 13. října se 53 (!) studentů gymnázia v čele s dvěma pedagogy (Mgr. Eva Jirsová a Mgr. Irena Žáková) vypravilo na nedaleké Koukalky a do přírodní rezervace Údolí Doubravy vybaveno rukavicemi a pytli na sběr odpadků po neohleduplných turistech. Celkem jsme nasbírali 14 pytlů odpadků a k tomu i staré okenice, pneumatiky a další „poklady“.  

Předešlou sobotu 6. října se deset našich studentů zúčastnilo každoroční podzimní brigády u srubu ČSOP v Sobíňově. Dospělí brigádníci pokosili křovinořezy louku před srubem a my jsme na kolečkách odváželi travní hmotu na kompost. Část studentů se s vervou pustilo do natírání srubu. Protože nás bylo hodně, počasí bylo přímo letní a nálada skvěle pracovní, v poledne jsme byli doma a to jsme si ještě stačili opéci špekáček a vypít čaj s kouskem perníku, jako dezert.

Jestli nevěříte, že pomoci do přírody jdeme opravdu rádi a pěkně si to užijeme, přijďte příště posílit naše řady! Informace o všech chystaných akcích najdete na stránkách našeho Ekoklubu – 

Za ekoklub GCH Matyáš Havel

S nasbíranými odpady
53 studentů, kteří se zúčastnili sběru odpadků
Brigáda u srubu ČSOP v Sobíňově
Natírání srubu ČSOP
Po práci...

neděle 7. října 2012

Ekoškola

Článek pro Chotěbořské Echo

Slyšeli jste už někdy o programu „Ekoškola“? Jedná se o mezinárodní vzdělávací program, jehož cílem je, aby se žáci škol společně s učiteli podíleli na snížení ekologického dopadu školy na životní prostředí a celkově na zlepšení prostředí školy i jejího okolí. Neexistuje žádný ekologický program, do kterého by se naše gymnázium s chutí a vervou nezapojilo a proto budeme k našemu stoletému výročí usilovat právě o certifikát Ekoškola. Na začátku školního roku jsme vytvořili ekotým složený ze studentů i některých členů učitelského sboru. Hlavním úkolem ekotýmu je nyní analýza školy, na základě které budeme tvořit plán naší další činnosti. O nových aktivitách a o tom, jak projekt zdárně pokračuje, Vás budeme nadále informovat.

Za ekotým Gymnázia Chotěboř,
Matyáš Havel