pátek 25. října 2013

pondělí 14. října 2013

Úklid Koukalek a údolí Doubravy

Studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř opět nelenili a prosluněné podzimní ráno v sobotu 12. října strávili na nohou, s rukavicemi a pytli na odpad. 44 studentů se spolu s profesorkami totiž vydalo na již tradiční úklid okolí Koukalek a přírodní rezervace Údolí řeky Doubravy. S úklidem lesních i lučních lokalit pomohla též skupinka dětí ze ZŠ Maleč. Za celé dopoledne jsem tak nasbírali více než 10 pytlů odpadků a další poklady, jako například starý koberec, lino, drátěný plot či sadu hrnců. Velmi nepříjemným překvapením byl mrtvý pes v igelitovém pytli, kterého jsme nahlásili na odbor životního prostředí. Letos se naše aktivita zapojila do projektu 72 hodin, v rámci kterého se od 10. do 13. října uskutečnilo přes tři sta nejrůznějších dobrovolnických aktivit. Výsledkem těchto tří dnů nabitých prací byly úsměvy, radost i dobrý pocit nad vykonanou prací, která zajisté pomohla okolí. Alespoň v našem případě určitě.

Za Ekoklub GCH Matyáš Havel
středa 2. října 2013

Kdepak ty ptáčku hnízdíš rád?

S úmyslem představit veřejnosti právě se rozbíhající přírodovědný projekt Tůně u Chotěboře uspořádal Ekoklub Gymnázia Chotěboř v sobotu 28. září ornitologickou vycházku, která měla za hlavní cíl návštěvu lokality nacházející se na okraji města, plné jezírek a rozmanitých živočichů. Početná skupina příznivců přírody, kteří se chtěli dozvědět něco nového, nebo si jen zpestřit sobotní ráno, se sešla na chotěbořském vlakovém nádraží, včetně hlavního člena pana Špinara, člena ČSOP Chotěboř a odborníka na ornitologii. Odtud jsme se vydali podél kolejí ve směru na Bílek k tůním. Chladné podzimní počasí, které některé z nás donutilo i k oblečení teplých svetrů a rukavic, nás nezastavilo a plní očekávání jsme dorazili k místu, kde mnozí z přítomných byli úplně poprvé. Proto jsme se rozhodli toto místo důkladně prozkoumat a se zájmem jsme prošli celou lokalitou, přičemž jsme si prověřili i svoji fyzickou zdatnost, např. při přeskakování přes některé z tůněk a vyhýbání se větvím, které nám bránily v bezproblémovém procházení touto zajímavou oblastí. S pomocí zkušeného ornitologa jsme se brzy zorientovali v zástupcích ptačí říše, kteří se na místě vyskytovali a pozorovali jsme je, ať už pouhým okem či s pomocí dalekohledů, které si s sebou přinesli ti zvědavější z nás. Také jsme měli možnost zaposlouchat se do hlasů ptáků, kteří se před námi schovali do korun stromů, a určovali jsme, o které druhy se jedná. Od pana ornitologa jsme si vyslechli spoustu zajímavostí a užitečných informací o konkrétních druzích ptactva. Dále se pokračovalo do parku Ve stromovce, kde mladší studenti kontrolovali, jak se osvědčily jejich ptačí budky, které v těchto místech vyvěšovali již v minulém roce.

Akce se i přes chladnější počasí velmi zdařila a doufáme, že si všichni přítomní odnesli spoustu nových informací, zajímavostí a pocit příjemně stráveného sobotního dopoledne v místě, kam se, jak věříme, všichni budeme určitě rádi znovu vracet.

Dita Janáčková za Ekoklub Gymnáza Chotěboř       


Ekoklub na studentské konferenci v Jihlavě

Čisté životní prostředí a bohaté přírodní dědictví jsou bezesporu jednou z předností Kraje Vysočina. Proto se rozhodlo krajské Muzeum Vysočiny Jihlava uspořádat studentskou konferenci na téma „Příroda a společnost“. Tento rok proběhla konference 26. a 27. září přímo v Jihlavě. Konferenčního dne (27. září 2013) se zúčastnily i dvě skupinky z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř: Dorota Klepetková, Michaela Chalupová a Dita Janáčková zde prezentovaly projekt Tůně u Chotěboře, výstup Petry Venhauerové a Matyáše Havla se zase zabýval budováním přírodní zahrady a geoparku na zahradě gymnázia.Díky příspěvkům dalších mladých lidí, kteří se zabývají aktivitami či výzkumem v oblasti přírodních věd, jsme se například dozvěděli, jak fungují nejrůznější druhy magnetů či jaký je názor místních na výstavbu spalovny odpadů v Jihlavě. Kromě toho jsme absolvovali i několik odborných geologických přednášek studentů Univerzity Palackého Olomouc. 

Ačkoliv se nejednalo o soutěž, odborná porota se rozhodla alespoň formálně ocenit „nejlepší“ projekt, a tím byly právě Tůně u Chotěboře našich studentek. Bylo nám potěšením prezentovat aktivity našeho Ekoklubu na regionální úrovni a zároveň poznat i další nadšence pro přírodní vědy.

Za Ekoklub GCH Matyáš Havel