úterý 19. listopadu 2013

Projekt „Tůně u Chotěboře“ nezahálí

Tento projekt se zaměřuje na ochranu vzácného čolka velkého žijícího v našem městě a má za sebou další úspěšnou a především neodkladnou akci. Jednalo se o podzimní brigádu, která se uskutečnila v sobotu 9. listopadu na tůních (u silnice Chotěboř – Ždírec nad Doubravou, vedle chotěbořského pivovaru).  I přes nepřízeň deštivého počasí se nás v sobotu ráno sešlo na lokalitě na dvě desítky dobrovolníků včetně třinácti studentů z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř. Celá akce probíhala pod odborným dohledem pana Ing. Luďka Čecha z AOPK Havlíčkův Brod. Účasten byl i autor projektu pan Martin Maška z organizace International Forum of Social Studies. Své zástupce tu měl také ČSOP Chotěboř a nechyběla ani paní profesorka biologie Eva Jirsová. Práce spočívala v tom, že bylo třeba odklidit či uspořádat větve a mladé náletové dřeviny, které tu na naši žádost prořezala Technická a lesní správa Chotěboř. Takový zásah do krajiny byl nezbytný pro celkové prosvětlení a „provzdušnění“ místa. Z větví se vytvořilo několik velkých hromad, které teď můžou nějaký čas sloužit jako úkryt pro drobné živočichy. Poté naše skupina obsadila okraj tzv. „Velké tůně“ a pokusili jsme se jí pomocí vidlí trochu odlehčit od zanesených větví a listí, protože hrozilo, že by se tůně mohly postupně zanášet a tím by se omezoval životní prostor pro jejich obyvatele, především obojživelníky. Akci sponzoroval chotěbořský pivovar a firma ZN AGRO s.r.o. Vilémov (kozí sýry), jež nám poskytly ochutnávku svých výrobků, a tak byla naše práce náležitě odměněna. Dnes tedy vypadá lokalita na první pohled prostorněji, světleji a odlehčeněji a může se plně připravovat na zimu. My se zase plně připravujeme na další bod plánu projektu a to na vytvoření a distribuci brožur pro vás a také dvou informačních panelů, kde bude popsán současný, ale i historický stav místa, fotodokumentace v jednotlivých ročních obdobích a samozřejmě představení nejdůležitějších obyvatel tůní a jejich okolí v čele s čolkem velkým.

Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř Michaela Chalupováčtvrtek 14. listopadu 2013

Jak jsme si připomněli Světový den Ekoškol?

Sešli jsme se ve čtvrtek 7. listopadu po 6. vyučovací hodině, přímo na Světový den Ekoškol, řekla bych v hojném počtu, který činil 30 skvěle vybavených studentů kvarty s rukavicemi, hřebeny, kleštěmi, kbelíky a jiným náčiním, včetně dvou pedagogických dozorů! A protože nám počasí přálo a byli jsme zrovna po vydatném obědě, s chutí jsme se pustili do práce. Rozděleni do skupin a nabiti energií jsme pouklízeli a připravili na zimu celý geopark. Jedni drhli velké balvany, které za ten více než rok stačily porůst řasou a přestávaly být ukázkovými vzorky hornin, a naučné tabule, druzí pleli zahrádku, stříhali květiny a keře, které letos už dosloužily, hrabali listí pod mohutným platanem, nebo čistili jezírko. Po dvou hodinách úmorné práce jsme se sešli pod platanem a zhodnotili celé dění. Všichni jsme se shodli, že se nám úklid zdařil a z výkonu jsme měli velikou radost, zejména paní profesorka Jirsová, která mohla oči nechat na vyčištěných a nablýskaných kamenech.

Za Ekoklub GCH,
Martina Valentová z kvartySběr hliníku v Chotěboři

Zima už nám klepe na dveře a je tu opět každoroční sběr hliníku Ekoklubu Gymnázia Chotěboř. Stejně jako v loňském roce je v přízemí městské knihovny umístěna nádoba na hliníkový odpad. Pokud máte zájem a chtěli byste se zapojit do tohoto sběru, byli bychom moc rádi. Své nashromážděné zásoby můžete přinést denně během otevírací doby Informačního centra Chotěboř.
    A co do sběrné nádoby na hliník patří? Jsou to mimo jiné víčka od některých jogurtů, paštik, jednorázové obaly na nápoje, plechovky, konzervy, alobal, plata od léků, spreje a staré hliníkové příbory nebo nádobí. Často se setkáváme s obaly, které se tváří jako hliníkové, ale jsou bohužel plastové. A jaká je finta na jejich rozeznání? V případě víček a obalů se přesvědčíme o tom, zda se jedná o hliník zmáčknutím – plast se vrací k původnímu tvaru, hliník zůstává v kuličce. U hliníkových nádob a sprejů nalezneme na obalu značku ALU. A samozřejmě hliník nechytá magnet.
    Vážíme si vaší snahy třídit nejen papír, plast a sklo, ale i hliník. Vždyť při výrobě hliníku z bauxitu je potřeba o 95procent více energie, než při výrobě z recyklátu. Třeba se právě díky Vám „přestěhuje“ hliník do Chotěboře. Děkujeme.

Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř
Iveta Horáková a Lada Nobstová, septima